Thứ Ba, ngày 11 tháng 08 năm 2020

Đảng ủy cơ quan NHTW: Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị

Ngày đăng:09:38 14/02/2020
Lượt xem: 361
Cỡ chữ
Chiều ngày 13/2, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 (mở rộng), nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Kim Anh - Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN. Dự hội nghị có đồng chí Sơn Minh Thắng – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.Toàn cảnh hội nghị
 

Năm 2019, Đảng ủy cơ quan NHTW đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác với Ban Cán sự đảng NHNN; kịp thời, trách nhiệm tham gia với Ban Cán sự đảng NHNN trong việc xây dựng các chiến lược, kế hoạch, dự án, đề án, báo cáo, chương trình công tác trọng tâm của ngành Ngân hàng; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phối hợp với chính quyền cùng cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng năm 2019.Tham dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thái Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN; đồng chí Trần Việt Bắc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW; đồng chí Nguyễn Văn Thạnh - Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW…

Điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ (CSTT) để điều tiết tiền tệ, hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Tiếp tục giữ ổn định tỷ lệ dự trữ bắt buộc; tái cấp vốn để cho vay các chương trình theo mục tiêu của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Về công tác xây dựng đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW đã kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến các cấp ủy, cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ để thực hiện.

Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW cũng kịp thời ban hành và chỉ đạo thực hiện kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10, Trung ương 11 khóa XII. Theo đó, Đảng ủy cơ quan NHTW yêu cầu các cấp ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10, Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và Kết luận số 63-KL/TW ngày 18/10/2019 về tình hình kinh tế - xã hội, NSNN năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 cho cán bộ, đảng viên thuộc đơn vị tại các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề.

Kết quả tổng hợp báo cáo từ các đơn vị cho thấy hầu hết các đơn vị đã chủ động tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương theo chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan NHTW.

Đồng chí Nguyễn Lan Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy trình bày hướng dẫn học tập và sinh hoạt chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quán triệt, triển khai một số nội dung về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan NHTW, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Trần Việt Bắc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW nhấn mạnh: “Đảng ủy sẽ triển khai hội nghị tập huấn và tổ chức đại hội điểm với 2 đơn vị ngay trong quý I và đầu quý II”.
 Đồng chí Sơn Minh Thắng – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Kim Anh – Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW trao Kỷ niệm chương cho các đồng chí Nguyễn Lan Anh, Hoàng Văn Quế, Đào Văn Sơn
 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Anh - Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN lưu ý: Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, cũng là năm diễn ra nhiều hoạt động của ngành Ngân hàng hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (tháng 5/2021).

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Kim Anh yêu cầu cấp ủy các cấp trực thuộc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Một là, tích cực phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng năm 2020 theo Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 3/1/2020 của Thống đốc NHNN.

Hai là, khẩn trương hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và công tác khen thưởng năm 2019 trong toàn Đảng bộ, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Ba là, cấp ủy các cấp và các chi bộ trong toàn Đảng bộ chủ động, sáng tạo, tổ chức thực hiện tốt việc học tập và sinh hoạt chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Hướng dẫn số 1780-HD/ĐUNH ngày 31/1/2020 của Đảng ủy cơ quan NHTW.

Bốn là, tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị đại hội, nhất là công tác nhân sự, xây dựng văn kiện đại hội và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ cơ quan NHTW theo Kế hoạch đã ban hành; các tiểu ban Đại hội Đảng bộ cơ quan NHTW triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan NHTW lần thứ XXIV, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Đại hội XIII của Đảng.

Năm là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương, Nghị quyết số 03-NQ/ĐUNH ngày 19/7/2017 của Đảng ủy cơ quan NHTW về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng.

Sáu là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/01/2012 và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng chi bộ.

Bảy là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh nhằm nâng cao toàn diện chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ cơ quan NHTW.

Tám là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, trọng tâm là công tác dân vận của cơ quan Nhà nước và các mô hình dân vận đã đăng ký. Quan tâm, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên NHTW hoạt động hiệu quả; nghiên cứu, tổ chức một số hoạt động thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ cơ quan NHTW và hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam.


 

Quang Cảnh

Nguồn: https://thoibaonganhang.vn/dang-uy-co-quan-nhtw-trien-khai-thuc-hien-co-hieu-qua-cac-nhiem-vu-chinh-tri-97945.html

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao