Thứ Năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành (mở rộng) Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày đăng:07:45 13/07/2017
Lượt xem: 1.321
Cỡ chữ

Quang cảnh Hội nghị
Ngày 12/7, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ chín (mở rộng) nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Tham dự Hội nghị có Đ/c Lê Minh Hưng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN; Đ/c Nguyễn Kim Anh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW; Đ/c Lê Văn Thái – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương…
Tại Hội nghị, Đ/c Trần Việt Bắc – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan NHTW đã trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Theo đó, bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, Đảng ủy Cơ quan NHTW đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng NHNN lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ làm tốt công tác tham mưu về cơ chế chính sách, triển khai quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ngành 6 tháng đầu năm 2017. Cụ thể, NHNN đã điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, kịp thời hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD, đáp ứng nhu cầu thanh toán tăng cao của tổ chức, cá nhân trong dịp Tết Nguyên đán, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ ổn định tỷ giá, hạn chế áp lực tăng lãi suất. Thực hiện cho vay tái cấp vốn để hỗ trợ cho các TCTD trong quá trình xử lý nợ xấu. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, tiết giảm chi phí… nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, các chỉ tiêu tiền tệ trong 6 tháng đầu năm phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ; Triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, chất lượng, đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế, đẩy mạnh giải ngân vốn, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn ngân hàng…
Về công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy Cơ quan NHTW đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị và các tài liệu tuyên truyền của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan NHTW đến các cấp ủy trực thuộc và đảng viên trong Đảng bộ để thực hiện, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức 5 lớp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Kịp thời ban hành hành Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 khóa XII, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc.
Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Bên cạnh đó, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, thực hiện đúng quy trình quy định, góp phần nâng cao chất lượng của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Công tác dân vận được các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền thực hiện có hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị… Nhờ đó, ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ ngày càng được nâng cao, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành, xây dựng Đảng bộ Cơ quan NHTW trong sạch, vững mạnh.
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về Dự thảo: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng bộ cơ quan NHTW; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng bộ cơ quan NHTW; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị trong Đảng bộ cơ quan NHTW; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác dân vận thuộc Đảng bộ cơ quan NHTW.
Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Theo đó, Đảng ủy Cơ quan NHTW tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng NHNN trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các đơn vị và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục hoàn hiện thể chế pháp luật ngân hàng, tập trung xây dựng, thoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD, góp phần tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp, đồng bộ cho mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả; Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác; điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý...
Đối với công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy Cơ quan NHTW tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt kịp thời các chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối đến các cấp ủy trực thuộc, cán bộ chủ chốt và đảng viên trong Đảng bộ; Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6 Khóa XII; Chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để triển khai thực hiện; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ, phát hiện những vấn đề nảy sinh để có cách thức giải quyết, xử lý kịp thời.
Đảng ủy Cơ quan NHTW tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đ/c Lê Minh Hưng – Bí thư Ban Cán sự đảng, Thống đốc NHNN đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của Đảng ủy với Ban Cán sự đảng, Ban Lãnh đạo NHNN. Thống đốc Lê Minh Hưng nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng ủy Cơ quan NHTW đãtriển khai quyết liệt các chỉ đạo của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, quán triện thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, đặc biệt là các nhiệm vụ chính trị.
Thống đốc Lê Minh Hưng đánh giá công tác chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan NHTW cũng như Ban Cán sự Đảng đã đạt được kết quả cao, đúng với mục tiêu và nhiệm vụ đã đặt ra từ đầu năm về điều hành chính sách tiền tệ, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.
“Có được những kết quả đó, từ giác độ điều hành của người đứng đầu cũng như tập thể, Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, tôi nhận thấy vấn đề quan trọng là dù vấn đề có khó khăn, chúng ta đều có thể tìm ra phương án giải quyết nếu có sự đoàn kết, đồng lòng nhất trívì việc chung. Đây là thế mạnh mà chúng ta đã phát huy được truyền thống của Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo các cấp cũng như Đảng ủy Cơ quan NHTW”, Thống đốc Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, trong 6 tháng qua đã được quán triệt triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Tập thể Ban Cán sự Đảng khi làm việc với đoàn của Bộ Chính trị, cũng đã báo cáo rất thẳng thắn những vấn đề tồn tại hạn chế. Đồng thời, Ban Cán sự Đảng NHNN đã chỉ đạo các đơn vị trong Ngành, các đảng ủy, chi bộ trực thuộc tổ chức kiểm điểm nghiêm túc.
Về triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng yêu cầu, Đảng ủy và Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN tiếp tục chỉ đạo các đơn vị bám sát diễn biến thực tế thị trường để có tham mưu kịp thời. Trong đó, trọng tâm 6 tháng cuối năm là toàn bộ hệ thống các TCTD triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu lại hệ thống TCTD gắn với xử lý nợ xấu và triển khai Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu để từng bước xử lý nợ xấu; Tăng cường mạnh mẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng của NHNN và TCTD phối hợp với các đơn vị khác để thực hiện nhiệm vụ này. Cùng với đó, Đảng ủy cần khẩn trương chỉ đạo các nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội Đoàn Thanh niên. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; Thực hiện tốt các chỉ đạo của Đảng bộ Khối.
Đ/c Lê Văn Thái - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương phát biểu
Đ/c Lê Văn Thái - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đánh giá, Đảng bộ Cơ quan NHTWđã thực hiện rất nghiêm túc công tác sinh hoạt chi bộ. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đ/c Lê Văn Thái đề nghị Đảng bộ Cơ quan NHTW tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong sinh hoạt chi bộ; Triển khai Đại hội các chi bộ trực thuộc đảm bảo hiệu quả.
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh phát biểu tại Hội nghị
Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Kim Anh – Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN phát biểu, trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo của Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng và Đồng chí Lê Văn Thái - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương sẽ cụ thể hóa vào các chương trình, hành động của Đảng ủy Cơ quan NHTW nói riêng và toàn Đảng bộ Cơ quan NHTW nói chung; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, phối hợp của các Đồng chí trong thời gian tới.
Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đã trao tặng Bằng khen cho 3 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2012 - 2016; Tặng bằng khen cho 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2012 - 2016.
Đại diện chi bộ Vụ Chính sách tiền tệ đón nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đối với tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2012 – 2016
Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương tặng bằng khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2012 - 2016.
 
Theo sbv.gov.vn
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu