Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội

Ngày đăng:09:10 18/04/2019
Lượt xem: 4.756
Cỡ chữ
Ngày 16/4/2019, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp. Hội nghị do Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đồng chủ trì.
 
 

Toàn cảnh Hội nghị
 
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc NHNN; Chi nhánh NHNN Hà Nội; Các sở, ban, ngành chức năng, đoàn Đại biểu Quốc hội của thành phố Hà Nội; Lãnh đạo một số NHTM, hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và khu vực phía Bắc đại diện cho các lĩnh vực, ngành nghề cùng đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Hiệp hội Ngân hàng, VCCI, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và vừa thành phố Hà Nội…

Cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; vai trò này đã được khẳng định qua các kỳ Đại hội Đảng, đặc biệt là tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã xác định “phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế”. Với tinh thần đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, đề ra mục tiêu xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, trong đó doanh nghiệp tư nhân là động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế.

Nhận thức được vị trí và vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, thời gian qua, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai hệ thống chính sách đồng bộ thông qua việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp về hành lang pháp lý, trợ giúp tiếp cận các nguồn lực để phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, trên cơ sở bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã xây dựng các Chương trình hành động của Ngành, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tạo thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp như: (i) Điều hành chính sách tiền tệ - tín dụng chủ động, linh hoạt và đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng phục vụ sản xuất và kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp; (ii) Xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong năm lĩnh vực ưu tiên, chỉ đạo các TCTD tập trung vốn cho vay, quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ đối với lĩnh vực này thấp hơn từ 1% - 1,5%/năm so với các lĩnh vực thông thường khác; (iii) Hoàn thiện khung khổ pháp lý về hoạt động cho vay của TCTD theo hướng tăng cường thẩm quyền quyết định và chịu trách nhiệm của TCTD trong việc cho vay đối với doanh nghiệp, người dân theo quy định của Luật các TCTD; (iv) Triển khai các chương trình, chính sách tín dụng đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn trong một số ngành/lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ,…; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tích cực triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Từ năm 2014, NHNN đã phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố triển khai rộng rãi trên toàn quốc Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhất là DNNVV trong quan hệ tín dụng ngân hàng. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, UBND các cấp, ngành Ngân hàng đã tổ chức hàng ngàn buổi gặp gỡ doanh nghiệp để lắng nghe phản ánh của doanh nghiệp, để cùng các Sở, ngành, chính quyền các cấp tháo gỡ cho doanh nghiệp những khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

Với những nỗ lực của cả hệ thống ngân hàng, dư nợ tín dụng nền kinh tế cuối năm 2018 tăng gần 14%, trong 03 tháng đầu năm 2019 tăng khoảng 2,8% so với cuối năm 2018. Riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội, đến cuối tháng 03/2019, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đã đạt khoảng 3.181.158 tỷ đồng, tăng 2,61% so với cuối năm 2018; tổng dư nợ tín dụng ước đạt 1.919.546 tỷ đồng, tăng 2,59% so với cuối năm 2018, trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 308.344 tỷ đồng, dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 161.961 tỷ đồng, dư nợ cho vay theo Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp đạt 523.260 tỷ đồng.
 

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì Hội nghị
 
Theo Phó Thống đốc, Thủ đô Hà Nội, với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước đã đi đầu trong việc phát triển doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Thời gian qua, nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành và chính quyền địa phương các cấp đối với hoạt động ngân hàng trên địa bàn thông qua việc triển khai Quy chế phối hợp số 02/UBND-NHNN ngày 04/6/2016 giữa UBND Thành phố Hà Nội và NHNN Việt Nam về hỗ trợ doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô; Chỉ thị 22/CT-UBND về xử lý nợ xấu của các TCTD trên địa bàn; và một loạt các Văn bản chỉ đạo khác của UBND thành phố hỗ trợ hoạt động của các TCTD, doanh nghiệp trên địa bàn; hoạt động tín dụng, ngân hàng trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả khả quan, hỗ trợ các doanh nghiệp Thủ đô phát triển bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực, vẫn còn nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, chưa đáp ứng được điều kiện vay vốn ngân hàng. Vì vậy, để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, đẩy mạnh thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng phục vụ sản xuất - kinh doanh, tiêu dùng nhằm phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng, kế hoạch của thành phố và kịp thời nắm bắt xử lý khó khăn, vướng mắc, tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân, doanh nghiệp; cùng với tinh thần “Chính phủ đồng hành với doanh nghiệp”, hôm nay, NHNN phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp thành phố Hà Nội.

Theo sbv.gov.vn
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu