Thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Đảng bộ Ngân hàng Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19

Ngày đăng:09:36 21/10/2021
Lượt xem: 3.069
Cỡ chữ
Những tháng đầu năm 2021, làn sóng thứ ba và thứ tư của đại dịch Covid-19 đã có những tác động to lớn, ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó, ngành Ngân hàng và Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương không phải ngoại lệ...
Những tháng đầu năm 2021, làn sóng thứ ba và thứ tư của đại dịch Covid-19 đã có những tác động to lớn, ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó, ngành Ngân hàng và Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, quyết liệt, bám sát chỉ đạo của Đảng và Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ và đã đạt kết quả tích cực.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo hoàn thành ”mục tiêu kép”
 
Những tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các đơn vị và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tích cực tham mưu, triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt các nhiệm vụ chính trị được giao gắn với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo hoàn thành "mục tiêu kép" theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, NHNN đã thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn để đối phó với tác động kinh tế từ dịch bệnh Covid-19. Dư nợ tín dụng trong những tháng đầu năm 2021 tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2020. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay giảm. Tỷ giá và thị trường ngoại tệ ổn định, thanh khoản thị trường thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Các chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được triển khai kịp thời. Công tác hoàn thiện thể chế pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng tiếp tục được đẩy mạnh. Từ đầu năm 2021 đến nay, NHNN đã ban hành 13 Thông tư quan trọng, hướng dẫn triển khai hoạt động quản lý và nghiệp vụ ngân hàng, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế và các chuẩn mực, thông lệ quốc tế, góp phần tạo dựng cơ sở pháp lý chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành, hỗ trợ các thành phần kinh tế trước tác động của đại dịch Covid-19. Công tác thanh tra, giám sát ngân hàng được tăng cường, hỗ trợ tích cực cho quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Công nghệ và dịch vụ ngân hàng được tăng cường; hệ thống thanh toán và ATM diễn ra thông suốt, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của nền kinh tế và người dân. Các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và cải cách hành chính được triển khai tích cực. NHNN tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện của Chính phủ Việt Nam tại các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế; đẩy mạnh huy động các nguồn lực tài chính và kỹ thuật cho Việt Nam; tăng cường hợp tác với các cơ quan quản lý tiền tệ và Ngân hàng Trung ương các nước; tham gia sâu vào các thỏa thuận tự do thương mại đa phương trong lĩnh vực ngân hàng, góp phần đẩy mạnh quá trình hội nhập khu vực và quốc tế,…
 
 
Hội thảo khoa học "Bác Hồ với cán bộ, đảng viên ngành Ngân hàng"

Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng và triển khai có hiệu quả
 
Kế thừa những kết quả đạt được của Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương từ những nhiệm kỳ trước, nhất là nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngay từ đầu năm 2021, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2021. Đặc  biệt, trong bối cảnh diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch Covid-19, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chủ động, chỉ đạo triển khai linh hoạt các giải pháp phù hợp nhằm duy trì tốt hoạt động của Đảng bộ, đảm bảo không để trống trận địa, thực hiện đầy đủ, kịp thời chương trình công tác đề ra và các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giao. Điển hình là:
 
Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII; tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban hành kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII; ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII. 
 
Chỉ đạo, tổ chức thành công 04 hội nghị trực tuyến kết nối với điểm cầu Trung ương, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa tạo điều kiện cho cán bộ cấp ủy các cấp, cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ được kịp thời học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và lĩnh hội những quan điểm chỉ đạo mới của Trung ương để vận dụng, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn ở cấp mình, gồm: (1) Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng; (2) Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Sau Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy đã trực tiếp chỉ đạo, biên tập lại nội dung các chuyên đề, bài giảng của Trung ương để triển khai đến từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đảm bảo ngắn gọn, súc tích, phù hợp với tình hình thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; (3) Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (4) Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021.
 
Chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời, có chất lượng nhiều nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Trong đó, nổi bật là: (1) Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (2) Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; (3) Tổng kết 05 năm thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng; (4) Sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; (5) Sơ kết thực hiện Quy định số 47-QĐ/TWngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm trong toàn Đảng bộ;...
 
Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, trở thành phong trào thi đua trong mỗi cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Sự nghiêm túc, trách nhiệm, nêu gương của các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương đánh giá, ghi nhận nhân dịp sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị. Qua đó, đã có 02 tổ chức đảng, 02 đảng viên của Đảng bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen; 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 11 tổ chức đảng và 10 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tặng Giấy khen.
 
Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam và 69 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho Hội nghị cán bộ tài chính - ngân hàng, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Bác Hồ với cán bộ, đảng viên ngành Ngân hàng”, được các đơn vị tham gia đánh giá cao về chất lượng, quy mô Hội thảo, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong và ngoài ngành Ngân hàng.
 


Tọa đàm “Nợ xấu trong đại dịch Covid-19, 
Giải pháp hỗ trợ ngành Ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp”
 
Trong công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và công tác khen thưởng năm 2020 trong toàn Đảng bộ theo hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương đã chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Kết quả, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương và Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020, tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2020.
 
Đồng thời, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương đã chỉ đạo, hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch kiểm tra đóng dấu kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ 4 trong toàn Đảng bộ. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của “Năm tăng cường quản lý đảng viên”, phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 theo kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương; chỉ đạo việc bổ sung, kiện toàn kịp thời cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2022 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng; kịp thời tham gia ý kiến với Ban Cán sự Đảng NHNN về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp vụ, về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo cấp vụ và tương đương theo Quy chế phối hợp công tác.
 
Song song đó, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương và các cấp ủy trực thuộc luôn quan tâm, làm tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Tranh thủ thời gian dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương kịp thời tổ chức cho 110 đảng viên dự bị được tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và 44 quần chúng ưu tú được tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. Từ đầu năm 2021 đến nay, đã quyết định chuẩn y kết nạp 84 quần chúng ưu tú vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức cho 70 đảng viên dự bị của Đảng bộ.
 
Các cấp ủy đảng và chi bộ trong Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng chi bộ; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả như sinh hoạt trực tuyến, gửi tài liệu sinh hoạt qua bản tin, thư điện tử nội bộ của cơ quan, đơn vị trong điều kiện tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. 
 
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; các trường hợp cán bộ quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều được Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo rà soát, kết luận về tiêu chuẩn chính trị, đảm bảo đúng quy định. 
 
Ngoài ra, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2021 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2021 tại cơ quan, đơn vị. 
 
Công tác dân vận tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng, nhất là mô hình dân vận của Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở và Chương trình đẩy mạnh trật tự kỷ cương, văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong Đảng bộ. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm túc quyền và nghĩa vụ công dân đối với cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
Trên tinh thần xác định đại dịch Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng với quyết tâm chính trị cao và sự chủ động, quyết liệt, sáng tạo, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tin tưởng sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt Chương trình công tác năm 2021, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" theo chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...

Trần Việt Bắc
 
Tô Thị Linh

Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu