Công đoàn NHVN triển khai công tác an sinh xã hội năm 2018

Ngày đăng:09:43 14/06/2018
Lượt xem: 1.266
Cỡ chữ
Ngày 28/5/2018, tại Hà Nội, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch an sinh xã hội năm 2018.
Theo kế hoạch, công đoàn các cấp sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động trong  đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng về ý nghĩa nhân văn sâu sắc của công tác an sinh xã hội, từ đó kêu gọi sự tham gia ủng hộ của  đoàn viên, người lao động trong Ngành đối với hoạt động an sinh xã hội công đoàn năm 2018. Tiếp tục triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ có hiệu quả Quy chế Quỹ xã hội Công đoàn NHVN và Quy chế Quỹ tình nghĩa ngành Ngân hàng để các cấp công đoàn chủ động thực hiện tốt kế hoạch an sinh xã hội của cấp mình cũng như trách nhiệm tham gia thực hiện kế hoạch an sinh xã hội với cấp trên; đồng thời, hạn chế việc huy động đoàn viên, người lao động đóng góp ủng hộ quá cao so với quy định của Quy chế.
Năm 2018, các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn NHVN sẽ thực hiện đóng góp ủng hộ đầy đủ các quỹ: Quy chế Quỹ Xã hội Công đoàn và Quy chế Quỹ tình nghĩa ngành Ngân hàng nhằm thực hiện đền ơn đáp nghĩa; Vì người nghèo; Ủng hộ vùng bị thiên tai, thảm họa; Bảo trợ Trẻ em và các hoạt động an sinh xã hội khác theo chỉ đạo. Triển khai thực hiện mở rộng, xây dựng các hạng mục công trình trong khu di tích lịch sử ngành Ngân hàng tại thôn Tân Thành, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang phục vụ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam (06/5/1951 -  06/5/2021) theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-NHNN ngày 07/8/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và Nghị quyết liên tịch số 02/NQLT-TLĐ-NN&PTNT giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc đẩy mạnh phong trào CNVCLĐ thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2010 - 2020.
Trong năm 2018, Công đoàn NHVN sẽ tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “Tương thân, tương ái”; kết hợp với tuyên truyền “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác an sinh xã hội; mỗi tổ chức, cá nhân trong ngành Ngân hàng phấn đấu trở thành những hạt nhân tiêu biểu trong công tác tuyên truyền và thực hiện công tác an sinh xã hội.
Thanh Thủy
 VNUBW

(Tạp chí Ngân hàng số 11, tháng 6/2018)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu