Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch 394/KH-CĐNH hướng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII và kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam.
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao