Thứ Hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư: Ban Cán sự Đảng NHNN đã triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05/CT-TW

Ngày đăng:08:14 01/12/2017
Lượt xem: 788
Cỡ chữ
Thực hiện kế hoạch công tác định kỳ, ngày 30/11/2017, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng NHNN về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 04, khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Đ/c Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đ/c Vũ Khắc Hùng - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra TW, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đối với Ban cán sự Đảng NHNN.
Theo dự thảo báo cáo, thực Quyết định số 473/QĐNS/TW ngày 21/3/2017 của Ban Bí thư về việc thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2017 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh tại Ban cán sự Đảng NHNN, từ ngày 02 đến ngày 05/10/2017, Đoàn Kiểm tra đã làm việc với Ban Cán sự Đảng NHNN và kiểm tra thực tế tại 07 đơn vị trực thuộc NHNN. Kết quả kiểm tra cho thấy, Ban Cán sự Đảng NHNN đã nắm rõ vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết TW 4, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và đã tích cực triển khai thực hiện rộng khắp trong ngành Ngân hàng với nhiều hình thức thiết thực, sáng tạo, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, được đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động trong ngành Ngân hàng đón nhận, đồng tình, hưởng ứng tham gia.
Đ/c Vũ Khắc Hùng - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra TW, Phó Trưởng đoàn kiểm tra trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra
Ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết, Ban Cán sự Đảng NHNN và Đảng ủy Cơ quan NHTW đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết trong ngành Ngân hàng với các công việc cụ thể như: Tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên tại NHTW; Tổ chức quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn hệ thống; Ban Cán sự Đảng NHNN đã ban hành Chương trình và Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết trong ngành; Đồng thời, yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng tại đơn vị mình theo đúng yêu cầu tại Chương trình/Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng NHNN về thực hiện Nghị quyết; Đảng ủy Cơ quan NHTW đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại Đảng bộ Cơ quan NHTW; NHNN đã có văn bản yêu cầu thực hiện việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức cần phải gắn với việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; Tập thể và cá nhân Ban Cán sự Đảng đã thực hiện việc kiểm điểm theo gợi ý của Bộ Chính trị và theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; Đảng ủy Cơ quan NHTW đã ban hành Kế hoạch số 416-KH/ĐUNH ngày 31/10/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và có Công văn số 605-CV/ĐUNH ngày 27/3/2017 về việc thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW gửi các đảng ủy, chi ủy trực thuộc. Trong đó có kèm theo Mẫu Bản cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Mẫu Kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để các đảng ủy, chi ủy triển khai đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị; Thống đốc NHNN đã có Quyết định số 626/QĐ-NHNN ngày 30/3/2017 ban hành “Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết 25/NQ-CP”; NHNN đã rà soát, ban hành Quy chế làm việc thay cho Quy chế cũ nhằm tiếp tục duy trì kỷ luật, kỷ cương trong xử lý công việc của các đơn vị thuộc NHNN.
Trong các văn bản chỉ đạo về các nội dung nêu trên, Ban Cán sự Đảng NHNN đã đề ra những công việc cần triển khai cụ thể nhằm gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh, bảo đảm có ý nghĩa thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị.
Với việc triển khai đồng bộ các nội dung trên, ngành Ngân hàng đã làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngay từ các chi bộ, đảng bộ của các đơn vị. Toàn Ngành không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ cán bộ, đảng viên, các tổ chức Đảng đã làm rõ vai trò của người đứng đầu, thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, sơ kết rút kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa trong hệ thống…
Phát biểu tại buổi làm việc, Đ/c Lê Minh Hưng - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN cho rằng việc Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra đối với Ban Cán sự Đảng NHNN về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là vinh dự của Ban Cán sự Đảng NHNN trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương trong ngành Ngân hàng.
Đồng tình với dự thảo Kết luận kiểm tra tại Ban Cán sự Đảng NHNN, Đ/c Lê Minh Hưng cho biết, Ban Cán sự Đảng NHNN nhận thức Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là rất quan trọng và luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành triển khai thực hiện.
Trên cơ sở kết quả bước đầu đã được Đoàn kiểm tra ghi nhận, thời gian tới Ban cán sự Đảng NHNN sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, các đơn vị trong hệ thống triển khai, thực hiện hiệu quả hơn nữa Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, Ban Cán sự Đảng NHNN sẽ chỉ đạo nghiên cứu cách thức phù hợp để giới thiệu, phổ biến tới tất cả các đơn vị trong hệ thống tham khảo, học tập những làm hay, sáng tạo của các đơn vị để tham khảo, học tập và triển khai phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.
Ban Cán sự Đảng NHNN sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa những kết quả đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo chỉ đạo việc triển khai Nghị quyết của TW, kịp thời uốn nắn nếu phát hiện biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, đẩy mạnh triển khai các công tác Đảng gắn với việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng.
Quang cảnh buổi làm việc
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đ/c Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra nhấn mạnh, việc kiểm tra này là công tác thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch của Ban Bí thư. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra và Ban Cán sự Đảng NHNN đã thực hiện đúng nội dung, yêu cầu của Ban Bí thư và thực hiện đúng theo quy trình, nội dung kiểm tra quy định tại Quyết định 473.
Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao tính nghiêm túc của Ban cán sự Đảng NHNN trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị, từ đó góp phần quan trọng giúp NHNN thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành.
Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, sự phấn đấu, nỗ lực của Ban cán sự Đảng NHNN, đặc biệt là vai trò người đứng đầu của đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng - Thống đốc NHNN trong công tác triển khai, điều hành các hoạt động chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của Ngành. Theo đó, Ban cán sự Đảng NHNN đã chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các mục tiêu Quốc hội đã đề ra, bước đầu đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành cũng như triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Chỉ thị số 05/CT-TW.
Đánh giá cao việc triển khai và kết quả đạt được của Ban Cán sự Đảng NHNN, Đ/c Trương Thị Mai hy vọng Ban Cán sự Đảng NHNN tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Chỉ thị số 05/CT-TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành. Trong đó trọng tâm là các nhiệm vụ: (i) Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội; (ii) Đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả phù hợp với tình hình của nền kinh tế; (iii) Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội; (iv) Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với hệ thống các tổ chức tín dụng; (v) Tiếp tục thực hiện cơ cấu ngành Ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu; (vi) Tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát, kiểm tra nội bộ, cảnh báo rủi ro; (vii) Kiểm soát, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý nhà nước của ngành Ngân hàng…
Đ/c Trương Thị Mai yêu cầu, Đoàn kiểm tra sớm hoàn thiện dự thảo báo cáo trên cơ sở các nội dung đã thống nhất tại buổi làm việc này để trình Ban Bí thư theo quy định.

Theo sbv.gov.vn
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu