Thứ Ba, ngày 14 tháng 07 năm 2020

Tác động của đa dạng hóa thu nhập và phân bổ tài sản đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm đánh giá mối quan hệ giữa việc đa dạng hóa thu nhập và đa dạng hóa phân bổ tài sản với khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Các tác giả sử dụng mẫu nghiên cứu gồm 32 ngân hàng thương mại hiện đang hoạt động tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2017. Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc đa dạng hóa thu nhập và đa dạng hóa phân bổ các tài sản có tác động rất tích cực đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Mặt khác, nghiên cứu cũng giúp làm sáng tỏ mối quan hệ giữa một số yếu tố đặc thù của các ngân hàng thương mại với hiệu quả hoạt động kinh doanh của các đơn vị này.

Đề xuất mô hình đảm bảo an ninh mạng trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam: Cách tiếp cận từ các bên liên quan

26/06/2020 347
Lĩnh vực ngân hàng đã trải qua sự thay đổi mô hình vận hành và kinh doanh khi công nghệ được ứng dụng và phát triển. Để tăng cường các cơ sở khách hàng, ngân hàng đã giới thiệu nhiều nền tảng thông qua đó, các giao dịch có thể được thực hiện dễ dàng. Những công nghệ này cho phép khách hàng truy cập vào tài chính ngân hàng của họ 24/7 và hàng năm, ATM và các dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Công nghệ thông tin (CNTT) đã trở thành một phần quan trọng của hệ thống ngân hàng. Nếu như ngân hàng được xem là xương sống của nền kinh tế, thì CNTT đã trở thành xương sống của hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng gần như không thể cung cấp các sản phẩm tài chính mới mà không phụ thuộc nhiều vào CNTT.

Fintech với công nghệ trả lương linh hoạt

24/06/2020 388
Các công ty Fintech hiện đang thay đổi lịch trình trả lương để đặt thêm sức mạnh chi tiêu cho người lao động, cứu khách hàng khỏi thảm họa tài chính. Ngoài ra, khi công nghệ được áp dụng và các ngân hàng bắt đầu chú ý và nhận ra rằng họ đang nhận được một phần nhỏ hơn của tiền gửi trực tiếp, họ có thể phải bắt đầu cung cấp các dịch vụ tương tự và phí thấu chi thấp hơn - một lợi ích khác cho người tiêu dùng. Dưới đây là một số kinh nghiệm cho mô hình thanh toán linh hoạt của một số tổ chức, doanh nghiệp trên thế giới.

Phát triển ngân hàng bền vững tại Việt Nam

24/06/2020 261
Mô hình ngân hàng bền vững đang được thực hiện ngày càng nhiều ở các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt sau cuộc khoảng tài chính năm 2008, các nhà quản lý ngân hàng tin rằng phát triển bền vững có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với thành công của ngân hàng trong tương lai. Họ cũng tin tưởng vào sự cần thiết của việc gắn các vấn đề môi trường và xã hội trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Tại Việt Nam, phát triển ngân hàng bền vững đang ở giai đoạn đầu, một số ngân hàng đang quan tâm và từng bước lồng ghép vấn đề môi trường trong cho vay, thực hiện quản lý rủi ro môi trường và xã hội thông qua liên kết quốc tế. Bài viết khảo sát 250 nhà quản lý ngân hàng thương mại (NHTM) nhằm đánh giá thực tiễn kinh doanh bền vững và đề xuất các kiến nghị nhằm thúc đẩy phát triển tính bền vững của các NHTM Việt Nam.

Quản lý dịch vụ ví điện tử

23/06/2020 463
Luật Ngân hàng Nhà nước (NHNN) năm 2010 đã định nghĩa dịch vụ trung gian thanh toán (TGTT) là hoạt động làm trung gian kết nối, truyền dẫn và xử lý dữ liệu điện tử các giao dịch thanh toán giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và người sử dụng dịch vụ thanh toán (khoản 10 Điều 6). Hiện nay, hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 101/2012/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung), Thông tư số 39/2014/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) và một số văn bản liên quan khác. Theo đó, hiện có 06 loại hình dịch vụ TGTT được NHNN cấp phép, trong đó có dịch vụ Ví điện tử.

Phát triển nhân lực ngành ngân hàng trước yêu cầu kỷ nguyên số

19/06/2020 379
Tài chính, ngân hàng hiện là một trong những lĩnh vực được đánh giá ở mức cao về ứng dụng công nghệ thông tin và chịu nhiều tác động của làn sóng công nghiệp 4.0. Ngành Ngân hàng Việt Nam đã có nhiều biến chuyển trong cấu trúc tổ chức, phương thức hoạt động, quản trị rủi ro, cung ứng dịch vụ nhằm thích ứng với thời đại kỷ nguyên số. Quản trị nhân lực cũng không là ngoại lệ. Con người vốn vẫn luôn là yếu tố then chốt quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Thay đổi thế nào để bắt kịp với những hệ quả của Cách mạng công nghiệp 4.0 là bài toán không chỉ dành riêng cho các ngân hàng, mà còn cả các cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý và chính bản thân người lao động.

Big Data và ứng dụng trong hoạt động ngân hàng

15/06/2020 353
Trong thời đại ngày nay, để phát triển một doanh nghiệp, ngoài vốn và nhân lực thì “dữ liệu” (data) được coi là nguồn lực không thể thiếu được. Ai cũng đã từng ngạc nhiên nhận thấy khi mua sắm online trên các trang thương mại điện tử như eBay, Amazon, Sendo hay Tiki, trang này cũng sẽ gợi ý một loạt các sản phẩm có liên quan và phù hợp với nhu cầu của bạn. Ví dụ khi xem điện thoại, trang mua sắm trực tuyến sẽ gợi ý cho bạn mua thêm ốp lưng, pin dự phòng; hoặc khi mua áo thun thì sẽ có thêm gợi ý quần jean, dây nịt...

Xây dựng hệ sinh thái số dịch vụ ngân hàng bán lẻ - Hướng đi mới cho các ngân hàng tại Việt Nam

12/06/2020 455
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đã và đang là xu thế phát triển tất yếu của các NHTM tại Việt Nam trong hơn 10 năm nay trở lại đây và hiện nay, đã có khá nhiều các công trình công trình nghiên cứu về vấn đề này.
Trang 1/9
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao