Thứ Tư, ngày 21 tháng 04 năm 2021

Ngân hàng Thái Bình điểm sáng cho vay Chương trình nước sạch nông thôn

Ngày đăng:11:06 20/09/2019
Lượt xem: 1.980
Cỡ chữ
Thái Bình là một trong những tỉnh đi đầu cả nước triển khai chương trình nước sạch tới người dân khu vực nông nghiệp, nông thôn.

 
 Cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kiến Xương giải ngân vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại xã Vũ Trung

 
 Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chủ trương của Đảng và Nhà nước về cung cấp nước sạch, nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh xã hội khu vực nông thôn; tỉnh Thái Bình đã huy động cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh vào cuộc để triển khai thực hiện, đã xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, thành lập Ban Chỉ đạo các cấp, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện... Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Thái Bình đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư 31 dự án đầu tư mới, nâng cấp công suất, mở rộng phạm vi cấp nước, thực hiện chuyển giao cho doanh nghiệp quản lý 26 dự án nước sạch thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư 01 dự án nước sạch từ nguồn vốn Khoa học công nghệ của Trung ương, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa nước sạch sinh hoạt tới người dân thuộc địa bàn 100% các xã nông thôn của tỉnh.
 
Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, hệ thống Ngân hàng Thái Bình đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp đưa dòng vốn tín dụng ngân hàng đầu tư vào lĩnh vực nước sạch nông thôn. Ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình vào năm 2012, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch nông thôn, đề nghị UBND tỉnh bổ sung NHNN Chi nhánh tỉnh tham gia Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện chương trình. Bên cạnh những chính sách ưu đãi về hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, ưu đãi về tiền thuê đất, về thuế thu nhập doanh nghiệp; NHNN Chi nhánh tỉnh đã phối hợp các ngành tham mưu UBND tỉnh quyết định xây dựng cơ chế hỗ trợ 50% lãi suất vay ngân hàng đối với các dự án vay vốn ngân hàng đầu tư xây dựng công trình, tạo động lực về kinh tế cho các nhà đầu tư tham gia chương trình, đồng thời khuyến khích các TCTD trên địa bàn tích cực cho vay các dự án đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn.
 
Đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn có chi phí lớn, thời gian thu hồi vốn dài, tài sản là các công trình nước sạch, mạng lưới đường ống có tính thanh khoản thấp... Đây là những khó khăn đối với ngân hàng khi cho vay các công trình nước sạch nông thôn. Xác định những khó khăn trên, NHNN Chi nhánh tỉnh đã chú trọng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, cơ chế, chính sách, nhất là những chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư công trình nước sạch nông thôn của tỉnh tới các tổ chức tín dụng trên địa bàn; tổ chức hội nghị triển khai chính sách; ban hành văn bản đề nghị các tổ chức tín dụng xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn vốn, nhân lực, đảm bảo đầu tư vốn kịp thời, hiệu quả các dự án thuộc chương trình hội đủ các điều kiện vay vốn.
 
 Trong quá trình đầu tư vốn tín dụng ngân hàng cho các công trình nước sạch nông thôn, NHNN Chi nhánh tỉnh thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại giữa ngành Ngân hàng với các doanh nghiệp đầu tư công trình nước sạch nông thôn, tổ chức họp giao ban cho vay nước sạch nông thôn trong nội bộ hệ thống ngân hàng. NHNN Chi nhánh tỉnh, các NHTM tổ chức các đoàn công tác làm việc trực tiếp tại các dự án nước sạch nông thôn để nắm bắt tình hình, thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, ngân hàng. NHNN Chi nhánh tỉnh phát huy vai trò đầu mối báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo nước sạch nông thôn của tỉnh hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Ngân hàng trong quá trình giải ngân vốn tín dụng để đầu tư, hoàn thiện các công trình nước sạch phục vụ người dân khu vực nông thôn.
 
Kết thúc quá trình đầu tư, NHNN Chi nhánh tỉnh tích cực phối hợp với các sở, ngành thực hiện thẩm định, đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng đối với các dự án đủ điều kiện, kịp thời giúp chủ đầu tư bổ sung nguồn vốn hoạt động, nâng cao năng lực tài chính dự án, vận hành ổn định, hiệu quả các nhà máy, cung cấp nước sạch đảm bảo hợp vệ sinh cho người dân trong vùng dự án, tạo thu nhập cho doanh nghiệp và thanh toán vốn vay cho ngân hàng.
 

 
Nguồn vốn tín dụng ngân hàng đã giúp Công ty TNHH 27 - 7 Tiền Phong đẩy nhanh tiến độ cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân 6 xã thuộc huyện Đông Hưng

 
Nhờ triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp của Ngành, công tác đầu tư tín dụng ngân hàng thực hiện chương trình nước sạch nông thôn của tỉnh Thái Bình đạt được những kết quả nổi bật. Trong số 31 dự án đầu tư mới, đầu tư nâng cấp, mở rộng phạm vi cấp theo chương trình nước sạch nông thôn của tỉnh, hệ thống Ngân hàng Thái Bình thực hiện cho vay 25 dự án, số tiền cam kết cho vay gần 425 tỷ đồng, số đã giải ngân gần 385 tỷ đồng, dư nợ trên 280 tỷ đồng; NHNN Chi nhánh tỉnh đã thẩm định, phối hợp các ngành trình UBND tỉnh hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho 17 dự án, số tiền hỗ trợ 16,5 tỷ đồng. Song song với việc đầu tư vốn tín dụng cho các doanh nghiệp xây dựng các công trình cấp nước sạch khu vực nông thôn, ngành Ngân hàng Thái Bình đã tích cực cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), với hàng trăm ngàn hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh được vay hàng ngàn tỷ đồng để đầu tư, sử dụng các công trình nước sạch hợp vệ sinh, đến nay còn hơn 72.500 khách hàng còn dư nợ 875,8 tỷ đồng. 
 
Sau hơn 5 năm thực hiện chương trình nước sạch nông thôn, với sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, trong đó có đóng góp quan trọng của ngành Ngân hàng, toàn bộ 31 dự án đầu tư mới, nâng cấp công suất, mở rộng phạm vi cấp nước trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đầu tư, được đưa vào vận hành hoạt động. Các công trình, dự án cấp nước sạch phục vụ nhân dân khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh hầu hết sử dụng công nghệ hiện đại, các công đoạn sản xuất nước sạch đều được kiểm tra qua hệ thống giám sát tự động, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quy định, điển hình như một số nhà máy cấp nước sạch của Công ty TNHH 27/7, Công ty TNHH Thương mại và vận tải Tín Thành Hưng, Công ty Thủy Long, Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Thanh Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Thái Bình... Cùng với 26 dự án nước sạch chuyển giao cho doanh nghiệp từ chương trình mục tiêu quốc gia và các công trình nước sạch cá nhân vay vốn từ NHCSXH đã đưa mạng lưới nước sạch phủ kín địa bàn tất cả các xã, thị trấn, cơ bản đảm bảo cấp nước sạch cho 100% người dân khu vực nông thôn của tỉnh. Kết quả thực hiện chương trình nước sạch nông thôn của tỉnh Thái Bình đã mang lại hiệu quả chính trị, kinh tế, xã hội to lớn, góp phần cải thiện sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân, đảm bảo an sinh xã hội khu vực nông thôn của tỉnh.
 
Thời gian tới, hệ thống Ngân hàng Thái Bình tiếp tục thực hiện chương trình nước sạch nông thôn theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Thái Bình. Các ngân hàng thương mại tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ vay vốn, kịp thời giải ngân vốn vay ngân hàng để đầu tư mới, nâng cấp công suất, mở rộng phạm vi cấp nước, cho vay bổ sung vốn lưu động, nâng cao chất lượng cấp nước... NHNN Chi nhánh tỉnh phối hợp các cấp, các ngành kịp thời thẩm định, trình UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án vay vốn; NHCSXH kết hợp với các cấp, ngành, các tổ chức hội, đoàn thể kịp thời giải ngân nguồn vốn cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường đúng quy định... đảm bảo thực hiện hiệu quả, bền vững chương trình nước sạch nông thôn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình.


Phan Thị Tuyết Trinh

Nguồn: TCNH Số 2+3/2019
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao