Khối Thi đua các Bộ, ngành tổng hợp tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
02/03/2020 738 lượt xem
Ngày 21/02/2020 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020. Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành đồng chủ trì Hội nghị.Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Đ/c Phạm Huy Giang - Phó Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng TW, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành cùng các đồng chí là Lãnh đạo Vụ (Ban, phòng) và cán bộ làm công tác TĐKT tại 10 đơn vị thành viên trong Khối gồm: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ủy ban dân tộc...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cho biết, năm 2019 Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp đã xác định chủ đề hoạt động “Đổi mới, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, nâng cao văn hóa và đạo đức công vụ” với mục đích phối hợp tổ chức phong trào thi đua của Khối, góp phần nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 của từng đơn vị thành viên và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) của đất nước, trong đó, trọng tâm là tham mưu cho các cấp ủy đảng, lãnh đạo Bộ, ngành trong chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên và phong trào thi đua theo chuyên đề, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước.

image

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2019, các đơn vị thành viên đã phát động nhiều phong trào thi đua với các chủ đề thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các điển hình tiên tiến…

Theo Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh, tại Hội nghị này Khối thi đua Bộ, ngành tổng hợp tiến hành suy tôn tập thể có thành tích xuất sắc đề nghị khen thưởng; bầu Khối trưởng, Khối phó năm 2020. Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đề nghị các thành viên trong Khối cùng nhau trao đổi, thảo luận, bổ sung những điểm mới, cách làm hay vào kế hoạch, chương trình hành động năm 2020, tạo sự chuyển biến và đổi mới hơn nữa trong công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 trên cơ sở 10 báo cáo của các đơn vị trong Khối thi đua Bộ, ngành tổng hợp. Theo đó, Năm 2019, các đơn vị thành viên trong Khối đã ký kết giao ước thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, nâng cao văn hóa và đạo đức công vụ”, trong đó trọng tâm là tham mưu cho cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức phát động thi đua thường xuyên và phong trào thi đua chuyên đề tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Căn cứ vào phong trào thi đua chung của Khối và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị thành viên trong Khối, mỗi đơn vị đã phát động các phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, qua đó góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực tiễn hoạt động năm 2019 cho thấy, các đơn vị đều thể hiện sự quyết tâm chính trị cao; chủ động tham mưu cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách để chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Cấp ủy Đảng, Lãnh đạo các đơn vị trong Khối luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, khích lệ cán bộ công chức và người lao động đoàn kết, sáng tạo, chủ động, tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2019, tạo tiền đề phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020.

image

Trao tặng Bằng khen của Thống đốc NHNN - Khối trưởng năm 2019 cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019

Phong trào thi đua tại các đơn vị thành viên trong Khối được triển khai thực hiện kịp thời, có nhiều đổi mới, phong phú về hình thức, sâu sắc về nội dung và tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, không phô trương, hình thức. Công tác khen thưởng vẫn được duy trì thường xuyên, có nề nếp và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; các văn bản mới ban hành được cập nhật, phổ biến, quán triệt kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc khen thưởng đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Các hoạt động chung của Khối được các thành viên hưởng ứng và tích cực tham gia. Công tác phối hợp, thông tin giữa các đơn vị trong Khối đã thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Bộ phận làm công tác thi đua - khen thưởng tại các đơn vị trong Khối chủ động tham mưu cho lãnh đạo tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu là đại diện các đơn vị thành viên trong Khối đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để hoàn thiện nội dung của Báo cáo tổng kết và nhấn mạnh, năm 2019 các phong trào thi đua đã được các đơn vị trong Khối chủ động phát động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Khối; các phong trào thi đua được triển khai bài bản, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ và quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao…

Hội nghị đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2020 với chủ đề “Chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, đột phá, hiệu quả”; tiến hành bầu Khối trưởng, Khối phó để chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Khối trong năm 2020; thảo luận và thống nhất phát động phong trào thi đua, nội dung giao ước thi đua năm 2020 của Khối.

Ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong hoạt động của Khối thi đua năm 2019, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đã trao tặng Bằng khen của Thống đốc NHNN - Khối trưởng năm 2019 cho 11 tập thể và 21 cá nhân thuộc 10 đơn vị thành viên trong Khối đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phối hợp tổ chức các hoạt động chung của Khối năm 2019.

image

Đ/c Phạm Huy Giang - Phó Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng TW phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Phạm Huy Giang - Phó Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng TW đánh giá cao hoạt động của Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp trong năm 2019. Theo đó, qua các hoạt động chung của Khối, các đơn vị thành viên trong Khối đã tạo sự gắn kết, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị, học tập kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đơn vị trong Khối đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức phát động thi đua thường xuyên và phong trào thi đua chuyên đề tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Căn cứ vào phong trào thi đua chung của Khối và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị thành viên trong Khối, mỗi đơn vị đã phát động các phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, qua đó góp phần quan trọng trong việc hoàn thành xuất săc nhiệm vụ của từng đơn vị trong năm 2019.

Đ/c Phạm Huy Giang mong muốn các đơn vị trong Khối phát huy những thành tích đã được trong năm 2019, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện và hoàn thành kế hoạch hoạt động và giao ước thi đua của Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp đã được ký kết. Trong đó, cần chú trọng triển khai tổ chức thực hiện các phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đặc biệt là phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, các đơn vị trong Khối phải là điểm sáng trong thực hiện phong trào thi đua này. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, các mô hình nhân tố mới trong lao động, học tập, sản xuất; Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, quan tâm đến các tập thể, cá nhân là người lao động trực tiếp...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho rằng, kết quả đạt được năm 2019 trong công tác thi đua, khen thưởng của từng thành viên trong Khối là rất lớn, đã động viên, khích lệ, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, đặc biệt là những công chức, viên chức, người lao động trực tiếp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác thi đua, khen thưởng vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế trên một số mặt công tác; việc thực hiện các phong trào thi đua đôi lúc còn hình thức, chưa đi vào thực chất, chưa toàn diện ...

Vì vậy, năm 2020, trên cơ sở phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Các thành viên trong Khối xác định phương châm hành động của đơn vị cho phù hợp, phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; đề nghị Khối trưởng, Khối phó và các đơn vị thành viên thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

image

Đại diện các đơn vị trong Khối ký giao ước thi đua năm 2020

Một là, thi đua phải có nội dung rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới, cải tiến hình thức, nội dung thi đua, khen thưởng phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân cụ thể. Thực hiện tốt văn hóa và đạo đức công vụ, thi đua lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; Thường xuyên quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 26-CT/TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Hai là, cần xác định rõ mục tiêu và động lực thi đua; thi đua phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; động lực thi đua là để phát triển; gắn kết chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng. Hướng các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng Bộ, ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2020. Chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Ba là, phát động các phong trào thi đua trong Khối không phải để cạnh tranh giữa các thành viên mà để phối hợp, cùng nhau phát triển, hỗ trợ, hợp tác hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất.

Bốn là, công tác thông tin, tuyên truyền về thi đua, khen thưởng cần được thực hiện tập trung trên các hệ thống thông tin của cơ quan đơn vị thành viên và các phương tiện truyền thông khác.

Năm là, tạo bứt phá, hiệu quả ở mỗi Bộ, ngành trong công tác thi đua, khen thưởng và triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi Bộ, ngành trong năm 2020.

CKH

Nguồn:https://sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?leftWidth=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV404650&rightWidth=0%25&centerWidth=80%25&_afrLoop=37749275392053095#%40%3F_afrLoop%3D37749275392053095%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DSBV404650%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Da4vpev1kz_54

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Đảng ủy cơ quan NHTW: Triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng
Đảng ủy cơ quan NHTW: Triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng
24/01/2022 28 lượt xem
Ngày 21/01/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 mở rộng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì.
10 sự kiện nổi bật ngành Ngân hàng năm 2021
10 sự kiện nổi bật ngành Ngân hàng năm 2021
24/01/2022 31 lượt xem
Trong năm 2021, nước ta đã diễn ra nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đối với ngành Ngân hàng là sự kiện đặc biệt kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành cùng nhiều sự kiện quan trọng khác. Tạp chí Ngân hàng điểm 10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng trong năm 2021 đáng ghi nhớ này.
Hoàn thiện Luật Bảo hiểm tiền gửi - Củng cố an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền
Hoàn thiện Luật Bảo hiểm tiền gửi - Củng cố an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền
21/01/2022 58 lượt xem
Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là văn bản pháp lý cao nhất và toàn diện nhất điều chỉnh hoạt động BHTG.
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?