Ngân hàng bán lẻ trong cuộc đua mới

Thị trường bán lẻ vẫn đóng vai trò then chốt, nên phần lớn các ngân hàng đang không ngừng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng để “hái quả ngọt”.

Các yếu tố tác động đến định vị thương hiệu của ngân hàng bán lẻ Việt Nam

24/02/2017 2.865
Định vị thương hiệu trên thị trường mục tiêu có vai trò quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu, có thể quyết định đến sự thành công của một thương hiệu. Các chương trình marketing cụ thể như xây dựng, định giá thương hiệu, quảng cáo, phân phối đều phụ thuộc vào vị trí của thương hiệu đã xác định trên thị trường mục tiêu.