Thứ Ba, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Công đoàn NHVN chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn các cấp: chủ động, thiết thực, hiệu quả

Ngày đăng:07:22 13/09/2017
Lượt xem: 1.294
Cỡ chữ
Đây chính là yêu cầu mà Công đoàn NHVN đặt ra đối với các công đoàn cơ sở trước thềm Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.
Theo Công đoàn NHVN thì các cấp công đoàn ngành Ngân hàng đang sôi nổi tổ chức Đại hội đại biểu. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tổ chức công đoàn, là cơ quan lãnh đạo cao nhất của mỗi cấp công đoàn.Đại hội cũng là dịp kiểm điểm lại những kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ đã qua đồng thời quyết định những chỉ tiêu, phương hướng trọng tâm đặt ra trong 5 năm tới. Đại hội các cấp cũng là dịp để cán bộ đoàn viên tham gia góp ý, xây dựng tổ chức công đoàn của mình ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cần sáng suốt lựa chọn để bầu Ban Chấp hành có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn, có sự kế thừa và đổi mới, có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo hoạt động công đoàn, đặc biệt là lòng nhiệt tình, quy tụ, tập hợp được đoàn viên người lao động. Đồng thời, bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội VI Công đoàn NHVN, phải mang được tiếng nói tâm tư, nguyện vọng và quyết tâm của đơn vị tới Đại hội.
Trong giai đoạn tới ngành Ngân hàng xác định mục tiêu tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, chặt chẽ, linh hoạt phù hợp với diễn biến kinh tế, thị trường; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; điều hành lãi suất, tỷ giá ở mức hợp lý, nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả, góp phần tăng trưởng kinh tế; đổi mới chính sách quản lý ngoại hối, kinh doanh vàng, bạc, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, kiện toàn công tác thanh tra, giám sát hoạt động tiền tệ, ngân hàng; thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết về xử lý nợ xấu đã được Quốc hội khóa XIII thông qua. Bên cạnh đó, Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XII có nêu những định hướng lớn của hoạt động công đoàn trong thời gian tới đó là: tiếp tục tập trung hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm trung tâm; quan tâm chăm lo cho lợi ích của đoàn viên, người lao động cùng với việc nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng của đội ngũ cán bộ công đoàn.


Các cấp công đoàn ngành Ngân hàng đang sôi nổi tổ chức Đại hội đại biểu

Xuất phát từ vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, từ những yêu cầu của ngành Ngân hàng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn NHVN yêu cầu Đại hội Công đoàn các cấp tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng, triển khai chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng NHNN thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII trên cơ sở bám sát nhiệm vụ kinh doanh, chuyên môn (nhiệm vụ chính trị) của đơn vị; đảm bảo từng đoàn viên, người lao động nhận thức đầy đủ về những khó khăn, thách thức, mục tiêu, định hướng phát triển của ngành, của đơn vị trong thời gian tới. Đồng thời, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng.
Công đoàn cần chủ động, tranh thủ kịp thời sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, phối hợp chuyên môn để tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung vào các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và nêu cao đạo đức nghề nghiệp (tìm giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh, phát huy sáng kiến, áp dụng công nghệ hiện đại, giảm thiểu chi phí, nâng cao chất lượng các dịch vụ ngân hàng với phong cách phục vụ ngày càng năng động, chuyên nghiệp) các phong trào thi đua phải cụ thể, thiết thực phù hợp với đặc thù đơn vị; tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền vững mạnh.
Bên cạnh đó không ngừng phát huy vai trò của Ban chấp hành công đoàn các cấp trong việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra sát sao những nhiệm vụ đã đặt ra, để kịp thời chấn chỉnh, có giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai, hoạt động; quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn; kịp thời kiện toàn ban chấp hành công đoàn các cấp theo quy định; đề ra các giải pháp khắc phục triệt để những hạn chế còn tồn tại. Cùng với đó, năm 2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn là Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn, đồng thời có nhiều định hướng, hoạt động hướng tới việc chăm lo cho đoàn viên người lao động, vì vậy các cấp công đoàn ngành ngân hàng cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, phát huy được hiệu quả nguồn quỹ tình nghĩa ngành Ngân hàng đối với đoàn viên trong đơn vị; (đẩy mạnh việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể); tập trung các hoạt động hướng đến lợi ích đoàn viên công đoàn, trong đó có việc nâng cao điều kiện thụ hưởng cho lao động nữ trong đơn vị để đoàn viên, người lao động gắn bó với đơn vị.
Ngoài ra, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 9C của TLĐ về việc giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí xây dựng các khu thiết chế của công đoàn phục vụ đoàn viên CNVCLĐ tại các khu công nghiệp khu chế xuất, các cấp công đoàn ngành ngân hàng phải sử dụng hiệu quả tài chính công đoàn, tranh thủ sự hỗ trợ của chuyên môn đồng cấp cho các hoạt động của công đoàn. Đặc biệt CĐCS NHNN các tỉnh, Tp cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn, là đầu mối để tập hợp đoàn viên lao động các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong các phong trào chung của Ngành, của Liên đoàn Lao động địa phương tổ chức, phát động; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo sân chơi bổ ích, giao lưu học hỏi, đoàn kết giữa các đơn vị trong ngành.
Ban chấp hành Công đoàn NHVN cũng đề nghị các đại biểu sau khi được Đại hội tín nhiệm lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành khóa mới kịp thời xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên; xây dựng, kiện toàn các quy chế hoạt động, quy chế thu chi tài chính công đoàn, quy chế quản lý, sử dụng quỹ tình nghĩa ngành ngân hàng, quỹ xã hội công đoàn,… đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và các quy định liên quan. Đồng thời, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đã thông qua để xây dựng chương trình công tác, giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ. Trong đó, cần lựa chọn các hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị để triển khai, tránh dàn trải không thiết thực, hiệu quả.

Theo vnubw.org.vn
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu