Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đẩy mạnh hoạt động hướng tới người lao động nữ

Ngày đăng:09:20 21/02/2019
Lượt xem: 1.409
Cỡ chữ
Hoạt động nữ công phải mang ý nghĩa thiết thực, hiệu quả tạo sự gắn kết trong chị em, vì sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ

Năm 2019 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng gắn với sự phát triển của tổ chức công đoàn và của nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ như: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), 70 năm thành lập Ban Cán sự Phụ nữ Lao động (nay là Ban nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam - tháng 2/1949), 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng…

Trên tinh thần ấy, Ban Lãnh đạo NHNN, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu tổ chức công đoàn các cấp ngoài việc tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong công tác chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động và hoạt động an sinh xã hội, cần phải khẩn trương triển khai ngay những nhiệm vụ công tác trọng tâm; chỉ đạo, tổ chức hoạt động công đoàn phải gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, với phương châm hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm để vận động, chăm lo, bảo vệ và giáo dục.
 
 
Hoạt động nữ công phải mang ý nghĩa thiết thực, hiệu quả tạo sự gắn kết trong chị em, vì sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ

Theo bà Nguyễn Thị Thái, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Ngân hàng (CĐNH) Việt Nam thì với đặc thù của ngành Ngân hàng, tỷ lệ lao động nữ cao (gần 60% trong tổng số đoàn viên, lao động), đòi hỏi công tác nữ công công đoàn phải gắn với chuyên môn, với các sự kiện chính trị lớn.

Đặc biệt, trong xu hướng hội nhập và phát triển hiện nay, Ban nữ công công đoàn các cấp cần tập trung nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, làm tốt vai trò tham mưu cho BCH, BTV công đoàn cùng cấp về công tác vận động, chăm lo cho nữ CNVCLĐ, góp phần thực hiện tốt mục tiêu bình đẳng giới, nhằm thu hút và đẩy mạnh phong trào nữ CNVCLĐ trong toàn Ngành; hoạt động nữ công phải mang ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí, bên cạnh đó cần phát huy tính chủ động, sáng tạo của đoàn viên, CNVCLĐ nữ; công tác chỉ đạo, triển khai cần quyết liệt, mạnh mẽ hơn nhằm tạo sự gắn kết trong chị em, vì sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ.

Xác định rõ mục tiêu ấy, năm 2019 này, hoạt động nữ công tập trung thực hiện tốt các nội dung như: Rà soát, kiện toàn, thành lập Ban nữ công công đoàn theo đúng quy định và theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban nữ công các cấp gắn với việc thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động; Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Ngành; Quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Kết luận 147/BCH-TLĐ ngày 04/2/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/1/2011 “Về công tác vận động nữ CNVCLĐ”, Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và các văn bản, chỉ thị, nghị quyết có liên quan đến công tác nữ.

Ban nữ công các cấp cũng cần bám sát mục tiêu, định hướng công tác, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, của Ngành, cụ thể hóa thành các nội dung thi đua, phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động hướng cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; Làm tốt công tác thi đua - khen thưởng trong nữ CNVCLĐ. Tiếp tục vận động nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, tác phong, lối sống... đáp ứng yêu cầu của sự phát triển; Tham gia đóng góp tích cực cho các hoạt động an sinh xã hội trong và ngoài Ngành.

Ngoài ra, Ban nữ công công đoàn các cấp chủ động phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch hành động vì mục tiêu bình đẳng giới; tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng giai đoạn 2016 - 2020; Phát hiện, đào tạo, giới thiệu quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các vị trí, chức danh lãnh đạo, quản lý; Làm tốt công tác thi đua khen thưởng chuyên đề phụ nữ, đề nghị xét tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn LĐVN, giải thưởng “Phụ nữ Việt Nam”, giải thưởng Kovalevskaia… cho nữ đoàn viên, lao động; Tăng cường phối hợp làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy chế, quy định, đảm bảo quyền lợi của lao động nữ.

Trên những trọng tâm đã đề ra, Ban nữ công công đoàn các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 phù hợp, cùng CĐNHVN triển khai có hiệu quả các nội dung công tác trọng tâm như: Tổ chức, phát động các phong trào thi đua, các chương trình hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong nữ đoàn viên, CNVCLĐ lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành và của nữ đoàn viên, lao động gắn với chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 70 năm thành lập Ban nữ công,110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng…; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ, kỹ năng tổ chức các hoạt động nữ công cho đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công tại các cấp công đoàn.

Cùng với đó, tại các Công đoàn Ngành tổ chức những lớp đào tạo, tập huấn một số kỹ năng về văn hóa công sở, giao tiếp công vụ... cho nữ cán bộ, đoàn viên (dự kiến thực hiện trong quý I/2019); Tổ chức giải Cờ vua nhanh dành cho con cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành Ngân hàng khu vực miền Trung - Tây Nguyên (dự kiến tổ chức Quý II/2019); Tổ chức Hội nghị biểu dương học sinh, sinh viên là con cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành Ngân hàng có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện giai đoạn 2017-2019 (dự kiến tổ chức vào quý III/2019).

Đặc biệt, Ban Nữ công các cấp phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng tổ chức một hội thảo chuyên đề về công tác nữ, một chương trình hoạt động an sinh xã hội dành cho phụ nữ vùng cao (dự kiến thực hiện trong quý IV/2019).

Theo ông Nguyễn Văn Tân, Phó chủ tịch Thường trực CĐNH Việt Nam thì các cấp công đoàn cần nghiên cứu xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức đối với từng nội dung công tác cụ thể; có văn bản triển khai hướng dẫn các cấp công đoàn việc tổ chức thực hiện các nội dung chương trình công tác, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng định hướng.

Đồng thời, tích cực triển khai chương trình nâng cao điều kiện thụ hưởng dành cho lao động nữ ngành Ngân hàng trên cơ sở hiện thực hóa các quy định của pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,... và các chế độ, chính sách có liên quan đến đoàn viên, lao động nữ, nhất là Nghị định số 85/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Cùng với đó, Ban nữ công CĐNH Việt Nam phối hợp với các Ban nghiệp vụ làm tốt công tác tuyên truyền; đồng thời kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình thực tế việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, lao động nữ; làm đầu mối phối hợp tổ chức quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa CĐNH Việt Nam và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành giai đoạn 2018 - 2023, trong đó chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đối với cán bộ nữ.

Các Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc CĐNH Việt Nam cần căn cứ văn bản hướng dẫn của CĐNH Việt Nam quán triệt, phổ biến, phát động tới cán bộ, đoàn viên, lao động nữ về chủ trương, định hướng, kế hoạch của CĐNH Việt Nam về công tác nữ và hoạt động nữ công công đoàn năm 2019; cụ thể hóa thành nội dung, chương trình hoạt động thiết thực, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, đảm bảo thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, lao động nữ.

Chỉ đạo triển khai và tổ chức các nội dung sinh hoạt bổ ích, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, lao động nữ; gắn việc tổ chức các phong trào thi đua trong nữ đoàn viên, CNVCLĐ với các dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10...

Tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác chăm sóc trẻ em là con cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thông qua các hoạt động: Biểu dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu; hỗ trợ chi phí gửi trẻ; giúp đỡ các cháu bị bệnh hiểm nghèo… Nghiên cứu, triển khai áp dụng mô hình “Trại hè cho con CNVCLĐ” nếu điều kiện thực tế cho phép; tổ chức các cuộc thi, tạo sân chơi bổ ích cho con đoàn viên, CNVCLĐ, động viên, khích lệ người lao động hăng hái, gắn bó với ngành nghề, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển.
Thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, nhất là việc giúp đỡ đối với nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo...; tham gia tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội do các cấp tổ chức, phát động.

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giáo dục đời sống gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trong CNVCLĐ đến năm 2020; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ trong nữ đoàn viên, lao động; làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em là con đoàn viên, CNVCLĐ...

Theo thoibaonganhang.vn
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu