Thứ Ba, ngày 19 tháng 01 năm 2021

Hội đồng biên tập

Ngày đăng:10:22 25/10/2018
Lượt xem: 44.156
Cỡ chữ
Hội đồng biên tập là các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, giữ vai trò tư vấn, giúp lãnh đạo Tạp chí trong định hướng phát triển và lựa chọn, bình xét các bài viết đăng trên Tạp chí Ngân hàng.
 
Thành viên Hội đồng biên tập của Tạp chí Ngân hàng gồm:
    Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng – Chủ tịch
    PGS.,TS. Đào Minh Phúc – Phó Chủ tịch thường trực
    PGS.,TS. Đặng Ngọc Đức
    PGS.,TS. Nguyễn Hồng Sơn
    TS. Nguyễn Quốc Hùng
    TS. Nguyễn Tuấn Anh
    TS. Tô Huy Vũ
    TS. Nguyễn Tú Anh
    TS. Bùi Tín Nghị
    ThS. Phạm Tiến Dũng
    ThS. Nguyễn Đức Long
    TS. Trịnh Ngọc Khánh
    TS. Nghiêm Xuân Thành
    TS. Lê Đức Thọ
    TS. Dương Quyết Thắng
    TS. Quách Hùng Hiệp
    TS. Đoàn Văn Thắng
    ThS. Lê Mạnh Hùng
    ThS. Đỗ Việt Hùng
    ThS. Phạm Huyền Anh
    ThS. Phạm Xuân Hòe
    ThS. Lê Thị Thúy  Sen
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao