Thứ Tư, ngày 27 tháng 05 năm 2020

Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao

Ngày đăng:08:04 29/01/2019
Lượt xem: 1.932
Cỡ chữ
Ngày 25/01/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú - Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHNN Trung ương, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.Phó Thống đốc Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Đ/c Trần Việt Bắc - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Cơ quan NHTW; Đ/c Trần Hồng Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Đ/c Lê Quốc Nghị - Chủ tịch Công đoàn NHNN Trung ương; Đ/c Hoàng Mỹ Hạnh – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương; Đ/c Lê Thái Nam – Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương cùng đại diện Công đoàn NHVN, Ban Chấp hành Công đoàn NHNN Trung ương, Đoàn Thanh niên NHTW...

Phát biểu khai mac tại Hội nghị, Đ/c Lê Quốc Nghị - Chủ tịch Công đoàn NHNN Trung ương nhấn mạnh, trong năm qua, với vị trí là tổ chức chính trị - xã hội hoạt động trong cơ quan đầu não của ngành Ngân hàng, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương tiếp tục chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, phát huy mặt tích cực và thuận lợi, khắc phục các mặt hạn chế, tạo sức mạnh tổng hợp, đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch của NHNN Trung ương và của ngành Ngân hàng năm 2018.
 

Đ/c Lê Quốc Nghị - Chủ tịch Công đoàn NHNN Trung ương phát biểu tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, Đ/c Hoàng Mỹ Hạnh - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Công đoàn năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Theo đó, năm 2018, đánh dấu nhiều sự kiện và thành công trên mọi lĩnh vực hoạt động nói chung của Ngành, của Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHNN Trung ương, đồng thời có sự quan tâm phối hợp tạo điều kiện của Thủ trưởng các đơn vị, Vụ, Cục, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương và các công đoàn cơ sở trực thuộc đã khẳng định được vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn, góp phần động viên đoàn viên và người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của NHNN Trung ương và của toàn Ngành.

Tiên phong trong công tác tuyên truyền 

Phát huy kết quả đạt được những năm qua, ngay sau Đại hội II, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương và các công đoàn cơ sở trực thuộc đã kịp thời triển khai Nghị quyết Đại hội tới toàn thể đoàn viên và người lao động; Phổ biến, quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Ngành, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, năng lực thực thi nghiệp vụ, động viên đoàn viên và người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tuyên truyền đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các đơn vị theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; tuyên truyền Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua yêu nước; Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018...

Các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt Quy chế Văn hoá công sở, trật tự nội vụ tại Cơ quan NHNN Trung ương, tạo chuyển biến mạnh mẽ và có kết quả rõ nét chương trình “Đẩy mạnh trật tự kỷ cương và văn hoá công sở” góp phần tích cực trong việc tăng cường hiệu quả điều hành của cơ quan trung ương, khắc phục trì trệ, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan và tính chủ động, chuyên nghiệp của cán bộ, công chức; Thường xuyên phối hợp với chuyên môn động viên cán bộ tích cực tham gia các khoá đào tạo và tập huấn nghiệp vụ theo chuyên đề, nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hoá cán bộ, công chức cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác và tạo điều kiện cho cán bộ thi chuyển ngạch công chức. 

Bên cạnh đó, mối quan hệ công tác giữa Thủ trưởng hành chính NHNN Trung ương và Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã thực hiện tốt, đảm bảo đúng quy chế phối hợp, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Qua đó tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; tăng cường sự đoàn kết, phối hợp tốt giữa các công đoàn với chuyên môn tại các đơn vị giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động...
 

Toàn cảnh Hội nghị
 
Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động

Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương luôn chú trọng đẩy mạnh triển khai thực hiện các thoả thuận hợp tác thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động theo chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” và “Chương trình phúc lợi đoàn viên và người lao động Việt Nam” bằng nhiều hình thức quảng bá tới đoàn viên và người lao động;

Thường xuyên quan tâm giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên và người lao động. Kịp thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ, cũng như bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên và người lao động như: Đề xuất Thủ trưởng các đơn vị quan tâm bố trí vị trí công tác giúp đỡ những đối tượng không may mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị dài ngày; kịp thời thăm hỏi và hỗ trợ gia đình đoàn viên đang công tác không may qua đời từ nguồn Quỹ tình nghĩa Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương; thăm hỏi hỗ trợ đoàn viên và người lao động bị bệnh hiểm nghèo trong Tháng hành động vì trẻ em; thăm hỏi, tặng quà cán bộ NHNN cao tuổi đã nghỉ hưu…

Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ đối với một số công đoàn cơ sở.

Xác định công tác an sinh xã hội là hoạt động thường xuyên là thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng. Vì vậy, trong năm 2018, Công đoàn Cơ quan và các công đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, quan tâm giúp đỡ đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai và các hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống.

Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua

Trên cơ sở phát động phong trào thi đua của Thống đốc NHNN và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, các nội dung thi đua đã được Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương và các công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của đơn vị; Hình thức, biện pháp triển khai phù hợp, hiệu quả. Các phong trào thi đua của Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên và người lao động.

Duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Phong trào phụ nữ “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành năm 2018”; Thi đua “Lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Ngành”; phát động đợt thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Mặt khác, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã phát động, triển khai tổ chức các hoạt động phong trào sôi động, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo không khí phấn khởi, động viên đoàn viên và người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn, công tác nữ công, công tác tài chính.

Hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp đã góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Thực hiện tốt trách nhiệm chỉ đạo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân thực hiện công tác giám sát thường xuyên việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho tổ chức cơ sở Đảng, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương thường xuyên chỉ đạo các công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động công đoàn.

Quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như sau:

(i) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là nhiệm vụ chính trị của Ngành, của Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương trong giai đoạn mới; Tăng cường công tác vận động, giáo dục đoàn viên công đoàn nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao phẩm chất đạo đức, thi đua trên mọi lĩnh vực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

(ii) Tổ chức phát động và tuyên truyền triển khai thực hiện các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng năm 2019;

(iii) Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/BCS ngày 12/12/2018 của Ban Cán sự Đảng NHNN về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong ngành Ngân hàng;

(iv) Tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả chương trình “Đẩy mạnh trật tự kỷ cương và văn hóa công sở”. Vận động đoàn viên và người lao động thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chấp hành nghiêm túc Quy chế văn hóa công sở;

(v) Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 68 năm thành lập ngành Ngân hàng, tổ chức văn nghệ, thể thao chào mừng chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức các hoạt động chào mừng tiết kiệm, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị;

(vi) Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương công nhân, viên chức, lao động điển hình tiên tiến ngành Ngân hàng giai đoạn 2015 – 2018;

(vii) Chủ động tham gia với chuyên môn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong và ngoài Ngành; tích cực tham gia thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng;

(viii) Kiện toàn tổ chức, chỉ đạo các công đoàn cơ sở kịp thời bổ sung nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra khi có thay đổi nhân sự;

(ix) Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung để tập huấn nghiệp vụ công tác Nữ công, công tác Chính sách xã hội – Thi đua – Tuyên giáo, công tác Ban Thanh tra nhân dân cho các công đoàn cơ sở trực thuộc…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú – Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHNN Trung ương, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động năm 2018 của Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương.

Phó Thống đốc đánh giá, thời gian qua, hoạt động công đoàn nói chung đã gắn với rất nhiều nội dung phong phú. Tuy nhiên, Phó Thống đốc mong muốn thấy được rõ nét hơn nữa vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn; Công tác công đoàn cần tập trung vào những nội dung, mục tiêu lớn đặt ra; Nâng cao hơn nữa vị thế, lòng tin của đoàn viên và người lao động vào hoạt động công đoàn; Xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh hơn; Nâng cao hơn nữa vai trò bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động.
 

Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương nhận Giấy khen trong hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống
                                                                Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương

Cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo tại Hội nghị, về triển khai nhiệm vụ năm 2019, Phó Thống đốc yêu cầu Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương tập trung vào một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao;

Hai là, vận động tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, người lao động nêu gương, đi đầu trong các phong trào thi đua và trong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày; tuyên truyền nếp sống văn minh, công vụ, công chức, ý thức kỷ cương, kỷ luật của cơ quan, đơn vị;

Ba là, các Ban của công đoàn, đặc biệt là Ban Nữ công chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, sinh động và thiết thực, qua đó tăng cường tinh thần đoàn kết nội bộ, cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Đảng ủy Cơ quan NHTW đã trao tặng Giấy khen cho tập thể Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương.

Theo sbv.gov.vn
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao