Thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Không để lỡ nhịp tốc độ giảm nghèo

Ngày đăng:08:50 30/09/2021
Lượt xem: 3.270
Cỡ chữ
Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hưng Yên xem việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 là điều kiện tiên quyết để Ngân hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cung ứng các chính sách tín dụng đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã và đang tiếp tục giải ngân nhanh chóng, đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.


NHCSXH tỉnh Hưng Yên đảm bảo dòng vốn chính sách xã hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trong mùa dịch Covid-19 
Giám đốc NHCSXH tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Xuân cho biết: Cùng với những tác động lớn từ dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của NHCSXH tỉnh Hưng Yên, những tháng đầu năm 2021, NHCSXH tỉnh Hưng Yên còn thêm khó khăn khi có sự thay đổi nhân sự trong Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH các cấp trong tỉnh do chuyển công tác hoặc nghỉ hưu theo chế độ. Chính vì vậy, để hoạt động tín dụng chính sách không bị “chậm nhịp”, ngay từ đầu năm 2021, công tác kiện toàn kịp thời Ban đại diện HĐQT NHCSXH được đặt lên hàng đầu. Đến nay, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã kiện toàn 4 thành viên, Ban đại diện HĐQT NHCSXH các huyện, thị xã, thành phố đã kiện toàn thay đổi 9 thành viên, đảm bảo cơ cấu và tổng số thành viên Ban đại diện là 273 thành viên. 
 
Đặt trong bối cảnh của một tỉnh với tốc lực đô thị hóa và chuyển đổi cơ cấu kinh tế sôi động, để giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay và đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, bên cạnh việc đề xuất phân bổ nguồn vốn từ Trung ương cũng như huy động trên địa bàn, NHCSXH tỉnh Hưng Yên tư vấn cho cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Sáu tháng đầu năm 2021, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Hưng Yên đã ủy thác sang NHCSXH số tiền 10 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của NHCSXH tỉnh Hưng Yên lên hơn 110,7 tỷ đồng, tăng 16,2 tỷ đồng so với ngày 31/12/2020. Tính đến ngày 30/6/2021, tổng nguồn vốn tín dụng của NHCSXH tỉnh Hưng Yên đạt hơn 3.050 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt hơn 3.040 tỷ đồng, tăng hơn 144 tỷ đồng so với ngày 31/12/2020, đạt 89,1% kế hoạch tăng trưởng năm 2021. 
 
Cùng với việc triển khai tốt công tác thu nợ để gia tăng nguồn vốn, NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện giải ngân nhanh chóng, đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Sáu tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh Hưng Yên có 12.380 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi với doanh số cho vay đạt hơn 475,5 tỷ đồng. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 1.392 lao động, giúp gần 900 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí học tập, xây dựng và cải tạo 13.096 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp 82 hộ gia đình có nhà ở, ổn định cuộc sống theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 
 
Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng vay vốn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã gia hạn nợ cho 1.426 món vay với dư nợ hơn 55 tỷ đồng. Trước đó, năm 2020, NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã thực hiện gia hạn nợ cho 311 món vay với dư nợ hơn 12,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngay sau Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã bố trí cán bộ trực tiếp tiếp cận các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các doanh nghiệp, trường học, cơ sở sản xuất để tuyên truyền, phổ biến chính sách. Đồng thời, rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn, tìm kiếm khách hàng, tư vấn cho khách hàng cần hỗ trợ. Đến ngày 31/12/2020, tại Hội sở NHCSXH tỉnh Hưng Yên và 9 Phòng giao dịch đã giải ngân cho 15 khách hàng để trả lương ngừng việc cho 534 lao động với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Tiếp đó, 6 tháng đầu năm 2021, NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã cho người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc cho 124 lao động theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg. Những trợ lực an sinh xã hội từ NHCSXH tỉnh Hưng Yên không chỉ bằng đóng góp trí lực trong việc huy động vốn, triển khai các chính sách an sinh xã hội mà còn đến từ công tác từ thiện nhân đạo. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, trích từ nguồn lương của mình, cán bộ, người lao động của NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã góp 313,9 triệu đồng để tặng quà tết người nghèo, trẻ em mồ côi; ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19... 
 
Những nỗ lực của NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, góp phần đẩy lùi hoạt động tín dụng đen, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 
 
Giám đốc NHCSXH tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Xuân cho biết thêm: Hiện nay, nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của người dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên rất lớn. Tuy nhiên, nguồn vốn bổ sung đối với chương trình tín dụng từ trung ương và cấp ủy chính quyền địa phương còn hạn chế. Vì vậy, để có thêm nguồn vốn trợ lực cho người nghèo và các đối tượng chính sách, NHCSXH tỉnh Hưng Yên đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Hưng Yên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 36-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và Kế hoạch số 98/KH-UBND của UBND tỉnh, xem xét tiếp tục chi ngân sách năm 2021, số tiền 5 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; rà soát, tập trung các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách về một đầu mối và giao cho NHCSXH quản lý. Đồng thời, đề nghị chính quyền tỉnh Hưng Yên xây dựng chương trình, dự án, gắn kết giữa chủ đầu tư các mô hình kinh tế với nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, đào tạo nghề giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Về phía NHCSXH, sẽ tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; kế hoạch hóa hoạt động thu nợ, giải ngân để có cơ sở điều hành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, không để tồn đọng vốn nhưng đảm bảo tuân thủ nghiêm chỉnh định mức quỹ an toàn chi trả. Đặc biệt, tích cực triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đối với người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày  01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Việt Hải ( NHCSXH)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu