Thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Đảng bộ Vietcombank tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày đăng:02:07 31/08/2018
Lượt xem: 1.233
Cỡ chữ

Sáng ngày 28/07/2018, tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đ/c Vũ Tiến Duật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy trình bày Báo cáo kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó: Trong 6 tháng đầu năm 2018, trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối DNTW và Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Đảng ủy Vietcombank đã ban hành Nghị quyết số 448-NQ/ĐU lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 và tập trung chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, các phòng/ban chuyên môn, Chi nhánh/Công ty trực thuộc triển khai thực hiện. Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của Vietcombank: Huy động vốn đạt 850.649 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2017; Dư nợ tín dụng đạt 615.928 tỷ đồng, tăng 11% so với 2017; Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu 1,13%; dự phòng rủi ro đã trích 3.000 tỷ đồng. Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.360 tỷ đồng, hoàn thành 59% kế hoạch HĐQT giao; Các mảng kinh doanh dịch vụ bám sát Đề án thu phí và kế hoạch 2018: Doanh số TTQT - TTTM đạt 36,7 tỷ USD, tăng 20,1% so cùng kỳ; Giữ vững vị thế dẫn đầu về thị phần kinh doanh ngoại tệ; Dịch vụ chuyển tiền kiều hối, dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử đều có sự tăng trưởng khả quan. Các tỷ suất sinh lời gia tăng mạnh mẽ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 8.017 tỷ đồng, tăng 52,6% so với cùng kỳ 2017. Vietcombank tiếp tục có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường trong lĩnh vực ngân hàng.
 
Hội nghị đã được nghe đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT trình bày dự thảo Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng chí đã nhấn mạnh: Dù vẫn còn không ít khó khăn, thách thức nhưng Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã quyết liệt đề ra các định hướng, mục tiêu nhiệm vụ và lãnh đạo triển khai đồng bộ, có trọng tâm các giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ III. Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã chủ động lãnh đạo việc chấp hành đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW và NHNN về thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lãnh đạo toàn Đảng bộ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh và làm tốt công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hệ thống Vietcombank ngày càng phát triển. Hoạt động kinh doanh của Vietcombank đã đạt được những thành quả vượt bậc, các chỉ tiêu chính đều đạt tốt và vượt kế hoạch đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đơn vị nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Hội nghị đã lắng nghe ý kiến phát biểu của đại diện một số Đảng bộ, Chi bộ cơ sở bổ sung làm rõ kết quả hoạt động của Đảng bộ, đặc biệt là ở cấp cơ sở cũng như các ý kiến về mục tiêu, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2018 và nửa nhiệm kỳ còn lại, bao gồm các tham luận của Đảng bộ Vietcombank Hồ Chí Minh; Đảng bộ Vietcombank Sở Giao dịch; Chi bộ Vietcombank Hà Thành; Chi bộ Vietcombank Hùng Vương. 
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Vietcombank đạt được và đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2018, Đảng bộ Vietcombank cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2018, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó chú trọng lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực thông qua việc phát động các phong trào thi đua trong các tổ chức Đảng trực thuộc. Bên cạnh đó, cần rà soát những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong văn kiện Đại hội của Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015 - 2020 và có các giải pháp khắc phục trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra; tích cực chủ động thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại ngân hàng theo Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 5 và theo chỉ đạo của NHNN, Chính phủ…
CTV
Nguồn: TCNH số 16-2018
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu