Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội ở huyện Phù Cát

Ngày đăng:02:46 21/08/2019
Lượt xem: 3.249
Cỡ chữ
Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, huyện Phù Cát tỉnh Bình Định đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
 
Thực hiện Chỉ thị 40, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phù Cát đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt công tác điều tra, rà soát, xác định đối tượng vay vốn các chương trình tín dụng chính sách để hộ nghèo và các đối tượng chính sách được thụ hưởng kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Ngoài ra Phòng giao dịch NHCSXH còn tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý đối với các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc quy định về việc bình xét công khai khi vay vốn và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích.
 
UBND các xã, thị trấn cũng luôn quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, mở rộng phạm vi hoạt động của tổ chức tín dụng về chính sách xã hội. Hiện nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã mở 18 điểm giao dịch tại 18 xã, thị trấn. Các điểm giao dịch đều công khai thông tin về tín dụng chính sách xã hội và trang bị đầy đủ hòm thư góp ý, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và khách hàng quan hệ giao dịch, theo dõi, giám sát hoạt động của ngân hàng.
 
 
Buổi giao dịch của Ngân hàng chính sách xã hội tại điểm giao dịch xã.
 
Phòng giao dịch NHCSXH huyện cũng đã tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị cùng cấp khi có thay đổi thành viên (do nghỉ hưu, chuyển công tác...). Đối với quy định về bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã, thị trấn vào thành viên Ban đại diện, đến nay, Phòng Giao dịch huyện đã bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã, thị trấn vào thành viên Ban đại diện. Quy mô và chất lượng hoạt động của Ban đại diện được nâng lên, góp phần thực hiện tốt hơn công tác quản lý vốn vay tín dụng chính sách.
 
Chính quyền và các Hội, đoàn thể xã, thị trấn quan tâm đến công tác bình xét cho vay, kiểm tra và hướng dẫn hộ vay thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh, nhằm hạn chế tình trạng người vay sử dụng vốn sai mục đích, số hộ chậm trả lãi, trả nợ vốn vay định kỳ. Tính đến ngày 30/6/2019 tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Phù Cát đạt 480,742 tỷ đồng, với 11.293 hộ vay vốn; Trong đó, cho vay hộ nghèo 87,971 tỷ đồng, 1.957 hộ vay; cho vay học sinh, sinh viên 79,113 tỷ đồng, 2.566 hộ vay; cho vay giải quyết việc làm 12,147 tỷ đồng, 391 hộ vay; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 73,854 tỷ đồng, 1.701 hộ vay; cho vay theo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 42,878 tỷ đồng, 3.422 hộ vay; cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định 15 là 123,614 tỷ đồng, 2.497 hộ vay; cho vay hộ mới thoát nghèo 29,220 tỷ đồng, 612 hộ vay; cho vay theo chương trình WB3 đạt 23,420 tỷ đồng, 278 hộ vay;...
 
 
Nhiều hộ dân ở huyện Phù Cát sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay đã thoát nghèo. Anh Lê Công Ửng ở thôn Hiệp Long, xã Cát Lâm trước đây thuộc diện hộ cận nghèo, năm 2006 được Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay 50 triệu đồng, đã đầu tư trồng 5 ha rừng keo lá tràm. Đến năm 2014, gia đình anh thu hoạch và bán sản phẩm, sau khi trừ chi phí đã có lãi trên 450 triệu đồng, bình quân hơn 90 triệu đồng/ha. Sau đó anh đã sử dụng tiền lãi thu được từ việc bán sản phẩm trồng rừng để đầu tư mua 14 con nai, phát triển mô hình chăn nuôi nai lấy nhung. Đến nay, đàn nai đang phát triển tốt và đã cho sản phẩm, bước đầu đã có thu nhập từ việc bán nhung nai. Đến nay, gia đình anh đã thoát nghèo, xây dựng được nhà cửa khang trang. Anh Võ Bảy ở thôn Khánh Lộc, xã Cát Hanh cho biết: Cách đây 5 năm tôi được ngân hàng chính sách xã hội huyện Phù Cát tạo điều kiện cho vay 20 triệu đồng qua kênh Hội Nông dân, nhờ số vốn ban đầu đó anh đã đầu tư vào chăn nuôi, đến nay đã lấy lại được vốn và hoàn trả lại cho ngân hàng, kinh tế gia đình cũng từ đó mà đi lên. 
 
Thời gian tới, huyện Phù Cát tiếp tục tăng cường khai thác các nguồn vốn, chú trọng hướng dẫn sử dụng vốn tín dụng chính sách chặt chẽ và có hiệu quả, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Lương Ngọc Tấn

Nguồn: TCNH số 15/2019
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu