Thứ Năm, ngày 02 tháng 12 năm 2021

Dấu ấn nhiệm kỳ 2015- 2020 của Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương

Ngày đăng:09:46 05/02/2020
Lượt xem: 1.521
Cỡ chữ
Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) nhiệm kỳ 2015-2020 hoạt động trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới có sự phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn và sự tác động của biến đổi khí hậu.
 


Đ/c Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, 
Thống đốc NHNN thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

Thị trường tài chính quốc tế có những biến động lớn trước động thái điều chỉnh giảm giá mạnh đồng Nhân dân tệ; quyết định tăng lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ, xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ, sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch của một số nước lớn và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung,... Bên cạnh đó là các thách thức an ninh phi truyền thống, sự kiện nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit), cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và những tranh chấp trên Biển Đông ngày càng gay gắt; cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã tác động mạnh đến các nền kinh tế, trên nhiều phương diện,... Ở trong nước, quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, đưa ra xét xử nhiều vụ án tham nhũng liên quan đến một số cán bộ cấp cao được dư luận xã hội quan tâm, đồng tình. Nền kinh tế tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các sự kiện hội nghị cấp cao lần thứ 3 và các hoạt động của năm APEC Việt Nam,... đã đánh dấu bước hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam, trong đó có phần đóng góp quan trọng của ngành Ngân hàng. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy cơ quan NHTW đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.
 
Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong việc lãnh đạo các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên làm tốt công tác tham mưu về điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất, tín dụng, tỷ giá, quản lý thị trường vàng; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường công tác thanh tra, giám sát ngân hàng,... hỗ trợ tích cực cho quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD). Nhờ đó, các chỉ số về tổng phương tiện thanh toán, tín dụng tăng trưởng đúng định hướng đề ra, nguồn vốn tín dụng được khơi thông, cơ cấu tín dụng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, một số ngành kinh tế trọng điểm như chủ trương của Chính phủ; lạm phát được kiểm soát ổn định theo mục tiêu của Quốc hội; mặt bằng lãi suất tương đối ổn định, các TCTD đã giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh; tỷ giá tương đối ổn định ngay cả trong các giai đoạn thị trường thế giới có những diễn biến phức tạp, thanh khoản thị trường ngoại tệ tốt, quy mô dự trữ ngoại hối tăng mạnh,... góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. 
 
Công tác nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách của ngành Ngân hàng đạt được những kết quả quan trọng. Các văn bản thuộc chương trình công tác, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được đẩy nhanh tiến độ, đạt kết quả, góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ của NHNN. Trong đó, triển khai quyết liệt việc xây dựng và được Quốc hội thông qua 02 văn bản pháp lý quan trọng là Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD; trình và được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 1058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020. Đây là nền tảng pháp lý quan trọng, tháo gỡ cơ bản những khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của các TCTD theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Sau hơn 02 năm thực hiện, tỷ lệ nợ xấu nội bảng được xử lý và kiểm soát ở mức dưới 3%.
 
Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển công nghệ và dịch vụ ngân hàng; tăng cường quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử và thanh toán thẻ; vận hành tốt các hệ thống công nghệ thông tin, thanh toán điện tử liên ngân hàng; hệ thống thanh toán liên ngân hàng hoạt động ổn định, an toàn, đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán liên ngân hàng toàn quốc,... đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong hoạt động thanh toán của hệ thống ngân hàng Việt Nam.
 
Cơ cấu tổ chức và hoạt động của NHNN theo Nghị định số 16/2017/NĐ-CP của Chính phủ tiếp tục được đổi mới, phù hợp với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng mô hình NHTW hiện đại với nguồn nhân lực có chất lượng theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Theo đó, đã chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc đề án và kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021, trong đó đến năm 2021 biên chế toàn hệ thống giảm tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015; hoàn thiện và triển khai thực hiện có hiệu quả danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của các đơn vị thuộc NHNN. Thực hiện giảm 72 phòng trong toàn hệ thống NHNN (giảm trên 16%), trong đó có 02 vụ thực hiện không còn cấp phòng trong cơ cấu tổ chức; đề xuất và được Chính phủ phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (cấp tổng cục), trong đó đã thực hiện giảm từ 11 vụ, cục xuống còn 08 vụ, cục. Thực hiện việc chuyển đổi thành công 07/07 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc hoạt động trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, báo chí và lĩnh vực sự nghiệp kinh tế khác sang hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, trong đó có 01 đơn vị có khả năng tự chủ cả chi thường xuyên và chi đầu tư. 
 
Tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và đề án đào tạo chuyên gia giai đoạn 2013 - 2020 gắn với quy hoạch, mục tiêu sử dụng và phát triển nguồn nhân lực. Việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện thận trọng, đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc không tăng biên chế của NHNN nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức, chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng. Công tác đào tạo đại học, sau đại học từng bước được nâng cao, đạt các tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục bám sát thực tiễn, phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành của NHNN.
 
Công tác giám sát tổng thể khu vực tài chính được tăng cường nhằm bảo đảm an toàn, lành mạnh hệ thống tài chính. Công tác thống kê, dự báo, thông tin tín dụng tiếp tục được chú trọng, đổi mới, nâng cao về chất lượng, cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin, số liệu về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng, đáp ứng được yêu cầu trong công tác chỉ đạo, điều hành của NHNN và các nhu cầu thông tin của các TCTD nhằm góp phần ngăn chặn, hạn chế rủi ro tín dụng. Công tác điều hòa lưu thông tiền mặt và an toàn kho quỹ bảo đảm dự trữ hợp lý, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế, cả về cơ cấu và mệnh giá. Công tác tài chính - kế toán được thực hiệu quả, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, nhưng vẫn đáp ứng đủ nguồn lực tài chính cho các hoạt động của NHNN. Công tác kiểm toán nội bộ được tăng cường, góp phần quan trọng vào việc tuân thủ pháp luật, kỷ luật tài chính và đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong Ngành. 
 
NHNN tiếp tục thực hiện tốt vai trò là đại diện của Chính phủ Việt Nam tại các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế, các tổ chức song phương và đa phương,... góp phần nâng cao vị thế NHTW của Việt Nam trên trường quốc tế và huy động nguồn lực tài chính phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác truyền thông, cải cách hành chính được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả; truyền tải đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách, các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng của NHNN đến người dân, doanh nghiệp. Nhiều năm liên tục NHNN là đơn vị đứng đầu các bộ, ngành về chỉ số cải cách hành chính. Theo báo cáo về Môi trường kinh doanh 2020 được Nhóm Ngân hàng Thế giới công bố ngày 24/10/2019, chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam tăng 5 điểm và tăng 7 bậc, đứng thứ 25/190 nền kinh tế và đứng thứ 2 trong khối các nước ASEAN. Các phong trào thi đua được đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức; chất lượng công tác khen thưởng được nâng cao, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng và thực chất. Công tác quản trị, đầu tư xây dựng cơ bản, lễ tân khánh tiết được quan tâm, góp phần hiện đại hóa công sở và môi trường làm việc, phục vụ chu đáo các hội nghị, hội thảo và các sự kiện lớn của ngành. Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trong ngành thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ đề ra hằng năm.
 
Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy cơ quan NHTW, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Phương pháp quán triệt, triển khai Nghị quyết có nhiều đổi mới, sáng tạo, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức hội nghị trực tuyến, lựa chọn báo cáo viên giỏi, có uy tín,... đã góp phần nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt Nghị quyết trong Đảng bộ theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. 
 
Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư, số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 và 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương. Đặc biệt, để cụ thể hóa 04 nội dung đột phá trong Kế hoạch số 416-KH/ĐUNH ngày 31/10/2016 của Đảng ủy cơ quan NHTW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương, ngày 19/7/2017, Đảng ủy cơ quan NHTW đã ban hành và chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện 03 nghị quyết chuyên đề, gồm: Nghị quyết số 02-NQ/ĐUNH về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Nghị quyết số 03-NQ/ĐUNH về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và Nghị quyết số 04-NQ/ĐUNH về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong Đảng bộ cơ quan NHTW. Sau hơn 02 năm thực hiện các nghị quyết trên, chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác dân vận và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ngành ngân hàng và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Cơ quan NHTW.
 
Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương trong Đảng bộ những năm qua đã được các Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư (năm 2017, 2019) và Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (năm 2018) ghi nhận, đánh giá là đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đi vào cuộc sống, gắn sát với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và ngành Ngân hàng.
 
Đã chỉ đạo, tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm có chất lượng, gắn sát với thực tiễn hoạt động của Đảng bộ và nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng, nổi bật là: Hội nghị chuyên đề về “Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”, về “Thương mại Mỹ - Trung Quốc, hàm ý tác động tới Việt Nam”; tọa đàm về “Công tác xây dựng Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, về “Xây dựng ý thức tôn trong nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hội thảo khoa học “Lịch sử Đảng bộ cơ quan NHTW (1951-2020)”,...
 
Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 07-CT/ĐUK ngày 06/7/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW đã chỉ đạo quyết liệt việc tiếp tục tập trung biên soạn và hoàn thành cuốn Lịch sử Đảng bộ cơ quan NHTW (1951-2020) nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (06/5/1951-06/5/2021).
 
Đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ được thành lập kịp thời đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan NHTW các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ngành Ngân hàng; định hướng công tác tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ hăng say làm việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy trong Đảng bộ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, đề cao việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người đảng viên gắn với thực thi công vụ, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Những phát sinh liên quan đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đều được các cấp ủy phát hiện, phối hợp với lãnh đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể quần chúng giải quyết kịp thời từ cơ sở. 
 


Hội thảo khoa học “Lịch sử Đảng bộ cơ quan NHTW (1951 - 2020)”
 
Hiện nay, Đảng bộ cơ quan NHTW có 34 tổ chức đảng trực thuộc, bao gồm: 10 đảng bộ cơ sở, 05 chi bộ cơ sở, 05 đảng bộ bộ phận, 14 chi bộ trực thuộc với gần 2.300 đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW và các cấp ủy trực thuộc thường xuyên chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định việc kiện toàn, bổ sung cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ đảm bảo về số lượng và chất lượng. Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW đã quyết định nâng cấp, đổi tên, thành lập mới một số tổ chức đảng trực thuộc theo quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình của Đảng bộ ¹. 
 
Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW với Ban Cán sự đảng NHNN; Quy chế làm việc; Chương trình công tác toàn khóa và hằng năm của Đảng ủy cơ quan NHTW. Kịp thời tham gia ý kiến với Ban Cán sự đảng về Chiến lược Phát triển ngành Ngân hàng, các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch hành động, chương trình, kế hoạch công tác,... và công tác tổ chức cán bộ, trong đó tham gia ý kiến về việc tiếp nhận, điều động bổ nhiệm và bổ nhiệm lại gần 200 cán bộ lãnh đạo cấp vụ và lãnh đạo Ngành; Tham gia ý kiến về danh sách quy hoạch và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp vụ và lãnh đạo Ngành nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ đạo triển khai và hoàn thành đúng tiến độ công tác quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020; nhân sự của Đảng bộ Cơ quan NHTW tham gia quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận, chi ủy cơ sở trong Đảng bộ triển khai và hoàn thành công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ quan NHTW. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020. Lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên NHTW tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 theo quy định. 
 
Chỉ đạo, tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho trên 1.100 lượt cán bộ cấp ủy, UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo, phối hợp tổ chức kịp thời cho trên 1.300 quần chúng ưu tú được tham gia các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và trên 650 đảng viên dự bị được tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Quyết định kết nạp 630 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức cho 635 đảng viên dự bị; chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài Đảng bộ cho 650 đảng viên và tiếp nhận 340 đảng viên chuyển sinh hoạt đến. Hoàn thành việc đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ 3 cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ theo đúng kế hoạch. Chỉ đạo, tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 48 đảng viên, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 01 đảng viên; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan Trung ương và các Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận, Kiểm tra của Đảng cho 25 đảng viên trong Đảng bộ. 
 
Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW và các cấp ủy trực thuộc thường xuyên quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/01/2012 và nâng cao chất lượng chi bộ theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Các chi bộ trong Đảng bộ cơ bản chấp hành tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo quy định; nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức sinh hoạt đảng có nhiều đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, sát thực tiễn, phù hợp và gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.
 
Công tác quản lý, giáo dục, giám sát đảng viên được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện thường xuyên, nhất là với các trường hợp đi công tác xa, dài hạn và đi nước ngoài. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng theo Quy định số 57-QĐ/TW, Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 và Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. 
 
Đ/c Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng Bằng khen
của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho Đảng bộ cơ quan NHTW
đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2018
 
Đảng ủy cơ quan NHTW và các cấp ủy trực thuộc đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo chất lượng việc đánh giá, xếp loại các tổ chức đảng, đảng viên và công tác khen thưởng đúng quy định. Từ năm 2015 đến 2018, số tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy cơ quan NHTW được đánh giá xếp loại trong sạch vững mạnh trung bình hằng năm đạt 78,3%; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 97,73%; nhiều tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy cơ quan NHTW khen thưởng. Năm 2018, là năm đầu tiên thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị “về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK ngày 21/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, trong đó tập thể Ban Thường vụ và Đảng bộ cơ quan NHTW là đơn vị đứng đầu danh sách 11 đơn vị trực thuộc Khối được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; Đảng bộ được công nhận là tổ chức đảng Trong sạch vững mạnh tiêu biểu và nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
 
Đã chỉ đạo kịp thời việc ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy cơ quan NHTW; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT cấp ủy phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, chú trọng đến công tác giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Đảng bộ². Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ và UBKT Đảng ủy cơ quan NHTW đã tiến hành 53 đoàn kiểm tra, giám sát, thực hiện giám sát thường xuyên đối với 100% tổ chức đảng trực thuộc và tổ chức 02 đoàn kiểm tra công tác ủy quyền kết nạp Đảng và khai trừ đảng viên tại Đảng bộ Học viện Ngân hàng. Các cấp ủy và UBKT cấp ủy trực thuộc đã tiến hành hàng trăm đoàn kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trong đơn vị.
 
Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu phục vụ các đoàn kiểm tra của Ban Bí thư (năm 2017, 2019) kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương; các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ và UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (năm 2018, 2019) kiểm tra về công tác xây dựng Đảng và việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong Đảng bộ cơ quan NHTW.
 
Công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền và mô hình “Dân vận khéo” luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, có hiệu quả, gắn sát với nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng. Theo đó, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ngành Ngân hàng đã dần đi vào thực tiễn cuộc sống, được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đón nhận; được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện trong Đảng bộ và ngành Ngân hàng. Thông qua công tác dân vận, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở và “Chương trình đẩy mạnh trật tự kỷ cương và văn hóa công sở”; tổ chức thường xuyên nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, thi đua yêu nước,... gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và ngành Ngân hàng. 
 
Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, điển hình là hoạt động quyên góp hỗ trợ xây dựng 08 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017); quyên góp xây dựng Nhà bia Truyền thống và hỗ trợ xây dựng 05 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn ATK Việt Bắc nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2018) theo Kế hoạch và chỉ đạo của Đảng ủy Khối. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trong Đảng bộ đã quyên góp hỗ trợ xây dựng hàng trăm căn nhà tình nghĩa, hàng chục điểm trường, nhà văn hóa; hỗ trợ nhiều trang thiết bị, dụng cụ học tập, đồ dùng phục vụ sinh hoạt cho học sinh, gia đình chính sách, hộ nghèo tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.
 
Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW tổ chức làm việc với tập thể Ban Thường vụ Công đoàn và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên NHTW bằng hình thức phù hợp để nắm tình hình, trao đổi công tác, định hướng hoạt động và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng.
Lãnh đạo Ban Thường vụ Công đoàn và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên NHTW tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ; triển khai các hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ và quy chế của tổ chức đoàn thể. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao,... luôn đảm bảo hiệu quả, thiết thực và gắn sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và ngành Ngân hàng.
____________
¹ Nâng cấp và đổi tên Chi bộ Công ty cổ phần Chuyển mạch tài chính Quốc gia Việt Nam thành Đảng bộ cơ sở Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (12/2015); nâng cấp Chi bộ Cục Công nghệ tin học thành Đảng bộ cơ sở và chuyển Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng về trực thuộc Đảng ủy cơ sở Cục Công nghệ tin học (12/2015), sau đó đổi tên thành Đảng bộ Cục Công nghệ thông tin; nâng cấp Chi bộ Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam thành đảng bộ cơ sở (11/2015). Lập Đảng bộ bộ phận Văn phòng NHNN trên cơ sở Chi bộ Văn phòng NHNN (8/2016), Đảng bộ bộ phận Vụ Tài chính - Kế toán trên cơ sở Chi bộ Vụ Tài chính - Kế toán (11/2017), Đảng bộ bộ phận Vụ Quản lý ngoại hội trên cơ sở Chi bộ Vụ Quản lý ngoại hối (11/2017), Đảng bộ bộ phận Sở giao dịch trên cơ sở Chi bộ Sở Giao dịch (11/2017) trực thuộc Đảng ủy cơ quan NHTW; lập Chi bộ phòng Y tế - Đời sống - Môi trường trực thuộc Đảng ủy bộ phận Cục Quản trị. Chỉ đạo Chi bộ cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng tổ chức Đại hội vòng 2 nhiệm kỳ 2015 - 2017 và quyết định nâng cấp thành chi bộ cơ sở. Quyết định tách Chi bộ Vụ Truyền thông trực thuộc Đảng ủy bộ phận Văn phòng NHNN về trực thuộc Đảng ủy cơ quan NHTW (9/2019).
 
² (1) Quy trình tiến hành kiểm tra, giám sát, xem xét thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy; (2) Quy trình tiến hành kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của UBKT Đảng ủy; (3) Quy định giải quyết tố cáo đối với cấp ủy viên và đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ; (4) Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy; (5) Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Trần Việt Bắc

Nguồn: TCNH số 1+2/2020
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu