Thứ Năm, ngày 02 tháng 12 năm 2021

Nghệ An nỗ lực thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày đăng:09:18 29/04/2021
Lượt xem: 954
Cỡ chữ
Sau 5 năm thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, bên cạnh sự nỗ lực của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong việc triển khai, thực hiện hoạt động TTKDTM, luôn có sự đồng hành của các cấp chính quyền, sở, ngành và các đơn vị liên quan. Đề án TTKDTM trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được những thành quả rất đáng ghi nhận, tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức ở phía trước.


Người dân thanh toán viện phí qua thẻ khám bệnh thông minh
 
TTKDTM là xu thế tất yếu trên thế giới và cả ở Việt Nam. TTKDTM mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia, người tiêu dùng, người bán hàng, tổ chức tín dụng và tổng thể nền kinh tế. 
 
Nhận thấy vai trò của TTKDTM đối với nền kinh tế, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, trong những năm qua NHNN Chi nhánh tỉnh Nghệ An đã triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản liên quan đến hoạt động TTKDTM. 
 
Hệ thống ngân hàng tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện tốt Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về TTKDTM; hướng dẫn và đôn đốc các ngân hàng trên địa bàn thực hiện tốt các thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, dịch vụ trung gian thanh toán, mở tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán... Tập trung phát triển một số phương tiện và hình thức thanh toán mới, hiện đại, phục vụ cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; tăng số lượng người dân được tiếp cận các dịch vụ thanh toán, nâng tỷ lệ người sử dụng tài khoản tại ngân hàng lên mức ít nhất 70% vào cuối năm 2020 theo mục tiêu của cả nước tại Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020; Chi nhánh đã triển khai thực hiện tốt Quyết định số 637/QĐ-NHNN ngày 31/3/2017 của NHNN ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2545/QĐ-TTg.
 
Để đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội, NHNN Chi nhánh tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội và Quyết định số 923/QĐ-NHNN ngày 9/5/2018 của Thống đốc NHNN ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện. Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội phê duyệt.  Mới đây nhất, NHNN Chi nhánh tỉnh Nghệ An cũng đã triển khai Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển TTKDTM tại Việt Nam, trong đó chú trọng các lĩnh vực như phí dịch vụ giáo dục, phí dịch vụ y tế, phí cầu đường, vé tàu xe, thu phạt vi phạm hành chính, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. 
 
Hệ thống ngân hàng tỉnh Nghệ An cũng đã triển khai các quyết định về Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng, Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, trong đó, định hướng đẩy mạnh phát triển TTKDTM như Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 34/QĐ-NHNN ngày 07/01/2019 của Thống đốc NHNN về Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, theo đó, đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở dưới mức 10%; đến cuối năm 2025, con số này rút xuống còn 8%; Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia. 
 
NHNN Chi nhánh tỉnh Nghệ An cũng đã triển khai các kế hoạch, thông tư quy định về việc chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ gắn vi mạch điện tử: Kế hoạch số 16/KH-NHNN ngày 30/12/2015 của NHNN về chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ gắn vi mạch điện tử; Thông tư số 41/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 của NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 20/6/2016 của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, cụ thể lộ trình chuyển đổi, theo đó đến ngày 31/12/2020, 100% ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán hàng đang hoạt động tại Việt Nam của tổ chức trung gian thanh toán tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.
 
Phát triển TTKDTM phải đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán và quyền lợi khách hàng. NHNN Chi nhánh tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các ngân hàng triển khai thực hiện tốt các quy định về nội dung này tại Thông tư số 30/2016/TT-NHNN ngày 14/10/2016 của NHNN sửa đổi, bổ sung một số thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán, đặc biệt quy định về tiếp quỹ, xử lý sự cố, giải quyết các tra soát, khiếu nại, các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho ATM cũng như đảm bảo quyền lợi cho khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ thanh toán; Thông tư số 35/2018/TT-NHNN ngày 24/12/2018 của NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016 của NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet; Thông tư số 20/2018/TT-NHNN ngày 30/8/2018 của NHNN quy định về giám sát các hệ thống thanh toán với mục tiêu đảm bảo tính an toàn, ổn định và hiệu quả của các hệ thống thanh toán quan trọng; đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật có liên quan đến các hệ thống thanh toán quan trọng; phát hiện kịp thời và cảnh báo tổ chức vận hành nhằm giảm thiểu các rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống thanh toán quan trọng; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán, tăng cường niềm tin của khách hàng vào các dịch vụ thanh toán.
 
Để đạt được những kết quả tiến bộ nổi bật trong 5 năm qua, ngoài việc triển khai kịp thời các quy định của Chính phủ, của Ngành, không thể không nhắc đến sự nỗ lực của hệ thống ngân hàng tỉnh Nghệ An trong việc tham mưu, phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương.
 
Sau khi Chính phủ, NHNN ban hành hệ thống các văn bản về TTKDTM, NHNN Chi nhánh tỉnh Nghệ An đã kịp thời triển khai thúc đẩy hoạt động TTKDTM trên địa bàn đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội. NHNN Chi nhánh tỉnh Nghệ An đã phối hợp cùng với sở, ngành tham gia triển khai thí điểm và đi vào hoạt động cung cấp các giải pháp không dùng tiền mặt liên quan đến thanh toán phí và lệ phí dịch vụ hành chính công trên cổng dịch vụ công hệ thống một cửa điện tử của tỉnh kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nhờ vào sự phối hợp nhịp nhàng giữa Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (VCB) Chi nhánh Nghệ An và các sở, ngành, Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh đã chính thức đi vào hoạt động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.  
 
Các ngân hàng trên địa bàn cũng đã chủ động phối hợp với các trường học, bệnh viện, các công ty điện, nước... Các cán bộ, nhân viên ngân hàng không ngại khó đến từng trường học, bệnh viện trên địa bàn để giới thiệu các giải pháp TTKDTM mang lại hiệu quả trong công tác thu học phí, tiền viện phí... Kết quả cho thấy, hình thức thu học phí và viện phí qua ngân hàng đã tăng lên. Hệ thống ngân hàng tỉnh Nghệ An cũng đã phối hợp với các cơ quan Thuế, Kho bạc, Hải quan để thu ngân sách trên địa bàn.
 
Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng tỉnh Nghệ An đã phối hợp với cơ quan Công an, lực lượng dân phòng tăng cường hơn nữa việc phối hợp với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm trong lĩnh vực thanh toán, đặc biệt là thanh toán thẻ, thanh toán điện tử; kịp thời giải quyết các khó khăn phát sinh của người dân trong quá trình thực hiện TTKDTM, tạo dựng được niềm tin của người dân trong TTKDTM. Quan trọng không thể không nhắc đến vai trò của công tác tuyên truyền trên địa bàn, với sự phối hợp chặt chẽ của NHNN Chi nhánh tỉnh Nghệ An, Sở Thông tin và Truyền thông và các phương tiện thông tin đại chúng.
 


VCB Chi nhánh Nghệ An hoạt động tại Trung tâm dịch vụ hành chính công
 
Những kết quả đạt được
 
Về cơ sở hạ tầng và công nghệ phục vụ, TTKDTM đã được các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng (sau đây gọi tắt là TCTD) trên địa bàn chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả. Tính đến hết năm 2020, trên địa bàn có 289 máy ATM (tăng so với thời điểm đầu năm 2016 là 46 ATM), 1.633 máy POS (tăng so với thời điểm đầu năm 2016 là 653 POS). Thẻ ngân hàng tiếp tục là phương tiện thanh toán phổ biến, tiện lợi và tốc độ phát triển nhanh. Theo thống kê của NHNN Chi nhánh tỉnh Nghệ An, số lượng thẻ lưu hành năm 2020 đạt hơn 1,7 triệu thẻ, tăng 89% so với đầu năm 2016. Số đơn vị trả lương qua tài khoản đạt 2.239 đơn vị, tăng 39% so với đầu năm 2016 (trong đó có 1.502 đơn vị hưởng lương qua ngân sách Nhà nước).
 
Một trong những kết quả nổi bật trên địa bàn tỉnh Nghệ An là thanh toán điện tử trong khu vực dịch vụ công đã được chú trọng và tăng cường. Tỉnh Nghệ An đã thực hiện thành công công tác hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế, phối hợp hiệu quả thu ngân sách Nhà nước giữa Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, và các ngân hàng thương mại. Đến cuối năm 2020, giao dịch phát sinh thu thuế qua ngân hàng chiếm 97,7% thu thuế toàn địa bàn. Số giao dịch nộp thuế qua ngân hàng/số giao dịch nộp thuế tại thành phố Vinh đạt 95%, vượt kế hoạch đề ra giai đoạn 2016 - 2020. Trên 99,9% tổng thu ngân sách Nhà nước tại Cục Hải quan tỉnh Nghệ An được thực hiện giao dịch qua các ngân hàng thương mại. Thu tiền điện qua ngân hàng tăng 119,9% so với thời điểm năm 2017 khi chưa có đề án, chiếm 54% giá trị thanh toán toàn địa bàn, kết quả vượt mục tiêu của tỉnh đề ra; 100% đơn vị trực thuộc Điện lực Nghệ An chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền điện qua ngân hàng. Thu tiền nước qua ngân hàng phát sinh với tổng số tiền là 128 tỷ đồng, chiếm 36% thu tiền nước trên địa bàn (doanh thu tiền nước năm 2017 khi chưa có đề án đạt 786 triệu đồng), 100% công ty nước chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền nước qua ngân hàng. Thu tiền học phí qua ngân hàng với tổng số tiền là 160 tỷ đồng. Thu tiền viện phí qua ngân hàng là 8,5 tỷ đồng (thời điểm năm 2017 chưa có bệnh viện nào trên địa bàn thành phố Vinh chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng), 50% bệnh viện tại thành phố Vinh chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng. Chi trả an sinh xã hội qua Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 7.656 tỷ đồng, trong đó thanh toán qua ngân hàng là 1.497 tỷ đồng, chiếm 19,56%. 
 
Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các ngân hàng đã chủ động phối hợp với các đơn vị (trường đại học, cao đẳng, các bệnh viện,…) để phát hành thẻ đồng thương hiệu. Ngoài ra, các ngân hàng trên địa bàn chủ động phối hợp với các trường mầm non, trường trung học và các đơn vị sản xuất phần mềm ứng dụng để theo dõi các nội dung hoạt động ở trường và nộp tiền học phí cho con rất nhanh chóng và tiện lợi, được người dân đánh giá cao. Đặc biệt đã có 01 ngân hàng phát hành 14.500 thẻ, là đơn vị đầu tiên trong khu vực Bắc - Trung Bộ tiên phong ứng dụng khám bệnh bằng thẻ thông minh, đây là một trong những bước đột phá lớn trong giai đoạn đổi mới toàn diện của bệnh viện, góp phần đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công, giúp bệnh nhân và người nhà giảm thời gian xếp hàng để thanh toán viện phí.
 
Ngoài ra, các hình thức thanh toán qua ví điện tử (như thanh toán ví điện tử Momo, nạp, rút ví điện tử Payoo, thanh toán thẻ qua di động Moca…) công nghệ QR Pay cũng được triển khai mở rộng tại các ứng dụng của ngân hàng trên điện thoại di động. Với phương thức này, khách hàng có thể sử dụng thiết bị di động, ví điện tử trên điện thoại di động để quét mã QR tại các đơn vị chấp nhận thẻ liên kết với ngân hàng, thay vì sử dụng thẻ để thanh toán qua máy POS hoặc chuyển khoản. Thời gian thanh toán cũng đã có những bước tiến rất lớn so với 5 năm trước đây, nếu trước đây thanh toán khác hệ thống chưa thể nhận tiền ngay thì nay có thể báo trong vòng 10 giây. Tiếp theo là Mobile Money - dịch vụ thanh toán di động hỗ trợ khách hàng thanh toán online ngay trên thiết bị di động mà không cần có tài khoản ngân hàng, mang tới nhiều trải nghiệm tiện tích hơn nữa cho người dân.
 
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, NHNN Chi nhánh tỉnh Nghệ An đã kịp thời chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn đẩy mạnh TTKDTM; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ để tăng cường các hoạt động online trong các quy trình, thủ tục giao dịch tiền tệ, tín dụng nhằm hạn chế giao dịch trực tiếp, tạo điều kiện tăng cường tiếp cận tín dụng cho khách hàng. Hệ thống ngân hàng tỉnh Nghệ An đã thực hiện chương trình miễn/giảm phí dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp góp phần khuyến khích người dân và doanh nghiệp TTKDTM. Trong thời gian diễn ra dịch bệnh, người dân và doanh nghiệp vẫn có thể thực hiện các giao dịch về chuyển tiền hàng hóa, mua sắm, thanh toán tiền điện, nước... với mức phí dịch vụ thấp. Dịch Covid-19 ảnh hưởng đến thói quen sử dụng tiền mặt, nhiều người tiêu dùng nhận thấy tiện ích của TTKDTM và ngày càng lựa chọn sử dụng phương thức thanh toán này nhiều hơn. 
 
Nắm bắt được xu thế này, các ngân hàng trên địa bàn không ngừng tạo ra các hệ sinh thái số bao gồm nhiều sản phẩm, dịch vụ với nhiều ưu đãi đem lại lợi ích tối đa cho người tiêu dùng.
 
Một số hạn chế và nguyên nhân
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện đẩy mạnh TTKDTM trên địa còn một số hạn chế, do những nguyên nhân sau:
 
Thứ nhất, tập quán và thói quen của người dân về chi tiêu bằng tiền mặt ăn sâu trong tiềm thức mỗi người chưa thể thay đổi một sớm một chiều, hơn nữa cũng chưa có quy định bắt buộc, nên việc thay đổi tập quán, thói quen là rất khó. Bên cạnh đó, yếu tố lòng tin của người tiêu dùng với các đối tác cung ứng dịch vụ hàng hóa, các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng cũng như phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng chưa được quan tâm đúng mức. Ngoài ra, thói quen của doanh nghiệp và người tiêu dùng lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt vì phương thức thanh toán này nhanh, không phức tạp và được chấp nhận ở mọi nơi; tiền mặt giúp họ dễ dàng quản lý ngân sách mà không lo phát sinh chi phí; đồng thời, thanh toán bằng tiền mặt bảo đảm an toàn, riêng tư, không để lại dấu vết giao dịch và không lộ thông tin cá nhân. 
 
Thứ hai, hệ thống cơ sở hạ tầng TTKDTM ngoài khu vực đô thị còn ít. Tâm lý e ngại tiếp cận với công nghệ thanh toán mới, lo ngại về an ninh, an toàn. Những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là các vụ việc tài khoản của khách hàng bị hack, bị chiếm đoạt,... Sự đồng bộ dữ liệu giữa ngành Ngân hàng và các đơn vị cung cấp dịch vụ công còn hạn chế (các bệnh viện, trường học…); còn có tâm lý e ngại của người dân cũng như các đơn vị về chi phí để duy trì các dịch vụ ngân hàng (phí chuyển tiền, % giữ lại trên POS…). Tất cả những khó khăn đó trong thời gian qua cũng phần nào ảnh hưởng tới tâm lý, cũng như thói quen của người dân khi sử dụng các dịch vụ thanh toán trực tuyến qua ngân hàng.
 
Thứ ba, một số sản phẩm, dịch vụ tài chính chưa được thiết kế để phù hợp với hành vi, nhu cầu của đại đa số người sử dụng, đặc biệt là người sử dụng ở khu vực nông thôn, nhất là dịch vụ tài chính số, thanh toán qua điện thoại di động.
 
Một số giải pháp góp phần đẩy mạnh TTKDTM trong thời gian tới
 
Để đẩy mạnh TTKDTM ở Việt Nam nói chung và ở Nghệ An nói riêng trong thời gian tới, cần tập trung vào một số giải pháp mang tính đột phá, cụ thể:
 
Một là, ngoài việc tích cực tuyên truyền làm thay đổi thói quen, nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong việc nhìn nhận tiền mặt là một công cụ được ưa chuộng trong thanh toán và từ lâu đã trở thành thói quen khó thay đổi của người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp thì phải đi kèm các biện pháp khác mới có thể đạt được mục tiêu đề ra để hướng tới “xã hội không tiền mặt”. Kinh nghiệm ở các nước đứng đầu trong TTKDTM là áp dụng những biện pháp có lộ trình về việc cấm sử dụng tiền mặt hoặc được sử dụng tiền mặt bao nhiêu phần trăm trong tổng giá trị thanh toán. Ví dụ, giao dịch bất động sản, thu các loại phí, lệ phí,… bắt buộc phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng; cấm sử dụng tiền mặt tại một số dịch vụ công…
 
Hai là, các ATM cũng cần có sự dịch chuyển dần dần về số lượng. Nhiều người dân chỉ sử dụng thẻ ATM để rút tiền mặt, hoàn toàn không biết đến POS, trong khi việc đầu tư ATM là tốn kém và hiệu quả thấp đối với các ngân hàng thương mại. Ở các quốc gia không sử dụng tiền mặt trên thế giới, rất khó tìm thấy ATM kể cả ở vùng thôn quê, đây là một kinh nghiệm trên thế giới mà Việt Nam nên học hỏi.
 
Ba là, cần quan tâm, dành sự ưu đãi hỗ trợ tối đa đối với người già, hưu trí những người có phần chậm thích ứng hơn với thay đổi về mặt công nghệ.
 
Bốn là, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cơ chế giám sát trong TTKDTM. Thực tiễn phát triển nhanh và mạnh các hoạt động TTKDTM như vậy đã đặt ra các yêu cầu đòi hỏi nhất định về cơ sở pháp lý điều chỉnh các hoạt động, dịch vụ thanh toán mới. Những nội dung cần hoàn thiện không chỉ là hệ thống các văn bản pháp quy liên quan đến các hoạt động thanh toán nói chung trong nền kinh tế, cả thanh toán bằng tiền mặt và TTKDTM mà còn cần tạo lập một môi trường cạnh tranh công bằng, bảo đảm khả năng tiếp cận thị trường và tiếp cận dịch vụ đối với các chủ thể có chức năng tương tự như nhau; hình thành cơ chế bảo vệ khách hàng hữu hiệu và bảo đảm quy trình giải quyết tranh chấp hiệu quả và khách quan.
 
Phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động thanh toán, trên cơ sở đó, kiểm soát rủi ro pháp lý thích hợp và đảm bảo phù hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế được các định chế tài chính, tiền tệ quốc tế khuyến nghị hoặc được áp dụng chung ở nhiều quốc gia trên thế giới.
 
Năm là, hiện đại hóa công nghệ và các hệ thống thanh toán. Xây dựng một hệ thống thanh toán hiện đại là mục tiêu dài hạn của ngành Ngân hàng Việt Nam. Một hệ thống thanh toán được tổ chức tốt hơn, an toàn hơn, ít rủi ro hơn thì không chỉ làm tăng doanh số thanh toán, làm cho dịch vụ thanh toán ngày càng trở nên hoàn thiện hơn trong mắt của người tiêu dùng, mà còn góp phần hỗ trợ tích cực cho các hoạt động của các dịch vụ khác phát triển. Hiện đại hóa hệ thống thanh toán điện tử của ngân hàng sẽ giúp ngân hàng xây dựng được kết cấu hạ tầng hiện đại để cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng, ngày càng đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của khách hàng, giảm chi phí vận hành, tăng cường hiệu quả quản lý và tăng hiệu quả kinh doanh.
 
Sáu là, xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp lý về an ninh, an toàn, bảo mật, bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán điện tử, thanh toán di động. Áp dụng các biện pháp tiên tiến, bảo đảm an toàn cho hệ thống thanh toán, các sản phẩm dịch vụ, tăng cường giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, có sự phối hợp giữa ngân hàng với các đơn vị có liên quan trong bảo đảm an ninh. Trước những phương thức và thủ đoạn mới của tội phạm trong hoạt động thanh toán, cần thường xuyên rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ an ninh, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị cung cấp dịch vụ nhằm hạn chế rủi ro, đồng thời phát hiện sớm các vi phạm để chấn chỉnh, tuân thủ các quy định về an toàn trong hoạt động thanh toán.
 
Bảy là, hoàn thiện quy trình xử lý giao dịch của ngân hàng theo hướng số hóa, tự động hóa, an toàn và thuận tiện. Kết hợp giữa ngân hàng và viễn thông phát triển, ứng dụng các phương tiện và mô hình thanh toán, chuyển tiền hiện đại, dễ sử dụng (thanh toán qua điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số…) nhằm thúc đẩy TTKDTM không chỉ ở các đô thị lớn mà còn ở những khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và cả đối với những đối tượng chưa có tài khoản ngân hàng, trên cơ sở sử dụng mạng lưới sẵn có của các TCTD, mạng lưới bưu điện, mạng lưới của các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, một số tổ chức không phải ngân hàng khác. Phát triển TTKDTM ở khu vực nông thôn gắn với việc triển khai thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.


ThS. Nguyễn Thị Thu Thu 

Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Nghệ An

Tạp chí Ngân hàng số 5/2021

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu