Thứ Năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021

Hoạt động hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày đăng:03:00 28/02/2020
Lượt xem: 1.221
Cỡ chữ
Công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường kinh doanh (trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng), hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn ngân hàng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP, Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam luôn được NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa chú trọng trong công tác tham mưu, triển khai, điều hành hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng trên địa bàn.

Từ năm 2016 đến nay, hàng năm Chi nhánh đều ban hành Kế hoạch/Chương trình hành động để thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; bám sát 3 mục tiêu CCHC của NHNN: (1) CCHC theo chương trình tổng thể CCHC nhà nước,(2) Cải cách thủ tục của NHNN với tổ chức tín dụng (TCTD), (3) Cải cách thủ tục của TCTD với doanh nghiệp, người dân theo hướng đơn giản hóa, cắt giảm lãi suất, phí dịch vụ, nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận tín dụng, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong các giao dịch với TCTD, trực tiếp hỗ trợ cho doanh nghiệp. Năm 2018, chỉ số CCHC của Chi nhánh do Hội đồng đánh giá kết quả CCHC tỉnh xếp hạng là 91,49%, đứng thứ nhất trong Khối các cơ quan ngành dọc toàn địa bàn (tăng 6,49%  so với năm 2017). Năm 2019, NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện:
 
Triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp:
 
(1) Ngay từ đầu năm, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019, NHNN Chi nhánh đã chỉ đạo các Chi nhánh TCTD trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng, ưu tiên tập trung mở rộng tín dụng trong lĩnh vực sản xuất, các lĩnh vực ưu tiên (phát triển nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ cao), đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng để cung ứng cho khách hàng; cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi, xem xét gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ khi khách hàng vay gặp khó khăn...; tiếp tục triển khai có hiệu quả, thiết thực chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, chủ động tiếp cận doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, cung ứng vốn theo nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp.
 
Năm 2019, các Chi nhánh TCTD tổ chức 02 Lễ ký kết tài trợ vốn vay cho 02 dự án trên địa bàn với tổng số vốn cam kết là 498,2 tỷ đồng, lãi suất cho vay 9,2%/năm, thời hạn tài trợ 120 tháng. Hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa đã giải ngân cho vay 8.920 tỷ đồng với lãi suất cho vay ngắn hạn từ 6% - 6,5%/năm, trung, dài hạn 7,6% - 10%/năm. Đến ngày 30/11/2019, dư nợ cho vay doanh nghiệp trên địa bàn là 44.017 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 50,1%/tổng dư nợ cho vay toàn tỉnh; trong đó dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 16.650 tỷ đồng (chiếm 37,83%); dư nợ cho vay phục vụ xuất khẩu 3.908 tỷ đồng. 
 
(2) Triển khai kịp thời các chính sách lãi suất của NHNN, chỉ đạo các TCTD tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng vay; không được thu các loại phí liên quan đến khoản vay... Ngày 18/11/2019, NHNN ban hành Quyết định số 2416/QĐ-NHNN quy định mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam trong lĩnh vực ưu tiên là 6%/năm, tuy nhiên, thực tế trên địa bàn, từ năm 2018 một số Chi nhánh TCTD đã áp dụng mức lãi suất cho vay 6%/năm và từ tháng 8/2019 một số TCTD cho vay doanh nghiệp với mức lãi suất 5,5%/năm. Trong năm 2019, hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay (về mức tối đa 11%/năm) cho 3.205  lượt khách hàng với dư nợ 4.236 tỷ đồng (trong đó có 265 doanh nghiệp với dư nợ 2.145 tỷ đồng). 
 
(3) Để khách hàng biết và tìm đến các sản phẩm tín dụng ưu đãi tại các ngân hàng thương mại, NHNN Chi nhánh phối hợp với Sở Thông tin truyền thông tỉnh Khánh Hòa để quảng bá, tuyên truyền, đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử Chi nhánh 19 chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi đang áp dụng hiện nay. 
 
Nhằm tăng cường sự tương tác, kết nối với khách hàng, Chi nhánh chỉ đạo các TCTD khai thác hiệu quả Cổng thông tin kết nối khách hàng vay của Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia tại địa chỉ http://cic.gov.vn, đồng thời thường xuyên cập nhật, bổ sung các gói sản phẩm tín dụng để khách hàng vay tham khảo và lựa chọn sản phẩm vay phù hợp.
 
Khai thác tối đa hiệu quả các kênh đối thoại để tìm hiểu nhu cầu và tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp như dự Hội nghị đối thoại doanh nghiệp của Ủy ban Nhân dân tỉnh (định kỳ 2 lần/năm); các đợt tiếp xúc cử tri với đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (4 đợt/năm), công bố công khai đường dây nóng, lập chuyên mục "Ý kiến người dân" trên Trang thông tin điện tử Chi nhánh tại địa chỉ www.sbvkh.gov.vn...
 
(4) Chủ động tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo, phối hợp đồng bộ với các cơ quan, đơn vị liên quan, triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình tín dụng theo chủ trương của Chính phủ, NHNN, các đề án, chương trình tín dụng phát triển hợp tác xã, liên hiệp HTX nông nghiệp, các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ truyền thống của địa phương, các giải pháp hạn chế tín dụng đen. Tăng trưởng tín dụng trên địa bàn theo mục tiêu đề ra từ đầu năm của NHNN (khoảng 14%), đến cuối tháng 11/2019, dư nợ cho vay đạt 87.953 tỷ đồng, so đầu năm tăng 10.105 tỷ đồng với 12,98%; Cơ cấu tín dụng theo ngành kinh tế phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của Tỉnh: dư nợ ngành du lịch - dịch vụ - thương mại chiếm tỷ trọng 71,27%; ngành công nghiệp -  xây dựng 21,97%; nông - lâm - thủy sản 6,76%.
 
Công tác CCHC được triển khai rộng rãi, quyết liệt, triệt để từ lãnh đạo đến toàn thể cán bộ, nhân viên trong hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa. Lãnh đạo Chi nhánh NHNN và các TCTD là người trực tiếp chỉ đạo, triển khai công tác CCHC tại đơn vị với mục tiêu trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; thường xuyên đào tạo, tuyên truyền, quán triệt cán bộ, nhân viên trong hệ thống về thực hiện công tác CCHC.
 
Hàng năm, NHNN Chi nhánh lập Kế hoạch CCHC, Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC và Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC tại đơn vị. Công tác cải cách TTHC được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 đảm bảo yêu cầu công khai minh bạch và tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân giám sát quá trình giải quyết TTHC; thường xuyên thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy trình TTHC để nâng cao chất lượng; năm 2019 đã giải quyết trước hạn 136 TTHC (đạt tỷ lệ 100%). Tăng cường hiện đại hóa trong vận hành, xử lý công việc, áp dụng chương trình quản lý văn bản edoc, sử dụng mail công vụ và Trang thông tin điện tử Chi nhánh để gửi/nhận công văn, báo cáo từ các TCTD.
 
Các Chi nhánh TCTD cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng ngày càng đơn giản, thuận tiện, nhanh gọn: đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ tín dụng, tinh giản hồ sơ, đơn giản hóa Biểu mẫu, một số ngân hàng đã triển khai xây dựng và áp dụng đăng ký khoản vay qua internet và ứng dụng điện thoại, niêm yết công khai và cung cấp đầy đủ thông tin tới khách hàng các chương trình khuyến mãi, lãi suất, phí... Bên cạnh các kênh hỗ trợ truyền thống như Trung tâm hỗ trợ khách hàng, tổng đài/call center, các Chi nhánh ngân hàng sử dụng Facebook, triển khai các phần mềm ứng dụng trên điện thoại nhằm hỗ trợ khách hàng sản phẩm mới và xử lý kịp thời, thỏa đáng các phản ánh, khiếu nại của khách hàng.
 
Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế, các TCTD chú trọng mở rộng các điểm giao dịch ở các huyện, thiết lập các Tổ tiết kiệm và vay vốn, các điểm giao dịch lưu động để thuận tiện đưa dịch vụ ngân hàng đến với bà con vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Hiện toàn tỉnh có 38 chi nhánh TCTD và 04 QTDND với 180 điểm giao dịch, 341 máy ATM và 4.265 máy POS. Các Chi nhánh TCTD phát triển mạnh mẽ các sản phẩm, tiện ích ngân hàng mới, hiện đại đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân. 
 
Năm 2019, NHNN Chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan triển khai tích cực, hiệu quả các giải pháp để đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, tập trung trước hết cho lĩnh vực y tế và giáo dục; đối với các TCTD, Chi nhánh đưa thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng là 01 tiêu chí thi đua để bình xét cuối năm Khối thi đua các ngân hàng trên địa bàn.
 
Hiện nay, gần như tất cả các Chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đều liên kết với Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa (Trung tâm) để cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến cho khách hàng khi thực hiện các TTHC tại Trung tâm, đến nay có 03 đơn vị trung gian thanh toán (Vietin iPay, Viettel Pay, ví điện tử MoMo) và 60 ngân hàng (gồm ngân hàng thương mại trong nước và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam) đã cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến tại Trung tâm. Ngày 26/8/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa công bố danh mục 260 TTHC cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính qua Trung tâm. Đến nay, sau gần 4 tháng triển khai, đã có 40 hồ sơ được thanh toán trực tuyến với tổng số tiền 11,5 triệu đồng. Nhằm tuyên truyền để nhiều người dân biết và sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến tại Trung tâm,  NHNN Chi nhánh đã đăng tải hướng dẫn sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính tại Trung tâm trên Trang thông tin điện tử của Chi nhánh.
 
07 ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn đã thực hiện ủy nhiệm thu cho Kho bạc Nhà nước (KBNN) và 26 TCTD mở tài khoản thanh toán và tài khoản chuyên thu cho KBNN để thực hiện thu ngân sách, phí và lệ phí qua ngân hàng, các NHTM đã ký kết hợp đồng thu hộ tiền điện, tiền nước với các công ty cung cấp dịch vụ trên địa bàn thực hiện thu tiền tự động hàng tháng hoặc thu phí trực tuyến tùy theo lựa chọn dịch vụ sử dụng của khách hàng; theo cơ quan thuế, hiện nay 98,78% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có đăng ký nộp thuế điện tử tại NHTM, đã thực hiện 53.441 giao dịch nộp thuế điện tử vào NSNN, tổng số tiền 9.500 tỷ đồng; hầu hết các bệnh viện và phòng khám trên địa bàn (tỷ lệ đạt 14/16) đã thực hiện mở tài khoản, sử dụng internet banking/ví điện tử, đặt máy POS để cung ứng dịch vụ thanh toán cho bệnh nhân và nhân viên; các trường trung cấp nghề, trung cấp kinh tế đã thực hiện thanh toán học phí qua ngân hàng, các ngân hàng đang tiếp tục triển khai phối hợp với các trường đại học, cao đẳng để thu học phí qua ngân hàng...
 
Nhằm tạo môi trường tín dụng tiền tệ an toàn, lành mạnh, bình đẳng cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn, dịch vụ ngân hàng, Chi nhánh chú trọng nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng trên địa bàn, chỉ đạo các TCTD kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; định kỳ hạn nợ phù hợp với đối tượng cho vay, chủ động xử lý các khoản nợ xấu và tài sản đảm bảo. Trong năm 2019, Chi nhánh đã tiến hành 02 cuộc kiểm tra đột xuất, 05 cuộc kiểm quỹ đột xuất và 05 cuộc thanh tra theo kế hoạch tại các Chi nhánh TCTD; kiểm tra 12 tổ chức kinh tế là đại lý đổi ngoại tệ và 04 tổ chức kinh tế có dư nợ vay nước ngoài; thực hiện giám sát từ xa định kỳ các TCTD để kịp thời phát hiện sai sót, kiến nghị khắc phục, chỉnh sửa; tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối của tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
 
Năm 2019, hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC, hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần nâng hạng chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam theo công bố của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) trong báo cáo về Môi trường kinh doanh năm 2020 (chỉ số chiều sâu thông tin tín dụng của Việt Nam đạt điểm tối đa 8/8 điểm). Tuy nhiên, nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết 02 là một nhiệm vụ lâu dài, trong thời gian tới hệ thống ngân hàng tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh quốc gia.

Nguyễn Hoài Chiểu

Nguồn: TCNH số 3/2020
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu