Thứ Năm, ngày 06 tháng 08 năm 2020

Điều đặc biệt ở công đoàn ngân hàng Việt Nam

Ngày đăng:09:26 16/12/2019
Lượt xem: 503
Cỡ chữ
Có một điều đặc biệt là từ khi thành lập tới nay, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam luôn là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; các cấp công đoàn trong Ngành cũng cơ cấu chức danh Chủ tịch công đoàn là Ủy viên Hội đồng quản trị, hoặc Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Phó thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.


Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú dự lễ khánh thành và bàn giao 
công trình Trường tiểu học và mầm non Bản Piệng - Sơn La

 
Điều này đã phát huy rất tốt việc phối hợp hoạt động giữa công đoàn và chuyên môn, các hoạt động công đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Ngành, của đơn vị. Chủ tịch công đoàn là người kết nối các hoạt động của công đoàn với chuyên môn, là cầu nối hiệu quả khi triển khai các hoạt động công đoàn từ cấp Ngành đến cấp cơ sở. Các hoạt động của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam luôn được sự chỉ đạo sát sao, sự hỗ trợ mọi mặt của Ban cán sự Đảng NHNN, Thống đốc NHNN và có sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo chuyên môn các cấp trong Ngành.
 
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban lãnh đạo NHNN và Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã ký các Nghị quyết liên tịch về việc tăng cường phối hợp hoạt động giữa Ban lãnh đạo NHNN và Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trong tình hình mới. Và mối quan hệ phối hợp công tác này luôn được tăng cường, duy trì thường xuyên và ngày càng phát huy hiệu quả.
 
Ban lãnh đạo NHNN đã cung cấp thông tin và các văn bản cần thiết, có liên quan đến chính sách, chế độ lao động tiền lương của Nhà nước và của ngành Ngân hàng để Công đoàn Ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Thảo luận, trao đổi với tổ chức Công đoàn trước khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc quyết định những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động trong Ngành; tạo điều kiện để Ban lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tham dự các hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động của Ngành, các hội nghị bàn về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động.
 
Cùng với đó, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thường xuyên tham gia có chất lượng, hiệu quả vào các văn bản có liên quan đến chính sách, chế độ lao động tiền lương của Nhà nước và của ngành Ngân hàng; chỉ đạo các cấp công đoàn quan tâm đến chính sách hỗ trợ và giải quyết đầy đủ các chế độ đối với người lao động kịp thời; Triển khai và đổi mới thường xuyên phương pháp hoạt động kể cả về nội dung và hình thức. Chính vì thế, thời gian qua, hoạt động công đoàn đã đi vào chiều sâu và tập trung hướng về cơ sở. Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ngày càng phát huy được vai trò trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong toàn hệ thống, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng trong từng giai đoạn.
 


Trồng cây lưu niệm tại trường mầm non Bản Piệng - Sơn La 
với sự tham gia của Phó Thống đốc Đào Minh Tú

 
Phó thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú đánh giá những kết quả đạt được từ việc phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn là rất to lớn. Điều đó cho thấy, phối hợp là nguyên tắc quan trọng nhất trong hoạt động công đoàn ngành nghề hiện nay, là điều kiện cho hoạt động công đoàn hoàn thành được các yêu cầu chức năng và nhiệm vụ của mình theo các mục tiêu đã được xác định.
 
Đối với Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, hoạt động công đoàn được triển khai theo hệ thống từ Trung ương đến địa phương, gắn với hoạt động chuyên môn. Do đó, hoạt động công đoàn có tính thống nhất cao, không tách rời nhiệm vụ chuyên môn, công đoàn và chuyên môn cùng phối hợp để chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động, để cùng hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.
 
Để phát huy hơn nữa mối quan hệ hợp tác, phối hợp của lãnh đạo chuyên môn với hoạt động công đoàn, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cần chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với chuyên môn để tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chuyên môn; tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy các cấp và vận động các nguồn lực từ chuyên môn cho hoạt động công đoàn ngày càng hiệu quả.
 
Về phần mình, Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu xây dựng và báo cáo Thủ trưởng hành chính cơ quan chấp thuận và tổ chức ký Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Công đoàn với Thủ trưởng hành chính Cơ quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức công đoàn hoạt động và lợi ích đoàn viên, đồng thời phát huy được tốt nhất vai trò của tổ chức công đoàn tại cơ quan.
 


Các đại biểu gắn biển công trình

 
Trên cơ sở đó, trong nhiều năm qua, sự phối hợp giữa Ban Thường vụ Công đoàn với Thủ trưởng hành chính Cơ quan được thực hiện một cách hết sức chặt chẽ. Với trách nhiệm của mình, Thủ trưởng hành chính cơ quan luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn phù hợp với tôn chỉ, mục đích của tổ chức; thường xuyên chỉ đạo, lãnh đạo thủ trưởng các đơn vị quan tâm chăm lo thực hiện đầy đủ các chính sách liên quan đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp và tạo điều kiện cho đoàn viên và người lao động thuộc NHNN Trung ương về việc làm, cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, đào tạo, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; bảo đảm thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; quan tâm chỉ đạo xây dựng nền nếp văn hoá công sở và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định của Nhà nước và của Thống đốc NHNN.
 
Đồng thời, thủ trưởng  hành chính cơ quan cũng thường xuyên tổ chức lấy ý kiến của Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương về các vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Chỉ đạo việc xây dựng và kiểm tra kết quả thực hiện Quy chế làm việc của NHNN và các đơn vị trực thuộc; việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của NHNN; tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Thanh tra nhân dân của NHNN Trung ương hoạt động theo quy định của pháp luật, bố trí nơi tiếp dân, thực hiện việc tiếp dân và bố trí hòm thư góp ý; nghiên cứu và đề ra những biện pháp thích hợp nhằm tiếp thu và giải quyết các ý kiến.
 
Đối với các hoạt động phong trào của tổ chức công đoàn, Thủ trưởng hành chính luôn quan tâm tạo điều kiện tổ chức các sự kiện lớn như: Giải bóng đá, giao lưu thể thao, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động của các câu lạc bộ thể thao... góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong tập thể đoàn viên và người lao động, cùng nhau phấn đấu hết mình đồng hành cùng Ban lãnh đạo cơ quan, đơn vị vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan NHNN Trung ương và của ngành Ngân hàng. Cùng với đó là quan tâm chỉ đạo các đơn vị trong Ngành hỗ trợ kinh phí động viên đoàn viên và người lao động Cơ quan NHNN Trung ương nhân các dịp lễ tết; chỉ đạo các đơn vị chức năng bố trí địa điểm phòng vắt sữa cho chị em nuôi con nhỏ. Đặc biệt là trực tiếp đến thăm hỏi động viên các đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tạo sự gần gũi giữa lãnh đạo với đoàn viên và người lao động. Tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí để Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương tổ chức các hoạt động.
 
Phó thống đốc Thường trực, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú cũng nhấn mạnh, hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới sẽ ngày càng khó khăn hơn, sẽ gặp nhiều thách thức hơn, đòi hỏi hệ thống công đoàn phải đổi mới quyết liệt hơn nữa để phù hợp với tình hình mới nhằm phát huy được mối quan hệ hợp tác, phối hợp hỗ trợ của lãnh đạo chuyên môn với hoạt động công đoàn. Từ mối quan hệ hợp tác giữa công đoàn và chuyên môn, hệ thống công đoàn có cơ sở xây dựng, triển khai các hoạt động công đoàn đạt hiệu quả cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế và CMCN 4.0.

 
Thanh Thủy 

Nguồn: TCNH Số 23/2019
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao