Thứ Tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (mở rộng) Đảng bộ Cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày đăng:07:52 22/10/2018
Lượt xem: 563
Cỡ chữ
Ngày 19/10/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 14 (mở rộng) nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đ/c Nguyễn Kim Anh – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì Hội nghị.Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Đ/c Đoàn Thái Sơn - Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN; Đ/c Trần Việt Bắc, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Cơ quan NHTW; Đ/c Nguyễn Văn Thạnh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; các Ban của Đảng uỷ Cơ quan NHTW; các đồng chí Bí thư, phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Công đoàn, Đoàn Thanh niên NHTW.
 

Đ/c Nguyễn Kim Anh – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Nội dung của Hội nghị bao gồm: (i) Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2018 của Đảng bộ; (ii) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; (iii) Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; (iv) Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.

Tại Hội nghị, Các Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy, bí thư cấp ủy trực thuộc và đại diện các đoàn thể đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Ban Chấp hành Đảng bộ đã thống nhất thông qua các dự thảo báo cáo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đ/c Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên như trong phần nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 03 tháng cuối năm 2018 vừa được thông qua, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các ban tham mưu của Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc cần chỉ đạo, triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ sau: (i) Tập trung bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ để chủ động, phối hợp điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán, tăng trưởng tín dụng theo định hướng đề ra, phối hợp với các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 01,04,05/CT-NHNN của Thống đốc NHNN; (ii) Các cấp ủy đảng trực thuộc chủ động làm tốt công tác tư tưởng tại cơ quan, đơn vị khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Kịp thời thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đến toàn thể đảng viên của đơn vị trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất; (iii) Tiếp tục triển khai các biện pháp để nâng cao chất lượng chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ; (vi) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII, các nghị quyết của Đảng ủy Khối và 03 nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy cơ quan NHTW gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị của ngành; (v) Hoàn thành việc học tập và sinh hoạt chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan NHTW tại văn bản số 934-HD/ĐUNH ngày 24/01/2018; (vi) Tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và xây dựng chương trình công tác năm 2019; kiểm điểm tập thể cấp ủy và cá nhân, đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, đúng quy định; (vii) Các cấp ủy đảng và UBKT cấp ủy trực thuộc tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; (viii) Tập trung rà soát, khắc phục triệt để những thiếu sót, khuyết điểm được Đoàn kiểm tra số 1268 của BTV Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ ra tại Thông báo kết luận số 232-TB/ĐUK trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK và Kết luận số 162-KL/ĐUK ngày 26/12/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Theo sbv.gov.vn
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu