Thứ Bảy, ngày 04 tháng 04 năm 2020

Hệ thống ngân hàng Tây Ninh hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Tây Ninh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thực hiện đầy đủ, kịp thời các giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng của Ngành, đảm bảo hoạt động ngân hàng Tây Ninh trong năm 2019 phát triển an toàn, lành mạnh và hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lan tỏa giá trị từ sự đồng tâm

13/03/2020 432
Từ những ý tưởng nhỏ như ở Quảng Nam, Thái Nguyên, Đồng Tháp,... sinh khí cho công cuộc thực thi chính sách ngày càng thêm lớn mạnh với sự chủ động từ các địa phương trong việc chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Sự đồng tâm của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành trong việc hội tụ nguồn vốn hoàn thiện hệ thống chính sách tạo nền tảng bứt phá cho công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cũng như xây dựng nông thôn mới.

VietinBank đặt mục tiêu tăng tốc mạnh mẽ trong năm 2020

12/03/2020 206
Năm 2020, Vietinbank sẽ thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh mạnh mẽ trong toàn hệ thống đi đôi với tiếp tục củng cố, chấn chỉnh hoạt động, kiên định và kiên trì với các nội dung của phương án tái cơ cấu...

Agribank đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao

12/03/2020 272
Trong những năm qua, Chính phủ cùng các Bộ, ngành đã chú trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi đúng hiện nay nhằm gia tăng năng suất và chất lượng cho nông sản Việt. Agribank là ngân hàng chủ lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, hiện nay, tính đến cuối tháng 9/2019, doanh số cho vay lĩnh vực này của Agribank đã đạt trên 20.000 tỷ đồng.

Đánh giá an toàn Ngân hàng trung ương - Tạo tiền đề hướng tới phương pháp kiểm toán hiện đại

05/03/2020 288
Mục tiêu hoạt động của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhằm ổn định giá trị đồng tiền, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD); bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hoạt động hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp

28/02/2020 227
Công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường kinh doanh (trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng), hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn ngân hàng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP, Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam luôn được NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa chú trọng trong công tác tham mưu, triển khai, điều hành hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng trên địa bàn.

Tạo sức bật mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

27/02/2020 267
Cùng sự phát triển đầy ấn tượng của hệ thống ngân hàng Việt Nam, hoạt động kinh doanh năm 2019 của Agribank tiếp tục tăng trưởng, có những đóng góp ý nghĩa và tích cực trong việc góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước, tạo tiền đề vững chắc hướng đến mục tiêu cổ phần hóa, tiếp tục khẳng định vị trí NHTM hàng đầu Việt Nam, đi đầu dẫn dắt hệ thống ngân hàng, giữ vai trò chủ đạo trong cung ứng tín dụng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Từ những hạt giống niềm tin

27/02/2020 235
Những năm 1996 - 1998 là giai đoạn khủng hoảng kinh tế thế giới, tác động không chỉ đến các quốc gia phát triển mà ảnh hưởng cả tới những nước đang phát triển. Đối với Việt Nam, tình hình còn trở nên khó khăn hơn, bởi hệ thống ngân hàng mới chính thức chuyển đổi từ mô hình một cấp thành hai cấp từ năm 1988. Ngành Ngân hàng còn non trẻ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề: hoạt động tín dụng đứng trước thách thức lớn, tình hình lạm phát cao có chiều hướng trở lại, nợ xấu tăng. Mô hình quỹ tín dụng nhân dân mới được thành lập từ đề án thí điểm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 27/7/1993.
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao