Thứ Sáu, ngày 10 tháng 04 năm 2020

Hệ thống ngân hàng Tây Ninh hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Ngày đăng:11:25 19/03/2020
Lượt xem: 349
Cỡ chữ
Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Tây Ninh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thực hiện đầy đủ, kịp thời các giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng của Ngành, đảm bảo hoạt động ngân hàng Tây Ninh trong năm 2019 phát triển an toàn, lành mạnh và hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 

Ngành Ngân hàng đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn 
để phát triển sản xuất, kinh doanh, cũng như góp phần hạn chế tín dụng đen trên địa bàn tỉnh
 
Thứ nhất, trong công tác tín dụng, triển khai thực hiện tốt định hướng hoạt động tín dụng năm 2019 của NHNN Việt Nam và phù hợp với thực tế phát triển kinh tế của tỉnh; tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và kiểm soát chặt chẽ tín dụng lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro; tích cực cho vay các chương trình tín dụng theo lĩnh vực, ngành trên địa bàn theo chủ trương của Chính phủ, NHNN và của địa phương, trong đó chú trọng các dự án đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư vào khu vực nông thôn. Mở rộng tín dụng đi đôi với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng tín dụng; đẩy mạnh triển khai các giảp pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn vay; phối hợp chặt chẽ với các Hiệp hội doanh nghiệp trong cung cấp thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận tín dụng.
 
NHNN Chi nhánh tỉnh Tây Ninh chủ động nắm bắt kịp thời tình hình biến động về thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn để chỉ đạo cũng như phản ánh, kiến nghị và đề xuất với NHNN Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và hội doanh nghiệp thực hiện tốt chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp,  hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận vốn ngân hàng; tích cực phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội phổ biến các chính sách về tín dụng, giới thiệu các gói tín dụng phù hợp để góp phần hạn chế việc doanh nghiệp tiếp cận “tín dụng đen”.
 
Trong năm 2019, lãi suất cho vay của các TCTD trên địa bàn có xu hướng giảm, nhất là lãi suất cho vay ngắn hạn đối với 5 lĩnh vực ưu tiên theo định hướng và chính sách điều hành của NHNN Việt Nam. Việc giảm lãi suất trong năm 2019 giúp cho các doanh nghiệp có cơ hội vay vốn với chi phí thấp hơn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế. Lãi suất cho vay ngắn hạn đối với 05 lĩnh vực ưu tiên tối đa là 6%/năm, phổ biến trong mức 5,5%/năm - 6,0%/năm; lãi suất cho vay trung, dài hạn phổ biến ở mức từ 8,5 - 11%/năm. 
 
Kết quả, tổng dư nợ cho vay ước đến cuối năm 2019 tăng 17,5% so với đầu năm, trong đó dư nợ cho vay sản xuất, kinh doanh chiếm 76% tổng dư nợ, tăng 18% so đầu năm. Dư nợ ngắn hạn 5 lĩnh vực ưu tiên ước đến cuối năm đạt 17.490 tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm.
 
Thứ hai, thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của NHNN Việt Nam, trong năm bên cạnh việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại NHNN Chi nhánh Tây Ninh, các TCTD trên địa bàn thường xuyên rà soát đơn giản hóa các thủ tục cung cấp sản phẩm, dịch vụ; rút ngắn thời gian xét duyệt nhất là thủ tục vay vốn tạo thuận lợi nhất cho khách hàng tiếp cận vốn vay, đẩy mạnh thực hiện chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thẩm định, xét duyệt hồ sơ cho vay và đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng. Công khai, minh bạch về quy trình, thủ tục, hồ sơ, lãi suất, phí… đảm bảo khách hàng nắm được khi vay vốn. 
 
Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của NHNN Việt Nam và của lãnh đạo địa phương về triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, hạn chế “tín dụng đen”, các TCTD đã cải tiến quy trình, thủ tục hồ sơ vay vốn, rút ngắn thời gian thẩm định, giải ngân tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn vay; đồng thời đã đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng như: Cho vay lưu vụ, cho vay qua sổ tín dụng, cho vay thông qua các tổ, nhóm của các tổ chức chính trị - xã hội, xuống trực tiếp địa bàn để cho vay, thu nợ; cung ứng các sản phẩm tín dụng tiêu dùng, phục vụ đời sống chính đáng, cấp thiết của người dân góp phần hạn chế “tín dụng đen”. Trong đó, Agribank Chi nhánh Tây Ninh đã triển khai gói tín dụng cho vay tín chấp 5.000 tỷ đồng, dư nợ đến cuối tháng 10/2019 đạt 79,1 tỷ đồng với 3.256 khách hàng.
 
NHNN Chi nhánh và các ngân hàng thương mại trên địa bàn cũng đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh tổ chức buổi tọa đàm CEO’S FORUM chuyên đề “Đối thoại trực tiếp với ngành Ngân hàng” để tháo gỡ, khó khăn vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng, đảm bảo hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và chương trình này sẽ được duy trì hàng năm.
 
Thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, trong năm các TCTD trên địa bàn đã thường xuyên gặp mặt, đối thoại, tích cực giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận vốn phát triển sản xuất kinh doanh; áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng có năng lực tài chính tốt, khách hàng sử dụng trọn gói sản phẩm tại ngân hàng, áp dụng các chính sách lãi suất hấp dẫn, linh hoạt theo quy định đối với khách hàng có năng lực tài chính tốt, phương án kinh doanh khả thi, nguồn trả nợ ổn định…, góp phần tích cực vào ổn định và phát triển kinh tế địa phương. Dư nợ cho vay chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp ước đến cuối năm 2019 đạt 21.543 tỷ đồng, tăng 18% so đầu năm.
 
Bên cạnh đó, một số ngân hàng thương mại trên địa bàn cũng có một số chương trình, gói tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp như: Ngân hàng Bản Việt với chương trình “Đồng hành cùng Bạn phát triển bền vững” với lãi suất chỉ 8,5%/năm. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển với các gói tín dụng dành cho vay ngắn hạn dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp năm 2019; doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) năm 2019; khách hàng doanh nghiệp lớn, khách hàng doanh nghiệp nước ngoài với lãi suất cho vay chỉ từ 6,5%/năm đến 7,5%/năm.
 
Thứ ba, thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020; đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội theo Quyết định 241/QĐ-TTg của TTCP. Trong năm, các TCTD trên địa bàn tiếp tục ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới với chất lượng cao, nhiều tiện ích đáp ứng nhu cầu của khách hàng; mở rộng các phương thức thanh toán điện tử như ngân hàng trực tuyến, thanh toán quan Internet, điện thoại di động; thanh toán không tiếp xúc và chấp nhận thanh toán không tiếp xúc, thanh toán qua QR Code; áp dụng các biện pháp an ninh, tiêu chuẩn bảo mật mới, tiên tiến phù hợp với xu hướng thanh toán trên thế giới, đảm bảo thanh toán nhanh, an toàn, tiện lợi và giảm chi phí cho cá nhân, doanh nghiệp...
 
Hệ thống ATM/POS của các TCTD trên địa bàn đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định; hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán của người dân và doanh nghiệp. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 188 ATM, 534 POS và 1.040.438 thẻ ATM. Các NHTM thường xuyên cập nhật các thông tin về các giải pháp, công cụ trong việc phát hiện, ngăn chặn các giao dịch thanh toán gian lận, cũng như công tác quản lý và phòng chống rửa tiền... Hiện nay, một số chi nhánh NHTM trên địa bàn đang tiến hành thực hiện chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip theo kế hoạch nhằm nâng cao độ an toàn cho chủ thẻ.
 
Trong năm, các TCTD trên địa bàn đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để đẩy mạnh thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội. Đến nay, các chi nhánh NHTM đã thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công như: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội (Cục Thuế tỉnh và 09 huyện, thành phố, Cục Hải Quan, Kho Bạc Nhà nước; Điện lực tỉnh và 09 huyện, thành phố; Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh và 09 huyện, thành phố; 01 trường học và 01 bệnh viện). Hiện nay, nhiều chi nhánh NHTM đang tiếp cận các bệnh viện và trường học trên địa bàn để mở rộng cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; một số NHTM đã và đang tiếp cận các đơn vị để cung cấp các giải pháp thanh toán trực tuyến tại Trung tâm hành chính công tỉnh, huyện. Các NHTM đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi như: Giảm/miễn phí thanh toán các dịch vụ công cho cá nhân, doanh nghiệp; ưu đãi phí cho đơn vị cung cấp dịch vụ công; hỗ trợ các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện kết nối giữa ngân hàng và các đơn vị sự nghiệp công,...
 
Tóm lại, trong năm 2019, với những định hướng, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của NHNN Việt Nam, UBND tỉnh Tây Ninh cùng với sự nỗ lực của toàn ngành Ngân hàng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giảm lãi suất, nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên… đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, cũng như góp phần hạn chế tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.

ThS. Đào Văn Công

(TCNH Số 3/2020)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao