Thứ Hai, ngày 28 tháng 09 năm 2020

Vietcombank - Ngân hàng luôn tâm huyết với công tác an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng

Công cuộc đổi mới đất nước đã đem lại nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế và xã hội, trong đó có việc củng cố và hoàn thiện hệ thống chính sách về an sinh xã hội (ASXH).

Tiếp cận tín dụng trong hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp: Từ pháp luật đến thực tiễn và những vấn đề đặt ra

14/09/2020 254
Một trong những mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII cũng như Nghị quyết của Quốc hội [1] thông qua đặt ra đòi hỏi “phải đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu dựa trên tri thức đổi mới, sáng tạo, khoa học và công nghệ cao, trong đó doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân là động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế”.

Hệ thống ngân hàng Hà Nội: Đẩy mạnh hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid

04/09/2020 319
Mặc dù đại dịch Covid-19 đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động của các ngân hàng, song bám sát chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam, NHNN chi nhánh Hà Nội đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn Hà Nội thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo mọi giao dịch được diễn ra thông suốt; đồng thời đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và tháo gỡ khó khăn cho DN, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp luật Ngân hàng Việt Nam

31/08/2020 491
Ngày 06/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Đây là một sự kiện pháp lý quan trọng để hình thành Ngân hàng Quốc gia Việt Nam trong một thể chế của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Agribank - Đồng hành vượt khó cùng khách hàng thời Covid

31/08/2020 321
Luôn xem trọng lợi ích của doanh nghiệp, lấy khách hàng làm trọng tâm trong mục tiêu hướng tới phát triển bền vững, trong thời gian qua, Agribank đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm mở rộng tín dụng có hiệu quả, tiên phong triển khai mạnh mẽ các chương trình tín dụng ưu đãi đối với các đối tượng khách hàng doanh nghiệp, doanh nhân, hộ sản xuất và cá nhân...

Vietcombank Nhơn Trạch - Chặng đường hoạt động đầy tự hào

31/08/2020 292
Vietcombank Nhơn Trạch hiện có trụ sở tại huyện Nhơn Trạch - một đô thị trẻ, mạnh mẽ, từng bước chuyển mình theo sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước. Vietcombank Nhơn Trạch tiền thân là chi nhánh cấp 2 trực thuộc Vietcombank Đồng Nai, qua các lần chuyển đổi mô hình hoạt động, ngày 21/12/2006, Vietcombank Nhơn Trạch chính thức được tách riêng thành chi nhánh độc lập.

Vươn lên làm giàu từ nguồn vốn ưu đãi

31/08/2020 180
Nhờ được tiếp cận kịp thời nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nhiều hộ gia đình nông dân nghèo tại xã Long Phước, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có điều kiện trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, từ đó thoát nghèo và trở thành hộ có thu nhập khá.

Tăng vốn: Ngân hàng đối diện nhiều thách thức

25/08/2020 287
Do đại dịch Covid-19 bùng phát đã gây nhiều khó khăn cho kế hoạch tăng vốn của các ngân hàng
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao