Thứ Ba, ngày 19 tháng 01 năm 2021

Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC): Cung cấp thông tin kịp thời, nhanh chóng cho các TCTD

Bên cạnh việc đáp ứng kịp thời yêu cầu của các đơn vị NHNN, CIC còn thực hiện cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng với chất lượng cao (khoảng trên 40 triệu đơn vị sản phẩm) cho các TCTD nhằm quản trị rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Gia Lai sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững

23/12/2020 1.808
Điểm nổi bật trong thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và thực hiện Chỉ thị số 40CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội ở tỉnh Gia Lai trong 5 năm qua là được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực, tạo sinh kế cho người dân giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở một tỉnh miền núi, biên giới.

Agribank chủ động hỗ trợ khách hàng vượt qua đại dịch Covid-19 trên toàn hệ thống

21/12/2020 855
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, đồng hành cùng doanh nghiệp, nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn này, thời gian qua.

CIC tập trung xây dựng kho dữ liệu thông minh tín dụng, đẩy mạnh sản phát triển sản phẩm dịch vụ

21/12/2020 750
Năm 2020, cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành nhiều giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ, vừa chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Chính sách tín dụng ưu đãi hướng đến thoát nghèo bền vững

20/12/2020 323
Cũng như nhiều tỉnh khác của Tây Bắc, trước đây chủ yếu là trồng ngô, nuôi trâu thì khoảng dăm bảy năm trở lại đây, Sơn La đã kiên trì chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp cùng với sử dụng vốn vay ưu đãi hiệu quả đã giúp bà con nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, dần hình thành nên các vùng trồng cây ăn trái có giá trị cao, hướng đến thoát nghèo bền vững.

Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 30 năm đổi mới, sáng tạo, khẳng định vai trò và vị thế

18/12/2020 300
Vụ Tổng kiểm soát (tiền thân của Vụ Kiểm toán nội bộ) được thành lập ngày 27 tháng 12 năm 1990 trong bối cảnh hệ thống ngân hàng vừa chuyển đổi mô hình hệ thống ngân hàng hai cấp và tiếp đó là việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) gia nhập Quỹ Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới, nhằm đáp ứng yêu cầu phải thành lập đơn vị chuyên môn giúp việc cho Thống đốc NHNN thực hiện rà soát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ bảo đảm cho các hoạt động của NHNN được triển khai đúng quy định, có hiệu quả, khắc phục kịp thời các vi phạm; đồng thời, tham mưu cho Thống đốc NHNN trong việc xây dựng cơ chế quản lý, điều hành hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của NHNN đối với Chính phủ và công chúng.

Vun đắp sự nghiệp trồng người

02/12/2020 448
Trong suốt quá trình dựng xây và phát triển, với vai trò là một định chế tài chính lớn, bên cạnh nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là thực thi chính sách tiền tệ, kinh doanh chất lượng, hiệu quả, phục vụ tốt cho tín dụng nông nghiệp, nông thôn,...

Mang cơ hội đi học, trao lực đổi đời cho người nghèo vùng ven đô

01/12/2020 467
Hoàn thành Chương trình mục tiêu về giảm nghèo bền vững, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống cho người dân luôn là nỗi trăn trở của cộng đồng nói chung và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nói riêng. Ngay từ đầu năm 2020, NHCSXH các huyện ven Thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai thực hiện hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn theo chỉ đạo của Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội trong các hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao