Thứ Hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021

NHNN ban hành Kế hoạch Nghị quyết 02/NQ-CP và các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển DN

Ngày đăng:09:22 17/06/2019
Lượt xem: 4.200
Cỡ chữ
Ngày 14/6/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1276/QĐ-NHNN đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực hiện kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP và các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.
 
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/image/SBV398059/Web

Ảnh minh họa
 
Mục đích của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của NHNN theo Quyết định số 2563/QĐ-NHNN ngày 24/12/2018; Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (ban hành kèm theo Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 08/01/2019 của Thống đốc NHNN); Quyết định số 1355/QĐ-NHNN ngày 28/6/2016 về Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ của các đơn vị trong ngành Ngân hàng về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp từ đó có các biện pháp chỉ đạo quyết liệt phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động của các đơn vị; Nắm bắt những kết quả cải cách, đổi mới phục vụ người dân, doanh nghiệp; đề cao những biện pháp cải cách có hiệu quả thiết thực để truyền thông nhân rộng trong toàn ngành Ngân hàng và cung cấp thông tin rộng rãi cho người dân, doanh nghiệp biết; Nâng cao ý thức, trách nhiệm về kỷ luật, kỷ cương hành chính và kỷ cương trong kinh doanh của các đơn vị trong toàn ngành Ngân hàng.

Nội dung kiểm tra tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố: Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên tất cả các nội dung theo kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; Thực hiện các quy định của NHNN về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính; Công tác duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính và các hoạt động nội bộ của đơn vị; Tổ chức triển khai các chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp, đối thoại với doanh nghiệp;

Nội dung kiểm tra tại TCTD: Các nội dung đổi mới, cải tiến nâng cao chất lượng hoạt động nhằm hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm: đơn giản hóa thủ tục cho vay, cung cấp dịch vụ; giao dịch một cửa, tiêu chuẩn hóa thời gian cụ thể giao dịch với khách hàng các sản phẩm, dịch vụ; công khai trên trang tin điện tử của ngân hàng, biểu phí, giá dịch vụ, các thông tin về quy trình, thủ tục cung cấp dịch vụ đối với khách hàng; Rà soát, bãi bỏ các loại phí không phù hợp, cắt giảm phí, giá dịch vụ đối với khách hàng; Đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng xử lý công việc, giao tiếp khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp tới khách hàng; nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng; Xây dựng và tổ chức triển khai cơ chế nội bộ về hỗ trợ, tư vấn, khuyến nghị với khách hàng; cơ chế đo lường đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ; cơ chế giám sát chất lượng dịch vụ; cơ chế xử lý phản ánh, khiếu nại của khách hàng về chất lượng và giá cả dịch vụ; Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về cắt giảm lãi suất; tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng; bố trí các nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; thực hiện bảo lãnh tín dụng; đổi mới, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới; đầu tư mạo hiểm; tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo sbv.gov.vn
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu