Thứ Năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021

Ngân hàng Nhà nước 3 năm liên tiếp đứng đầu các Bộ, Ngành về Cải cách hành chính

Ngày đăng:10:29 03/05/2018
Lượt xem: 675
Cỡ chữ
Ngày 2/5/2018, tại Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017. Theo kết quả công bố, kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 của các bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đạt chỉ số cao nhất với 92,36%. Đây là năm thứ 3 liên tiếp NHNN xếp vị trí số 1 về CCHC trong các Bộ, Ngành. Với phương châm tạo điều kiện thuận lợi nhất, tiết giảm chi phí nhất cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng, điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần nâng cao chỉ số tiếp cận tín dụng quốc gia, gia tăng, uy tín môi trường đầu tư Việt Nam và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Kết quả này là sự chỉ đạo quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của người đứng đầu và sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống ngân hàng.Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú phát biểu tại Hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2017

Quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện

Theo Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú: “Trong thực thi công vụ chúng tôi luôn lấy người dân và doanh nghiệp là trọng tâm của CCHC. Điều này thực hiện quyết liệt từ NHNN và toàn bộ hệ thống ngân hàng. Đặc biệt, đối với những đơn vị tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp cần thấm nhuần mục tiêu cải cách và văn hóa công sở để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong việc giao dịch với ngân hàng.”

Theo đó, thực hiện mục tiêu xây dựng một Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, năm 2017 công tác chỉ đạo, điều hành CCHC ngành Ngân hàng tiếp tục thể hiện sự quyết liệt, mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của Ban lãnh đạo NHNN, từ Thống đốc đến toàn thể cán bộ công chức và người lao động ngành Ngân hàng thông qua việc ban hành và chỉ đạo triển khai tất cả các mặt, các nội dung CCHC, thủ tục hành chính.

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Mục tiêu quan trọng nhất là kết quả CCHC của NHNN góp phần cải thiện tích cực môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, đóng góp quan trọng vào việc cải thiện môi trường kinh doanh nói chung, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong tiếp cận vốn ngân hàng.

Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, NHNN đã thống nhất tư tưởng chỉ đạo CCHC là nhiệm vụ trọng tâm hết sức quan trọng để thực hiện chiến lược cải cách, đổi mới hoạt động ngân hàng. Từ việc xác định rõ quan điểm, định hướng trong chỉ đạo điều hành, NHNN đã xây dựng chương trình, kế hoạch CCHC cụ thể (5 năm và hàng năm) và chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ trong toàn ngành.

Thống đốc NHNN đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt và xác định công tác CCHC, cải cách TTHC là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp bách là giải pháp chủ yếu để cải thiện, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc của đơn vị. Người đứng đầu đơn vị phải thực sự gương mẫu, quan tâm, có trách nhiệm, chỉ đạo sát sao cụ thể công tác này; khen thưởng động viên kịp thời những tập thể và cá nhân làm tốt, phê bình kỷ luật nghiêm khắc những tập thể, cá nhân vi phạm quy định, thiếu tinh thần trách nhiệm. NHNN thường xuyên theo dõi và có nhiều hình thức tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị trong toàn Ngành để đánh giá sát tình hình triển khai, kịp thời quán triệt, chấn chỉnh các đơn vị chưa nghiêm túc.

Để đảm bảo tính đồng bộ thống nhất các giải pháp cải cách trong toàn Ngành, NHNN đã chỉ đạo hệ thống các TCTD thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm lãi suất, phí dịch vụ, nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận tín dụng, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong các giao dịch với TCTD, trực tiếp hỗ trợ cho doanh nghiệp, thể hiện sự tích cực và trách nhiệm của ngành Ngân hàng đối với sự phát triển của hệ thống doanh nghiệp, góp phần rõ nét trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Bên cạnh việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, NHNN còn chủ động triển khai các nội dung cải cách nội bộ, trọng tâm là triển khai đồng bộ các biện pháp cải cách trong phương thức điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ qua đó đã phát huy hiệu quả các nguồn lực hiện có, đáp ứng yêu cầu xử lý kịp thời, có chất lượng nhiều công việc cấp bách, trọng tâm trong những năm vừa qua.

Trong lĩnh vực hoàn thiện thể chế, NHNN đã xây dựng trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD, ban hành quy định mới quản lý hoạt động tín dụng, cho vay của các TCTD... Trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, năm 2017 NHNN đã rà soát, cắt giảm gần 70 TTHC tổng số chi phí tuân thủ cắt giảm hơn 20% chi phí tuân thủ TTHC, vượt chỉ tiêu cắt giảm 10%/năm Chính phủ giao. Trong lĩnh vực hiện đại hóa hành chính, toàn bộ các TTHC của NHNN đã được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và được đăng trên Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu công khai minh bạch và tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân giám sát quá trình giải quyết TTHC của NHNN. Các hoạt động hành chính đã được ứng dụng toàn diện CNTT như hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành thống nhất trong toàn ngành nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi, hệ thống truyền hình trực tuyến đã góp phần nâng cao hiệu quả công việc, cắt giảm chi phí hành chính, giảm đáng kể giấy tờ, đi lại, hội họp…mà hiệu quả điều hành cao hơn.

Các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy, công vụ, công chức, tài chính công đều triển khai hoàn thành đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng lao động.

Về cải cách TTHC của các TCTD, thực hiện chỉ đạo của NHNN, hệ thống các TCTD đã chủ động rà soát, cắt giảm, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vay vốn và sử dụng các dịch vụ. Năm 2017, hệ thống các TCTD đã có trên 70 chương trình, sản phẩm tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp với nguồn vốn ưu đãi, trong đó có 15 chương trình áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Nhờ đó, chỉ số “Tiếp cận tín dụng” của Việt Nam năm 2018 đã được Ngân hàng Thế giới xếp hạng 29/190, tăng 3 bậc và đứng thứ 4 trong ASEAN. Liên tiếp trong 3 năm 2015, 2016, 2017, NHNN được xếp vị trí thứ nhất trong số các Bộ, ngành về kết quả xếp hạng chỉ số CCHC (Par Index).

Định hướng CCHC thời gian tới

Về định hướng CCHC trong thời gian tới, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết: “CCHC không có điểm dừng, không có điểm kết thúc. Sự năng động, phát triển của nền kinh tế và những đòi hỏi trong quan hệ với doanh nghiệp, người dân cũng ngày một cao hơn. Chính vì thế, yêu cầu đặt ra đối với công tác CCHC tiếp tục được Ban lãnh đạo NHNN xác định là lĩnh vực hết sức quan trọng trong thời gian tới và được tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục trong tất cả các mặt hoạt động ngân hàng”.

Với mục tiêu tiếp tục triển khai tích cực các nhiệm vụ CCHC theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ, NHNN sẽ tập trung vào các trọng tâm: tiếp tục triển khai mạnh mẽ, toàn diện nhiệm vụ CCHC và chương trình, kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển doanh nghiệp; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo động lực và áp lực trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu đơn vị; hoàn thiện hệ thống pháp luật; kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa hoạt động ngân hàng, hoàn thiện Chính phủ điện tử; tăng cường chỉ đạo các TCTD cải tiến, đổi mới, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tạo thuận lợi và đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.   

Để đạt các mục tiêu đó, NHNN sẽ tổ chức thực hiện thông qua hàng loạt các chính sách, cơ chế và giải pháp sẽ được đặt ra phù hợp trong từng giai đoạn, trên nền tảng ý chí, quyết tâm chính trị thống nhất cao độ của toàn ngành, một sự tập trung đầu tư nguồn lực con người một cách thỏa đáng và hiệu quả.

Theo sbv.gov.vn
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu