Thứ Hai, ngày 16 tháng 12 năm 2019

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 (mở rộng) Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày đăng:08:19 16/07/2018
Lượt xem: 587
Cỡ chữ
Ngày 12/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ mười ba (mở rộng) nhiệm kỳ 2015 – 2020.Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 (mở rộng) Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020

Tham dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Kim Anh – Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN); Đ/c Đoàn Thái Sơn - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN; Đ/c Trần Việt Bắc, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Cơ quan NHTW; các Uỷ viên UBKT và các Ban của Đảng uỷ Cơ quan NHTW; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc không là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan NHTW; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương, Bí thư (hoặc Phó Bí thư) Đoàn Thanh niên NHTW; và các cán bộ chuyên trách công tác đảng trong toàn Đảng bộ.
 

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Đảng bộ làm tốt công tác tham mưu về nhiệm vụ chính trị của Ngành 6 tháng đầu năm

Hội nghị đã nghe Đ/c Lê Thị Mai Hương – Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ đã trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, Đảng ủy Cơ quan NHTW đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng NHNN lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ làm tốt công tác tham mưu về cơ chế chính sách, triển khai quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ngành 6 tháng đầu năm 2018.

Cụ thể, NHNN đã điều hành chủ động, linh hoạt, thận trọng và đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ (CSTT) để điều tiết tiền tệ phù hợp với tình hình thị trường, kịp thời hỗ trợ thanh khoản hệ thống và đáp ứng nhu cầu thanh toán của nền kinh tế. Xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng có điều chỉnh phù hợp với diễn biến và tình hình thực tế trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2018 và mục tiêu lạm phát được Quốc hội, Chính phủ đặt ra từ đầu năm; tích cực phối hợp với các Bộ, ngành để xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách các chương trình tín dụng theo chủ trương của Chính phủ. Chủ động điều hành tỷ giá trung tâm linh hoạt bám sát diễn biến thị trường và mục tiêu CSTT.


Đ/c Lê Thị Mai Hương – Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ đã trình bày tại Hội nghị
 
Tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao tại Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” ban hành theo Quyết định 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 (Đề án 1058) và Nghị quyết số 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD. Chỉ đạo các TCTD xây dựng kế hoạch xử lý nợ xấu bám sát các quy định của Nghị quyết số 42 của Quốc hội và các giải pháp tại phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020; thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực quản trị nội bộ đặc biệt là quản trị rủi ro và năng lực cán bộ thực hiện công tác thẩm định cấp tín dụng; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát nhằm hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh.

Đặc biệt, công tác điều hòa lưu thông tiền mặt được đảm bảo, hoạt động của hệ thống thanh toán được đảm bảo an toàn, đáp ứng khả năng thanh toán, chi trả trong dịp Tết Nguyên đán. Ngoài ra, NHNN cũng tiếp tục triển khai mạnh mẽ, toàn diện nhiệm vụ cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch và chi phí tuân thủ thấp nhất, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển năm 2018 và những năm tiếp theo.

Công tác truyền thông tiếp tục truyền tải đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách, các giải pháp điều hành CSTT và hoạt động ngân hàng của NHNN đến người dân, doanh nghiệp,… NHNN tiếp tục thực hiện tốt vai trò là đại diện của Chính phủ Việt Nam tại các tổ chức tài chính quốc tế. Hoạt động ổn định tài chính tiếp tục đạt kết quả, góp phần bảm đảm sự an toàn, ổn định hệ thống tài chính cũng như an toàn vĩ mô. Hoạt động công nghệ thông tin được duy trì tốt, hỗ trợ tích cực cho thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác chỉ đạo, điều hành của NHNN.

Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nêu trên, mặt bằng lãi suất tiếp tục được duy trì ổn định, lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên tiếp tục giảm. Tín dụng toàn Ngành tăng trưởng tốt ngay từ đầu năm; tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát chặt chẽ. Tỷ giá và thị trường ngoại tệ nhìn chung ổn định, thanh khoản thị trường được đảm bảo.
Về công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy Cơ quan NHTW đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng uỷ cơ quan NHTW; kịp thời tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 khoá XII, đến các cấp uỷ, cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ để thực hiện. Đảng ủy cũng đã hoàn thành đúng tiến độ việc kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ quan NHTW và các cấp uỷ trực thuộc năm 2017 theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đảng ủy cơ quan NHTW tổ chức 04 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho cấp ủy, cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 562-KH/ĐUNH ngày 22/02/2017 thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chương trình hành động số 568-CTr/ĐUNH ngày 01/3/2017 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Kế hoạch số 416-KH/ĐUNH ngày 31/10/2016 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, thực hiện đúng quy trình quy định, góp phần nâng cao chất lượng của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Công tác dân vận được các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền thực hiện có hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị… Nhờ đó, ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ ngày càng được nâng cao, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành, xây dựng Đảng bộ Cơ quan NHTW trong sạch, vững mạnh.
 

Đ/c Lê Quốc Nghị - Uỷ viên Ban Thuường vụ, Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ trình bày tại Hội nghị
 
Cũng tại Hội nghị, Đ/c Lê Quốc Nghị - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ đã trình bày Dự thảo: Báo cáo tóm tắt sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Theo Đ/c Lê Quốc Nghị, hoạt động ngân hàng là một ngành kinh tế tổng hợp và có mối liên hệ chặt chẽ với các hoạt động khác trong đời sống kinh tế xã hội. Niềm tin của công chúng và dư luận xã hội là một trong những yếu tố quyết định đối với sự an toàn, ổn định của hoạt động ngân hàng. Chính vì vậy, ngành Ngân hàng luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc đảm bảo an toàn và phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng.

Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng NHNN trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai kịp thời, nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng, các nghị quyết Trung ương khóa XI, XII, các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các Ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện.
 
 
 

Các đại biểu góp ý kiến tại Hội nghị

Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm

Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, Đảng ủy Cơ quan NHTW tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng NHNN trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các đơn vị và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục hoàn hiện thể chế pháp luật ngân hàng, tập trung xây dựng, thoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD, góp phần tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp, đồng bộ cho mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả; Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác; điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý...

Đối với công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy Cơ quan NHTW tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt kịp thời các chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối đến các cấp ủy trực thuộc, cán bộ chủ chốt và đảng viên trong Đảng bộ; Thực hiện tốt “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Tăng cường tổ chức học tập, quán triệt kịp thời và đầy đủ các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Ngành về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, chú trọng công tác nắm bắt tình hình đơn vị, nâng cao vai trò, hiệu quả tổng kết kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu về công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên và người lao động, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, cơ quan và đơn vị.

Đảng ủy Cơ quan NHTW tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.
 

Đ/c Nguyễn Kim Anh – Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN phát biểu kết luận Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Kim Anh – Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của Đảng ủy với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT. Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng ủy Cơ quan NHTW đã triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, quán triện thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, đặc biệt là các nhiệm vụ chính trị.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đánh giá công tác chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan NHTW cũng như Ban Cán sự Đảng đã đạt được kết quả cao, đúng với mục tiêu và nhiệm vụ đã đặt ra từ đầu năm về điều hành chính sách tiền tệ, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên như trong phần nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 vừa được thông qua, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các ban tham mưu của Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc cần chỉ đạo, triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

(i) Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các định hướng điều hành CSTT, tín dụng, tỷ giá,... đảm bảo các cân đối vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế chung của cả nước; giữ vững ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ; tăng dự trữ ngoại hối nhà nước khi thị trường thuận lợi; mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, hiệu quả; tập trung tín dụng cho sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên;...

(ii) Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(iii) Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII, các nghị quyết của Đảng ủy Khối và 03 nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy cơ quan NHTW gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng.Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và sinh hoạt chuyên đề năm 2018 theo chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan tại văn bản số 934-HD/ĐUNH ngày 24/01/2018.

(iv) Chỉ đạo, triển khai việc bổ sung, kiện toàn BCH, BTV, UBKT Đảng ủy cơ quan NHTW theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và bổ sung, kiện toàn cấp ủy của một số chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

(v) Chỉ đạo tổng kết công tác năm 2018 và xây dựng chương trình công tác năm 2019; kiểm điểm tập thể cấp ủy và cá nhân, đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, đúng quy định.

(vi) Tập trung rà soát, khắc phục triệt để những thiếu sót, khuyết điểm được Đoàn kiểm tra số 1268 của BTV Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ ra trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

Đặc biệt, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh Đảng ủy cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo Nghị quyết số 04-NQ/ĐUNH ngày 19/7/2017 của Đảng ủy cơ quan NHTW; triển khai có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” tại các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ.

Theo sbv.gov.vn
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu