Thứ Bảy, ngày 29 tháng 02 năm 2020

Họp Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng năm 2019

Ngày đăng:09:08 17/06/2019
Lượt xem: 858
Cỡ chữ
Ngày 14/6/2019, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng (Ban chỉ đạo PCKB) đã tổ chức cuộc họp thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh - Trưởng Ban chỉ đạo PCKB.
 
http://www.sbv.gov.vn/webcenter/image/SBV398052/Web

Toàn cảnh cuộc họp Ban chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng năm 2019
 
Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Vụ, Cục NHNN và đại diện một số NHTM là thành viên Ban chỉ đạo PCKB và Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng.

Cuộc họp Ban chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng năm 2019 là nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống khủng bố / tài trợ khủng bố (PCKB/TTKB) trong ngành Ngân hàng, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng và là hành động thiết thực chuẩn bị cho đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam vào cuối năm 2019.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho biết: “Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng đã có nhiều hoạt động tích cực, như: ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, Quy chế trao đổi thông tin trong Ban chỉ đạo, phân công thực hiện trách nhiệm của thành viên Ban chỉ đạo, ban hành Phương án phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng; phối hợp với Cục An ninh nội địa (trước đó là Cục chống khủng bố) - Bộ Công an thực hiện kiểm tra, khảo sát về PCKB tại một số đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại… và định kỳ một năm hai lần ban hành thông báo về tình hình khủng bố và hoạt động PCKB/TTKB.” Gần đây nhất, NHNN đã phối hợp với Cục An ninh nội địa tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống khủng bố trong toàn ngành Ngân hàng.

Cuộc họp đã thông tin tới các thành viên: (i) tóm tắt tình hình khủng bố và hoạt động phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố năm 2019 và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019; (ii) Báo cáo kết quả và phương hướng triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo PCKB trong thời gian tới. Trong đó, Ban chỉ đạo đã bàn việc triển khai những nội dung liên quan đến phòng, chống tài trợ khủng bố nhằm phục vụ cho đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam.

Ngoài ra, tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ Thường trực giúp việc đã thảo luận và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động và đưa ra được nhiều ý kiến, nhiều nội dung quan trọng góp phần nâng cao hiệu quảhoạt động của Ban chỉ đạo nói chung và của toàn ngành nói riêng.

image
 

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh phát biểu chủ trì cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đã chỉ đạo một số nội dung cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Cụ thể:

Một, Đơn vị Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo rà soát lại danh sách ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban chỉ đạo. Rà soát và ban hành quy chế hoạt động của ban Chỉ đạo cho phù hợp với thực tiễn.

Hai, Đơn vị Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo cần sớm xây dựng và hoàn thiện kế hoạch phòng chống khủng bố của ngành Ngân hàng trong năm 2019 hoặc muộn hơn cho giai đoạn tới tháng 3/2020. Kế hoạch phòng chống khủng bố phải được xây dựng một cách cụ thể hơn: chỉ rõ những công việc cần phải thực hiện, thời hạn phải hoàn thành… qua đó, kế hoạch sẽ dễ dàng đi vào đời sống hơn.

Ba, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (CQTTGSNH) cần sớm ban hành Công văn chỉ đạo các TCTD trong ngành Ngân hàng có hình thức thích hợp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCKB. Đơn vị Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo sẽ xây dựng một mẫu nội dung hội nghị và các đơn vị hoàn tất tuyên truyền, tập huấn trong Quý III/2019.

Bốn, tiếp tục triển khai diễn tập công tác PCKB tại các đơn vị phù hợp với quy mô, điều kiện của các đơn vị. Đơn vị Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo phải thực hiện 2 nhiệm vụ cụ thể sau: (i) phối hợp với Bộ CA để xây dựng những nội dung cơ bản và kịch bản diễn tập PCKB thống nhất trong toàn ngành; (ii) làm đầu mối cung cấp các video clip tập huấn PCKB tới từng TCTD để triển khai tới từng chi nhánh, phòng giao dịch. Tất cả các đơn vị toàn ngành phải thực hiện diễn tập và hoàn tất trong Quý III, IV năm 2019.

Năm, tiếp tục phối hợp với Ban chỉ đạo PCKB Bộ Công an, Bộ Quốc phòng triển khai công tác PCKB; tổ chức kiểm tra, khảo sát về công tác PCKB. Cục PCRT làm đầu mối xây dựng nội dung mẫu khảo sát.

Sáu, CQTTGSNH, Cục PCRT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành xây dựng, triển khai phương án PCKB, đặc biệt Tổ thường trực giúp việc phối hợp với A02 xây dựng phương án PCKB cho trụ sở làm việc của NHNN tại 504 Xã Đàn theo kế hoạch đã phê duyệt.

Bảy, đẩy mạnh việc báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài trợ khủng bố từ tổ chức tài chính và phi tài chính có liên quan. CQTTGSNH ban hành công văn yêu cầu và hướng dẫn liên quan đến vấn đề này tới các đơn vị trong toàn Ngành.

Tám, Cục PCRT tham mưu cho Ban chỉ đạo về quy chế phối hợp, trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động về PCKB giữa NHNN với các Bộ, ngành địa phương và các tổ chức trong nước, quốc tế liên quan.

Chín, tiếp tục tích cực triển khai phần nội dung của mỗi đơn vị nhằm thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho Đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) về cơ chế chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam.

Mười, Cục Công nghệ thông tin tiếp tục tổ chức diễn tập về phòng, chống tấn công mạng; đặc biệt bổ sung thêm nội dung PCKB trên không gian mạng.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đề nghị CQTTGSNH báo cáo Thống đốc về tình hình khủng bố và hoạt động phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố năm 2019 và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019; về kết quả và phương hướng triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo PCKB trong thời gian tới; về nội dung và kết luận sau cuộc họp Ban chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng năm 2019.

Theo Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh, Ban chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng đã thực hiện tốt vai trò tham mưu,giúp việc cho Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước trong việc triển khai công tácPCKB/TTKB nhằm góp phần đảm bảo an ninh, an toàn, hiệu quả trong hoạt độngngân hàng. Đặc biệt, Ban chỉ đạo đã tích cực triển khai nhiều nội dung đáp ứng được các yêucầu của quy định pháp luật về PCKB cũng như đáp ứng được các yêu cầu thựctiễn đặt ra. Phó Thống đốc hy vọng sau cuộc họp các thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Tổ giúpviệc tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực trong triển khai những nhiệm vụđược giao nhằm đạt kết quả tốt hơn nữa.

Theo sbv.gov.vn
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu