Hành trình 15 năm đồng hành cùng người nghèo Tuyên Quang

Ngày đăng:10:10 12/10/2017
Lượt xem: 1.261
Cỡ chữ
Minh Phương *
 
Qua 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã khẳng định, hoạt động tín dụng chính sách xã hội nói chung, hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang nói riêng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nhận ủy thác, đặc biệt là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương.
 
Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được tập trung cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, trong đó trên 95% dư nợ tín dụng chính sách được tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giáo dục và đào tạo; chú trọng ưu tiên tập trung vốn cho vay hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, cho vay đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tạo điều kiện để các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Sau 15 năm thực hiện tín dụng chính sách ưu đãi, từ 3 chương trình tín dụng triển khai tại thời điểm năm 2002, đến nay Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã triển khai cho vay thêm 12 chương trình tín dụng chính sách mới. Dư nợ cho vay đến 30/6/2017 đạt 2.242,1 tỷ đồng, tăng 2.124,7 tỷ đồng so với cuối năm 2002. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bình quân giai đoạn 2002 - 2017 là 22,3% năm. Đã có 346.842 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn. Mức cho vay bình quân/hộ qua các năm đã được tăng lên cụ thể là: Năm 2002 mức cho vay bình quân/hộ là 5 triệu đồng; đến 30/6/2017 mức cho vay bình quân/hộ tăng lên là 22,4 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích
góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh
Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế của hoạt động tín dụng chính sách như: Công tác điều tra, xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách ở một số xã chưa được quan tâm đúng mức; có nơi chưa rà soát, bổ sung kịp thời những hộ mới phát sinh nghèo, cận nghèo vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, làm ảnh hưởng tới việc hỗ trợ vốn kịp thời cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hiệu quả phối hợp giữa các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ của các tổ chức Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội với hoạt động tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội chưa cao, làm cho hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính của Nhà nước cho phát triển nông nghiệp, nông thôn nói chung và vốn tín dụng chính sách nói riêng còn có phần hạn chế. Hoạt động tín dụng chính sách chưa được đồng đều giữa các huyện...
Từ nay đến năm 2020, UBND tỉnh Tuyên Quang đề ra mục tiêu: 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp; nguồn vốn và dư nợ tín dụng chính sách tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10-12%. Đến năm 2020 dư nợ đạt khoảng 3.168 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác hàng năm tăng tối thiểu 10 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh tín dụng chính sách duy trì ở mức dưới 0,5%/tổng dư nợ; 100% các khoản nợ khoanh đến hạn trong từng năm đều được thu hồi hoặc xử lý theo chính sách quy định...
Tại hội nghị, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam ông Dương Quyết Thắng đã phát biểu, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương bổ sung nguồn vốn cho vay để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và các chính sách xã hội khác trên địa bàn đạt hiệu quả.
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, những năm tới, Tuyên Quang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, do đó, công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì vậy, nguồn vốn tín dụng chính sách được mở rộng đến các đối tượng đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, vùng đặc biệt khó khăn vươn lên, tạo diện mạo mới cho vùng quê cách mạng. Đây là động lực quan trọng để cả hệ thống chính trị và hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ. Để đẩy mạnh phát triển sản xuất, việc tập trung cho vay có vai trò quyết định. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cần tiếp tục quan tâm nguồn vốn cao hơn để bảo đảm tăng trưởng, tạo điều kiện để hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần phát huy tinh thần cao đẹp, nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt điều Bác Hồ dạy về chăm lo đời sống hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn...
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; tặng Bằng khen cho 84 tập thể, cá nhân có thành tích góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.  

(Tạp chí Ngân hàng số 19, tháng 10/2017)
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu