Ngân hàng Chính sách xã hội: Điểm tựa cho nhiều hộ thoát nghèo

Ngày đăng:02:28 13/03/2019
Lượt xem: 1.374
Cỡ chữ
Phạm Huệ

Nhận thức rõ vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương, những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Bình Thuận đã làm tốt công tác cho vay hộ nghèo, trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của người dân, góp phần vào công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
Năm 2018, đã có trên 34,6 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH, trong đó trên 14,6 ngàn hộ vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh; vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 6 ngàn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, cận nghèo; tạo điều kiện cho 44 hộ nghèo và 27 hộ có thu nhập thấp xây dựng nhà ở; thu hút, tạo việc làm cho trên 1,4 ngàn lao động; giúp trên 6 ngàn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập trong năm; xây dựng trên 24 ngàn công trình cung cấp nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn... góp phần quan trọng trong việc thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nhằm giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, doanh số thu nợ đạt 544 tỷ đồng, bằng 119% cùng kỳ năm trước, các chương trình tín dụng có doanh số thu nợ lớn là: Chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên 114 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 112 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo 91 tỷ đồng; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 87 tỷ đồng; cho vay hộ nghèo 69 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo 41 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2018, dư nợ thực hiện cho vay 17 chương trình tín dụng chính sách đạt 2.485 tỷ đồng/101,5 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ, tăng 216 tỷ đồng với tỷ lệ tăng 9,5% so với đầu năm, hoàn thành 99,8% kế hoạch năm và đạt 97,4% kế hoạch tăng trưởng dư nợ trong năm.
Để đồng vốn đến tay hộ nghèo đạt hiệu quả cao, NHCSXH đã chỉ đạo cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện, thị xã khắc phục khó khăn, năng động tìm mô hình cho vay hiệu quả theo từng địa bàn; phối hợp với các tổ chức chính trị  - xã hội thực hiện ủy thác vay vốn như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên để người dân tiếp cận với nguồn vốn dễ dàng hơn. Đồng thời, thông qua phương thức ủy thác cho vay đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hội, đoàn thể thường xuyên tiếp xúc với hội viên, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của hội viên, giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng lên. Qua đó, chất lượng tín dụng chính sách, chất lượng thực hiện dịch vụ ủy thác và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn ngày được nâng cao.
Cùng với đó, trong năm, chi nhánh cũng tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện tốt hoạt động giao dịch xã nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ngày càng tốt hơn, tỷ lệ thực hiện các giao dịch tại Điểm giao dịch xã trong năm 2018 như sau: Tỷ lệ thu nợ đạt 88,7%; tỷ lệ thu lãi đạt 98,3% và tỷ lệ giải ngân đạt 93,7%.
Có thể nói, năm vừa qua, mặc dù hoạt động trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương các cấp và các sở ngành, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp, tập thể cán bộ, viên chức NHCSXH tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, vốn tín dụng chính sách đã ngày càng phát huy hiệu quả tích cực tạo bước đệm quan trọng cho định hướng phát triển ổn định; không chỉ góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội, làm bộ mặt nông nghiệp nông thôn khởi sắc, ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số khó khăn như: việc bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình về chính sách giảm nghèo và giải quyết việc làm chưa phù hợp, nguồn vốn thấp trong lúc nhu cầu vay vốn của người lao động rất lớn; công tác điều tra, xác nhận hộ mới thoát nghèo ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; việc xác nhận còn chậm làm ảnh hưởng đến việc vay vốn ưu đãi...
Để tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo, nâng cao nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương, trong năm 2019, NHCSXH tỉnh xác định nhiệm vụ chủ yếu đó là: Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế phát sinh nợ quá hạn, nợ bị chiếm dụng, coi trọng công tác thu nợ, thu lãi, thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn, chất lượng quản lý của hội đoàn thể nhận ủy thác, chất lượng hoạt động và giao dịch tại Điểm giao dịch xã; chú trọng công tác kiểm tra giám sát và kiểm tra nội bộ, thực hiện kiểm tra toàn diện 100% Phòng giao dịch các huyện, thị xã năm 2019, nhằm ngăn ngừa, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, thiếu sót trong quá trình hoạt động; chú trọng thực hiện công tác thông tin và truyền thông có hiệu quả nhằm thông tin kịp thời và đầy đủ các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh…
 
(Tạp chí Ngân hàng số 5/2019)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu