Công đoàn Ngân hàng Việt Nam – Một năm nhìn lại

Ngày đăng:02:30 26/02/2018
Lượt xem: 1.711
Cỡ chữ
Nguyễn Văn Tân 
 
 
 
Năm 2017 - năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) - đã ghi nhiều dấu ấn của Công đoàn ngành Ngân hàng trên các phương diện hoạt động, từ cấp Ngành đến cơ sở. Đây cũng là năm chuẩn bị các tiền đề quan trọng để tổ chức đại hội công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội VI CĐNHVN (2018) và kỷ niệm 25 năm CĐNHVN (01/04/2018).
Trong năm qua, CĐNHVN tiếp tục đổi mới công tác tuyên tuyền, giáo dục theo hướng đa dạng, thiết thực, hiệu quả. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành được CĐNHVN chỉ đạo các cấp triển khai đa dạng, phong phú về hình thức, đổi mới về nội dung, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Các hình thức tuyên truyền phong phú đã được Công đoàn Ngành và các cấp công đoàn vận dụng, tổ chức như: truyền thông nhóm nhỏ; tuyên truyền qua website, mạng nội bộ, diễn dàn nội bộ; tuyên truyền qua tài liệu, tờ gấp, tờ rơi; tuyên truyền qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi với các chủ đề cụ thể…
Các Hội thi tìm hiểu, thi chuyên môn nghiệp vụ, thi thanh lịch…. với các chủ đề phong phú là kênh tuyên truyền đặc biệt hiệu quả, đồng thời tạo cơ hội để đoàn viên, người lao động được thể hiện sự hiểu biết của mình về đơn vị, về Ngành cũng như thể hiện các tài năng của người cán bộ ngân hàng. Tiêu biểu như Hội thi cán bộ thanh lịch, giỏi việc ngân hàng của Công đoàn Vietinbank, Thi tìm hiểu quy định về phong cách, không gian làm việc và ứng xử, sử dụng mạng xã hội của Công đoàn BIDV, Hội thi nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ của Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở của Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Trung ương…
Bên cạnh đó, đã tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở (CĐCS) trong toàn Ngành. CĐNHVN chỉ đạo các cấp công đoàn trong Ngành tổ chức đại hội đảm bảo quy định về tiến độ thời gian, nội dung, nhân sự, đảm bảo trang trọng, dân chủ, đúng quy trình và tiết kiệm. Tính đến 15/12/2017, có 98,65% CĐCS thuộc hệ thống công đoàn cấp trên cơ sở, 83,5% CĐCS trực thuộc CĐNHVN và 04 công đoàn cấp trên cơ sở thuộc CĐNHVN đã tổ chức thành công đại hội.
Qua theo dõi và chỉ đạo, chất lượng tổ chức đại hội công đoàn các cấp đã được nâng lên rõ nét. Đại hội các cấp diễn ra dân chủ, tập trung, số lượng BCH hoặc các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Chủ nhiệm UBKT phù hợp như dự kiến; hầu hết các đơn vị đã chuẩn bị chu đáo tạo không khí dân chủ, đoàn kết, đổi mới và là ngày hội của đoàn viên trong cơ quan, đơn vị. Tiến độ, chất lượng đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở thuộc CĐNHVN về cơ bản đã đảm bảo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Tổng LĐLĐVN và CĐNHVN. Đây là tiền đề tích cực cho việc chuẩn bị tổ chức Đại hội V CĐNHVN, dự kiến diễn ra trong tháng 06/2018.
Với chủ đề thi đua “Công nhân viên chức, lao động ngành Ngân hàng đoàn kết, trách nhiệm, hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị và nhiệm vụ chính trị năm 2017 của ngành Ngân hàng”, trong năm 2017, CĐNHVN đã phát động các phong trào thi đua trong toàn Ngành gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành. Các phong trào“Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,“Phụ nữ giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”, “Đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật”;”Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”... đã trở thành các phong trào quen thuộc với đoàn viên, người lao động toàn Ngành và tạo được không khí thi đua sôi nổi, tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các cấp công đoàn còn đăng ký các công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội VI Công đoàn NHVN và chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập CĐNHVN.
Trong năm 2017, toàn hệ thống CĐNHVN có 121 công trình, sản phẩm thi đua được công nhận và có trên 5.680 sáng kiến (ước giá trị làm lợi trên 20 tỷ đồng) với các nội dung phong phú, với nhiều sáng kiến, tập trung vào việc nghiên cứu nghiệp vụ và xây dựng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới.
Các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội VI CĐNHVN và kỷ niệm 25 năm thành lập CĐNHVN diễn ra sôi nổi. 98,9% CĐCS trong toàn Ngành đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của Ngành, đặc biệt là đại hội công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội VI CĐNHVN và kỷ niệm 25 năm thành lập CĐNHVN. Hơn 197.000 lượt người lao động được tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao từ cấp cơ sở đến cấp hệ thống. Các hoạt động văn nghệ, thể thao khác như giao lưu văn nghệ, giao hữu thể thao trên địa bàn các tỉnh, TP do CĐNHVN tổ chức trong năm là những hoạt động thiết thực, trực tiếp tổ chức tại cơ sở. Những hoạt động này góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tạo sự đoàn kết, tạo động lực để đoàn viên, người lao động phấn khởi, yên tâm công tác và hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, của Ngành.
Năm 2017 với chủ đề là “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, CĐNHVN đã triển khai nhiều hoạt động, ký các thỏa thuận hợp tác thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” với các tập đoàn, công ty, bệnh viện... để đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng được hưởng các lợi ích và ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của các đơn vị. Riêng trong năm 2017, đã có hơn 120.000 lượt người lao động và 713 tập thể sử dụng và được hưởng ưu đãi từ các dịch vụ trên.
Văn phòng Tư vấn Pháp luật CĐNHVN đã tư vấn hơn 70 trường hợp về các nội dung kỷ luật lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, thang bảng lương,… CĐNHVN cũng khảo sát và làm việc với một  số đơn vị về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn, về việc phân phối, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các nội dung liên quan đến công tác tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật… Đồng thời, chỉ đạo các cấp công đoàn trong Ngành phối hợp với chuyên môn đảm bảo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ, tổ chức cho đoàn viên đi tham quan, nghỉ dưỡng, thăm hỏi, tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Trong năm qua, hơn 120.000 đoàn viên được khám sức khỏe định kỳ; 3.520 trường hợp là cán bộ, đoàn viên trong Ngành bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các cấp công đoàn thăm hỏi, trợ cấp, hỗ trợ, với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.
CĐNHVN đã chỉ đạo sát sao các cấp công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong năm qua, có 98,12% số đơn vị đã tổ chức hội nghị người lao động, 100% số đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức; 86,09% số đơn vị ký thỏa ước lao động tập thể và 59,3% số đơn vị đã tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với người lao động.
Việc tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ được các đơn vị thực hiện theo đúng quy định, nội dung đối thoại tập trung vào các vấn đề như: Các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của đơn vị; Chế độ, chính sách đối với người lao động (tiền lương, tiền thưởng, bồi dưỡng độc hại, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, làm thêm giờ, BHXH, BHYT, an toàn vệ sinh lao động…); những nội dung có liên quan đến công tác điều hành, quản lý của người sử dụng lao động...Thông qua đối thoại, các đơn vị đã kịp thời giải quyết những kiến nghị, vướng mắc của người lao động, giúp người lao động yên tâm công tác.
Năm 2017, CĐNHVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển đoàn viên, phát triển mới 14.943 đoàn viên, đạt 298,8% so với chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao trong năm 2017, nâng tổng số đoàn viên trong hệ thống CĐNHVN là 156.879 đoàn viên. Các cấp công đoàn đã giới thiệu 2.854 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, 1.560 đoàn viên ưu tú đã được kếp nạp vào Đảng CSVN.
Bên cạnh đó, CĐNHVN cũng đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, người lao động và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Trong năm qua, 152 lượt cán bộ công đoàn chuyên trách, 239 lượt cán bộ công đoàn kiêm nhiệm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn. Các cấp công đoàn trong Ngành phối hợp với chuyên môn tổ chức cho 82.132 lượt đoàn viên học tập, tham gia các khóa đào tạo, nhiều cán bộ được học đại học văn bằng 2 và sau đại học… Công tác này đã góp phần tích cực nâng cao trình độ của người lao động, đáp ứng được yêu cầu công việc trong giai đoạn mới.
Trong năm 2017, CĐNHVN đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho đoàn viên, lao động nữ, như: triển khai Chương trình nâng cao điều kiện thụ hưởng dành cho lao động nữ ngành Ngân hàng; chương trình truyền thông về chính sách lao động nữ, nuôi con bằng sữa mẹ; tổ chức Hội thảo “Nữ lãnh đạo trong lĩnh vực Ngân hàng và Công nghệ tài chính”; tổ chức các hoạt động ngày hội gia đình ngành Ngân hàng và Hội thảo gia đình CNVCLĐ;triển khai Kế hoạch hành động của NHNN thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình...
CĐNHVN đã tổ chức thành công Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu ngành Ngân hàng giai đoạn 2012 - 2016. Tại Hội nghị 10 gia đình CNVCLĐ ngành Ngân hàng được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng khen, 40 gia đình được Thống đốc NHNN tặng Bằng khen và 143 gia đình được Công đoàn NHVN tặng Bằng khen. Phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” cũng tôn vinh nhiều cán bộ nữ: Tổng LĐLĐVN tặng cờ thi đua cho 01 tập thể, tặng bằng khen 03 tập thể và 07 cá nhân; CĐNHVN tặng 03 cờ thi đua, 60 bằng khen tập thể và 160 bằng khen cá nhân. CĐNHVN còn tuyên dương, khen thưởng 14.856 cháu là con CNVCLĐ trong Ngành đạt học sinh giỏi các cấp nhân dịp năm học mới...
Bên cạnh đó, hàng ngàn nữ CNVCLĐ ngành Ngân hàng trong năm qua đã được nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen TLĐLĐVN, Bằng khen Thống đốc và các bằng khen của địa phương...
Ngoài ra, CĐNHVN vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ đối ngoại, hợp tác song phương với các tổ chức công đoàn quốc tế và công đoàn Ngân hàng các nước bạn như Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Belarus, Lào, tổ chức UNI-Apro...
Song song với chương trình trao đổi kinh nghiệm làm việc, CĐNHVN còn trao tặng 11 bộ máy tính trị giá 5.000USD đồng cho các CĐCS thuộc Công đoàn Ngân hàng CHDCND Lào tại tỉnh Luang Pha Bang và tổ chức các hoạt động thiết thực khác nhân dịp năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.
Trong năm 2017, CĐNHVN và CNVCLĐ toàn Ngành đã có những đóng góp quan trọng cho các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn cả nước; tiếp nhận, xử lý và giải quyết hỗ trợ, giúp đỡ nhiều trường hợp khó khăn trong ngành Ngân hàng. Tính đến nay, Quỹ tình nghĩa ngành Ngân hàng đã giúp đỡ được 1.057 người với số tiền hơn 9,6 tỷ đồng. Các cấp công đoàn trong Ngành đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các thương bệnh binh và Mẹ Việt Nam Anh hùng với số tiền trên 9,5 tỷ đồng…Phối hợp với các tổ chức tín dụng thực hiện hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh miền Bắc, Tây Bắc Bộ, miền Trung, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên... với số tiền hơn 29,3 tỷ đồng; Phối hợp với chuyên môn, triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo... khác trên toàn quốc, tổng số tiền lên tới gần 1,000 tỷ đồng.
Năm 2017 bằng sự nỗ lực của đoàn viên, người lao động, hệ thống tổ chức tín dụng đã đóng góp tích cực cho hoạt động kinh doanh, đạt hiệu quả cao. Theo đó, tạo điều kiện nâng cao đời sống thu nhập người lao động tại hầu hết các ngân hàng được nâng lên. Nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền Mậu Tuất, Công đoàn NHVN đã có văn bản 599/CĐNH ngày 14/12/2017 về việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động từ các nguồn thu nhập tiền lương, tiền thưởng, quỹ phúc lợi, đảm bảo người lao động đón xuân vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm. Đồng thời khuyến khích các tổ chức công đoàn quan tâm, thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại đơn vị và địa phương nơi đóng trụ sở.
Với những kết quả đạt được trong năm 2017, tin rằng trong năm 2018, năm diễn ra sự kiện quan trọng của đoàn viên ngành Ngân hàng - Đại hội VI CĐNHVN - CĐNHVN sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, để góp phần quan trọng cùng toàn Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.
 
(Tạp chí Ngân hàng số 3+4, tháng 2/2018)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu