Đảng ủy cơ quan NHTW: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 (mở rộng), nhiệm kỳ 2020-2025
01/03/2021 586 lượt xem
Ngày 26/2/2021 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 (mở rộng), nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc NHNN.
 

 
Đ/c Nguyễn Thị Hồng phát biểu kết luận Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Việt Bắc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan NHTW; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, các Ban của Đảng ủy cơ quan NHTW…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 do Đ/c Lê Thị Mai Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Cơ quan NHTW trình bày. Các đại biểu đều thống nhất cao với dự thảo báo cáo và cho rằng: Năm 2020 là năm rất đặc biệt, đó là sự bùng phát, diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và sự kiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vượt lên những khó khăn, thách thức, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng NHNN trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các đơn vị và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt các nhiệm vụ được giao. Chủ động, kịp thời chỉ đạo các đơn vị trong Ngành thực hiện hiệu quả các giải pháp ứng phó với đại dịch Covid-19; chỉ đạo các TCTD triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra. NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phù hợp với chủ trương của Chính phủ. Công tác thanh tra, giám sát ngân hàng được tăng cường, hỗ trợ tích cực cho quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của các TCTD. Hoạt động của các TCTD ổn định, đảm bảo an toàn; nợ xấu tiếp tục được kiểm soát. Công nghệ và dịch vụ ngân hàng được tăng cường; hệ thống thanh toán diễn ra thông suốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nền kinh tế và người dân.

C:\Users\hung.chukhanh\Desktop\2.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Bám sát các văn bản của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW đã chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả đối với Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan NHTW. Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo cả về văn kiện, công tác nhân sự, tuyên truyền, các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan NHTW lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, nắm bắt thông tin từ các luồng dư luận xã hội để làm tốt công tác định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh từ chi bộ. Công tác tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định. Chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng chi bộ tiếp tục được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác dân vận, nhất là những nội dung của “Năm dân vận khéo - 2020” đã được Đảng ủy cơ quan NHTW lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng; Công đoàn, Đoàn Thanh niên NHTW có nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện rõ vai trò của tổ chức đoàn thể trong việc tham gia xây dựng cơ quan NHTW, góp phần triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và ngành Ngân hàng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe, đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan NHTW; báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và công tác khen thưởng năm 2020. Các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 của Đảng ủy Cơ quan NHTW.

Trong khuôn khổ Hội nghị này, Đảng ủy Cơ quan NHTW đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận của Ban Dân vận Trung ương cho Đ/c Đoàn Thái Sơn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN.

C:\Users\hung.chukhanh\Desktop\1.jpg

Đ/c Đoàn Thái Sơn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN đón nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận


Phát biểu kết luận Hội nghị, Đ/c Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc NHNN cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngành Ngân hàng kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam. Vì vậy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra và các Ban tham mưu của Đảng ủy, các cấp ủy trực thuộc cần bám sát Quy chế làm việc, Chương trình công tác nhiệm kỳ và Chương trình làm việc năm 2021 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, cấp ủy các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng năm 2021 theo Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 07/01/2021 của Thống đốc NHNN.

Hai là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy Cơ quan NHTW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương và tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng.

Ba là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng chi bộ. Chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 08-KH/ĐUK ngày 18/01/2021 của Đảng ủy Khối về triển khai “Năm tăng cường quản lý đảng viên”.

Bốn là, Ban Tổ chức phối hợp các ban của Đảng ủy tham mưu xây dựng Đề án, ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng cấp ủy, chất lượng chi bộ trong Đảng bộ cơ quan NHTW để chỉ đạo, triển khai thực hiện (thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình làm việc năm 2021).

Năm là, Trong năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện sâu sát, quyết liệt và các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có chất lượng theo chương trình công tác, văn bản dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Sáu là, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ quan NHTW.

Bảy là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận, gắn với nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng. Quan tâm, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên NHTW hoạt động hiệu quả, tiếp tục thể hiện tốt vai trò của tổ chức đoàn thể trong tham gia xây dựng cơ quan NHTW vững mạnh toàn diện. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên giáo, dân vận chào mừng các ngày Lễ trọng đại của đất nước và ngành Ngân hàng, đặc biệt là dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam nhằm động viên cán bộ, công chức, người lao động hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng năm 2021.
 

CKH

Theo sbv.gov.vn


Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Đảng ủy cơ quan NHTW: Triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng
Đảng ủy cơ quan NHTW: Triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng
24/01/2022 26 lượt xem
Ngày 21/01/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 mở rộng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì.
10 sự kiện nổi bật ngành Ngân hàng năm 2021
10 sự kiện nổi bật ngành Ngân hàng năm 2021
24/01/2022 30 lượt xem
Trong năm 2021, nước ta đã diễn ra nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đối với ngành Ngân hàng là sự kiện đặc biệt kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành cùng nhiều sự kiện quan trọng khác. Tạp chí Ngân hàng điểm 10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng trong năm 2021 đáng ghi nhớ này.
Hoàn thiện Luật Bảo hiểm tiền gửi - Củng cố an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền
Hoàn thiện Luật Bảo hiểm tiền gửi - Củng cố an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền
21/01/2022 58 lượt xem
Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là văn bản pháp lý cao nhất và toàn diện nhất điều chỉnh hoạt động BHTG.
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?