Thứ Năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Tháp tích cực triển khai các biện pháp góp phần hạn chế "tín dụng đen"

Ngày đăng:02:56 20/02/2020
Lượt xem: 1.764
Cỡ chữ
Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và cụ thể hóa bằng Kế hoạch hành động của ngành thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 1178/QĐ-NHNN, ngày 31/5/2019 và tổ chức triển khai đến các đơn vị trực thuộc, trong đó, phân công cụ thể từng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gắn với trách nhiệm của từng đơn vị có liên quan, đặc biệt nội dung Kế hoạch hành động cũng đã dự kiến được sản phẩm đầu ra và lộ trình thực hiện cụ thể để các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.
 
1. Kết quả triển khai thực hiện
 
Trên cơ sở Kế hoạch hành động của ngành ban hành kèm theo Quyết định số 1178/QĐ-NHNN và Kế hoạch số 182/KH-UBND, ngày 29/7/2019 của UBND Tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp (NHNN chi nhánh Đồng Tháp) đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn (Kế hoạch số 610/KH-ĐTH-TH, ngày 23/8/2019), trong đó, tập trung các nhóm giải pháp chủ yếu: (i) tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các sản phẩm tín dụng ưu đãi đến các tầng lớp nhân dân; (ii) triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen; (iii) tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm tại các tổ chức tín dụng; (iv) tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan phục vụ điều tra các vụ án liên quan đến “tín dụng đen”. Một số kết quả nổi bật trong công tác triển khai: 
 


Bà Trần Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Đồng Tháp tuyên truyền chủ trương, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn tại xã
 
- Triển khai thực hiện có hiệu quả giải pháp tăng cường công tác thông tin truyền thông
 
Công tác thông tin truyền thông được xem là giải pháp quan trọng hàng đầu để góp phần hạn chế tín dụng đen. Trong năm 2019, NHNN chi nhánh Đồng Tháp đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 259/KH-ĐTH-TH, ngày 12/4/2019 về việc tuyên truyền chủ trương, chính sách năm 2019, trong đó, NHNN chi nhánh Đồng Tháp chú trọng lồng ghép việc triển khai các chủ trương, chính sách tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực tham gia thực hiện Kế hoạch để tuyên truyền, giới thiệu các chương trình, sản phẩm cho vay tiêu dùng góp phần hạn chế tín dụng đen cho người dân, đặc biệt là người dân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Kết quả, trong năm 2019, NHNN Đồng Tháp đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh, UBND các xã trên địa bàn tổ chức tuyên truyền chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP tại địa bàn 3 xã Láng Biển - huyện Tháp Mười, xã Bình Thạnh - thị xã Hồng Ngự và xã Thường Thới Hậu B - huyện Hồng Ngự, tại các buổi triển khai, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Tháp (NHNo&PTNT chi nhánh Đồng Tháp) đã lồng ghép triển khai chương trình tín dụng tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình (gói tín dụng 5.000 tỷ đồng) đến người dân tại các xã; NH TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đồng Tháp, NH TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh chi nhánh Đồng Tháp kết hợp tuyên truyền sản phẩm cho vay tiêu dùng trả góp, cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh đến người dân. 
 
Để công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng, NHNN chi nhánh Đồng Tháp đã phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình Đồng Tháp thực hiện các phóng sự về hoạt động tuyên truyền tại địa bàn các xã, qua đó, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về sản phẩm tín dụng góp phần hạn chế “tín dụng đen”, các phóng sự được phát sóng trên chương trình thời sự địa phương.
 
Trong năm, NHNN chi nhánh Đồng Tháp đã thực hiện ký kết lại chương trình phối hợp công tác với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Đồng Tháp (Chương trình phối hợp số 577/CTPH-UBMTTQ-NHNN ngày 12/8/2019), trong đó, bổ sung nội dung phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông để người dân tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ tài chính lành mạnh, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn.
 
Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nội dung các chủ trương, chính sách tín dụng tiếp tục được phổ biến rộng rãi đến các cấp chính quyền địa phương, các hội đoàn thể và người dân tại xã, qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết của người dân về các kênh tín dụng chính thức để tiếp cận khi có nhu cầu. 
 
- Các tổ chức tín dụng tích cực triển khai các chương trình, sản phẩm tín dụng đặc thù góp phần hạn chế tình trạng tín dụng đen
 
Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, trong năm 2019, các chi nhánh ngân hàng thương mại đã tích cực triển khai các chương trình, sản phẩm tín dụng đặc thù góp phần hạn chế tín dụng đen, cụ thể:
 
NHNo&PTNT chi nhánh Đồng Tháp đã tích cực triển khai gói tín dụng 5.000 tỷ đồng theo hướng dẫn của Hội sở đến các chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc, trong đó, chỉ đạo các chi nhánh huyện, thị xã, thành phố và các phòng giao dịch trực thuộc chủ động phối hợp với các cấp chính quyền tại xã, các hội đoàn thể để tuyên truyền sâu rộng nội dung sản phẩm đến người dân biết, tiếp cận, niêm yết công khai thông tin về sản phẩm tại UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Dư nợ theo chương trình tín dụng tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình phục vụ các nhu cầu cần thiết, cấp bách, chính đáng của người dân đến nay khoảng 100 tỷ đồng với gần 4.450 khách hàng còn dư nợ; dư nợ chương trình cho vay trả góp đối với hộ tiểu thương tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín - Đồng Tháp là 311 tỷ đồng với gần 4.100 khách hàng còn dư nợ.
 
Ngoài các chương trình tín dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh Đồng Tháp, các CN NHTM thì nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Đồng Tháp (NHCSXH chi nhánh Đồng Tháp) và các tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh cũng đã góp phần tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn vay, hạn chế việc người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nguồn vốn từ các kênh không chính thức. Thông qua các chương trình tín dụng chính sách, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo đã tiếp cận được nguồn vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Dư nợ cho vay tại NHCSXH chi nhánh Đồng Tháp đến nay là 3.318 tỷ đồng, với gần 189.800 khách hàng còn dư nợ. Doanh số cho vay qua các chương trình tín dụng chính sách trong năm 2019 là 876 tỷ đồng, với 31.580 lượt khách hàng vay vốn.
 
Thông qua các buổi tham gia tiếp xúc cử tri, NHNo&PTNT chi nhánh Đồng Tháp lồng ghép việc tuyên truyền rộng rãi thông tin về gói tín dụng 5.000 tỷ đồng đến cử tri tham dự. Giám đốc NHNN Đồng Tháp cũng lồng ghép việc cảnh báo người dân về các hình thức cho vay ngang hàng, cho vay trực tuyến để người dân cảnh giác, đồng thời hướng dẫn người dân khi có nhu cầu vay vốn phải liên hệ trực tiếp các tổ chức tín dụng trên địa bàn để được hướng dẫn và tư vấn sản phẩm cho vay phù hợp.

 
- Quan tâm triển khai Cổng thông tin kết nối khách hàng vay tại địa phương:
 
Cổng thông tin kết nối khách hàng vay do Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) vận hành và triển khai là giải pháp thiết thực mà ngành Ngân hàng đã đưa ra trong nội dung Kế hoạch hành động của ngành để ngăn chặn, đẩy lùi nạn tín dụng đen, để góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin kết nối khách hàng vay, nâng cao tỷ lệ kết nối giữa tổ chức tín dụng và khách hàng vay, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay hợp pháp từ hệ thống ngân hàng, NHNN chi nhánh Đồng Tháp đã có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng đăng ký tài khoản khai thác nhu cầu vay, thường xuyên khai thác thông tin nhu cầu vay, đồng thời chủ động cập nhật, bổ sung các gói sản phẩm tín dụng kịp thời để khách hàng vay có nguồn thông tin tham khảo và lựa chọn sản phẩm vay phù hợp. Bên cạnh đó, NHNN chi nhánh Đồng Tháp cũng đã có văn bản phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Tỉnh, Liên đoàn Lao động Tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn Tỉnh, Hội Doanh nghiệp Tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Tháp để phối hợp tuyên truyền, giới thiệu đến người dân, doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức và người lao động trên địa bàn Tỉnh về Cổng thông tin và cách thức tiếp cận để người dân, doanh nghiệp nắm bắt và tiếp cận.
 
2. Định hướng triển khai thời gian tới
 
Với những kết quả đã triển khai thực hiện trong năm 2019, trong năm 2020 và những năm tiếp theo, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu tại Kế hoạch hành động của ngành góp phần hạn chế tín dụng đen, NHNN chi nhánh Đồng Tháp tiếp tục chú trọng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:
 
Xây dựng và triển khai Kế hoạch tuyên truyền hàng năm để tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh đến người dân địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới bằng các hình thức phù hợp để người dân dễ dàng tiếp thu các nội dung cơ bản của chính sách. Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Đồng Tháp xây dựng các video clip tuyên truyền về chính sách để phối hợp gửi đến các đơn vị, các cấp chính quyền phối hợp tuyên truyền sâu rộng tại các địa phương NHNN chi nhánh Đồng Tháp chưa thể tổ chức tuyên truyền trực tiếp.
 
Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm, tích cực triển khai các sản phẩm tín dụng đặc thù đến người dân địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
 
Quan tâm chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn đăng ký truy cập Cổng thông tin kết nối khách hàng vay do Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia thiết lập để kịp thời nắm bắt nhu cầu vay vốn của các đối tượng khách hàng, chủ động liên hệ giới thiệu sản phẩm phù hợp.
 
Tích cực phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, cảnh báo về những hệ lụy, tác hại của tín dụng đen đến đời sống người dân và trật tự an toàn xã hội để người dân cảnh giác, hướng dẫn người dân khi có nhu cầu vay vốn đến liên hệ trực tiếp các tổ chức tín dụng để được tư vấn, hướng dẫn cho vay.
 
Quan tâm chỉ đạo các tổ chức tín dụng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, văn hóa ứng xử của cán bộ ngân hàng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.
Có thể nói, ngành Ngân hàng đã đưa ra các giải pháp cụ thể và đang từng bước triển khai thực hiện góp phần hạn chế tín dụng đen, vấn đề quan trọng hơn hết trong công cuộc đẩy lùi nạn tín dụng đen là nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của tín dụng đen đến đời sống và trật tự an toàn xã hội để chủ động phòng ngừa và tránh rơi vào bẫy tín dụng đen. Chính vì thế, sự phối hợp tích cực từ các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, vận động người dân ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tín dụng đen là hết sức cần thiết và cần phải được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Nguyễn Văn Quế

Nguồn: TCNH số 1+2/2020

 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu