Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Các hoạt động tạo động lực cho đoàn viên và người lao động

Ngày đăng:01:14 25/12/2017
Lượt xem: 2.694
Cỡ chữ
Trong thời gian qua, căn cứ vào nhiệm vụ, chương trình công tác của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) trong năm 2017, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước, CĐNHVN đã xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung hoạt động tới các cấp công đoàn trong toàn hệ thống: Đổi mới phương pháp hoạt động, nắm bắt tình hình của các công đoàn cơ sở, kịp thời trao đổi, rút kinh nghiệm các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện giữa các cấp, các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện những chương trình, kế hoạch công tác đã triển khai. Cụ thể là:  
Thứ nhất, CĐNHVN tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trong hệ thống đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, quán triệt các chủ trương của Đảng, tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chung của Ngành: Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của BCH Trung ương Đảng khóa XII tới các cấp công đoàn; hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm và tổ chức giao lưu, gặp mặt cán bộ làm công đoàn chuyên trách nhân kỷ niệm 88 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2017), tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Tuyên truyền kết quả Đại hội Công đoàn các cấp trong ngành Ngân hàng và triển khai các hoạt động tuyên truyền Đại hội VI CĐNHVN; tuyên truyền, thực hiện ngày pháp luật năm 2017 tới các cấp công đoàn; Triển khai các hoạt động tuyên truyền APEC 2017 và Cuộc thi Báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-2018 tới các cấp công đoàn trong hệ thống; triển khai kế hoạch thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
Đồng thời, hướng tới kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, CĐNHVN tổ chức Giao hữu thể thao các ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của khoảng 150 vận động viên đến từ 16 công đoàn cơ sở trên địa bàn; Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương tổ chức giao hữu thể thao giữa NHNN Việt Nam và Ngân hàng CHDCND Lào tại Đà Nẵng, tổ chức giao lưu thể thao với 04 môn thi đấu chào mừng 63 năm giải phóng Thủ đô, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VI; Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức Hội thi “Nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ Ngân hàng Chính sách xã hội toàn quốc”; Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức Hội thao toàn hệ thống năm 2017; Công đoàn Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tổ chức Hội thao khu vực phía Bắc; Chi nhánh NHNN tỉnh Bạc Liêu, Đại diện Công đoàn NHVN tại Quảng Bình và tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thao mừng Quốc khánh 2/9…
Các hoạt động trên đã tạo không khí vui tươi, sôi nổi, nâng cao sức khỏe, kiến thức cho đoàn viên và người lao động, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Ngành.
Thứ hai, thực hiện tốt công tác tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền lợi đối với đoàn viên và người lao động
CĐNHVN đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên” và xây dựng khu “Thiết chế Công đoàn” tới các cấp công đoàn; hướng dẫn việc xếp lương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách trong các công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước, công ty cổ phần, ngân hàng TMCP có vốn nước ngoài chi phối; tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư vấn pháp luật CĐNHVN năm 2017.
Thực hiện chỉ đạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, CĐNHVN đã ban hành văn bản hướng dẫn số: 440/CĐNH ngày 27/9/2017 đến các cấp công đoàn để đẩy mạnh triển khai các hoạt động hưởng ứng “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, tổ chức ký các chương trình thỏa thuận hợp tác thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” để triển khai trong các cấp công đoàn toàn Ngành. Trong đó, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã tổ chức Ngày hội tư vấn “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, phổ biến về những ưu đãi của các đơn vị đã ký thỏa thuận với ngành Ngân hàng dành cho đoàn viên công đoàn để đoàn viên nắm bắt được những lợi ích khi tham gia các dịch vụ của đơn vị cung cấp cho 420 đoàn viên đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc.
Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn, CĐNHVN thành lập Đoàn công tác làm việc với Ngân hàng Hợp tác xã và Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam về thực hiện Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ, ban hành Quy chế trả lương đối với người lao động đảm bảo mức lương tối thiểu vùng theo đúng quy định; việc thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN…
Trong công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Công đoàn NHVN đã triển khai Nghị quyết 10b/NQ-BCH ngày 12/01/2017 Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác pháp luật của tổ chức công đoàn trong tình hình mới tới các cấp công đoàn trong hệ thống; Xây dựng văn bản chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động và ký thỏa ước LĐTT và nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, đánh giá và thực hiện hiệu quả Thỏa ước Lao động tập thể;nâng cao năng lực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ, chính sách có liên quan đến đoàn viên, người lao động, nhất là chính sách về việc làm, tiền lương, BHXH, BHYT.
Cùng với đó, CĐNHVN đã triển khai tới các cấp công đoàn trong hệ thống thực hiện văn bản số 1271/HD-TLĐ ngày 07/8/2017 của Tổng Liên đoàn về việc hướng dẫn công đoàn với việc tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân theo Nghị định 189 của Chính phủ; chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ tại đơn vị và gia đình CNVCLĐ và phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy đối với CNVCLĐ tại các đơn vị. Các cấp công đoàn đã triển khai các hoạt động thiết thực để chăm lo cho đoàn viên và người lao động như thăm quan, nghỉ dưỡng sức, khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Thứ ba, tổ chức và triển khai các phong trào thi đua đến đoàn viên và người lao động 
CĐNHVN đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Kỷ niệm 88 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; động viên khuyến khích cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến công tác quản lý tại đơn vị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng nếp sống văn hóa công sở, đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp...
Các cấp công đoàn trong hệ thống đã tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Cụ thể như: Công đoàn Agribank tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thi đua, chung tay cùng toàn hệ thống thực hiện tốt các mục tiêu của Hội đồng thành viên, Ban điều hành đã đề ra, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2017; Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam phát động thi đua với chủ đề “quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của đơn vị, BIDV và của ngành Ngân hàng”…
Các chương trình, hoạt động do CĐNHVN chỉ đạo, phát động được các cấp công đoàn triển khai đồng bộ trong các hệ thống, trên các địa bàn tỉnh, thành phố đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo đoàn viên và người lao động.
Thứ tư, CĐNHVN thường xuyên quan tâm đến công tác an sinh xã hội  
CĐNHVN đã chỉ đạo các cấp công đoàn đã triển khai có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình Thương binh, Liệt sỹ, gia đình chính sách nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ và ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, cụ thể như:
- CĐNHVN phối hợp với Vụ tổ chức cán bộ NHNN Trung ương tổ chức cho 28 đ/c là thương binh, con Liệt sỹ đi thăm và viếng nghĩa trang liệt sỹ tại Côn Đảo với tổng số tiền gần 400 triệu đồng; trao tặng quà đối với các Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người có công, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có con nhiễm chất độc màu da cam, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Phú Thọ, Hà Nam, Bắc Ninh, Quảng Nam, Quảng Ngãi với số tiền 422 triệu đồng; hỗ trợ đối với 06 trung tâm, 04 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 06 gia đình có con nhiễm chất độc màu da cam; hỗ trợ Ban Liên lạc cán bộ Ngân hàng B68 và tặng quà đối với 100 hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Các cấp công đoàn trong hệ thống đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các thương bệnh binh và 863 Mẹ Việt Nam Anh hùng với số tiền trên 9,5 tỷ đồng.
- Chỉ đạo các cấp công đoàn đã triển khai có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ quét tại các tỉnh miền núi phía bắc với số tiền 13,3 tỷ đồng (Ủng hộ tỉnh Sơn La trên 6,8 tỷ đồng; ủng hộ tỉnh Yên Bái gần 4 tỷ đồng; ủng hộ tỉnh Điện Biên 770 triệu đồng; ủng hộ tỉnh Lai Châu 680 triệu đồng...). Để ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng của cơn bão số 10, CĐNHVN đã vận động đoàn viên và người lao động quyên góp ủng hộ với số tiền trên 6 tỷ đồng (Tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Bình mỗi tỉnh 02 tỷ đồng, các tỉnh Tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế mỗi tỉnh 500 triệu đồng); ủng hộ Quỹ Tấm lòng Vàng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động với số tiền 300 triệu đồng.
- Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho 02 đoàn viên tại NHNN Chi nhánh Quảng Ninh và Bình Định bị mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 10 triệu đồng; bàn giao công trình bếp nấu ăn cho Trường mầm non Họa Mi, xã Bản Mù, huyện Trạm tấu, tỉnh Yên Bái với tổng kinh phí là 300 triệu đồng; CĐNHVN tiếp tục triển khai công tác an sinh xã hội và các công việc liên quan đến việc thực hiện “Mở rộng Khu di tích lịch sử ngành Ngân hàng” giai đoạn 02 tại tỉnh Tuyên Quang.
Bên cạnh đó, một số ngân hàng TMCP, các công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc CĐNHVN đã phối hợp triển khai tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương
Cùng với các hoạt động nổi bật trên, trong thời gian qua, CĐNHVN cũng đã thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; quan tâm chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục trong nữ CNVCLĐ trong Ngành, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ nữ về chính sách, pháp luật, bình đẳng giới, dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em; xây dựng chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước; xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với phong trào phụ nữ “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”; hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền “Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ”. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cũng triển khai tổ chức tuyên dương các cháu đạt học sinh giỏi các cấp. Trong đó, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã khen thưởng gần 1.300 cháu là con cán bộ công chức, nhân viên Cơ quan NHNN Trung ương đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, cháu ngoan Bác Hồ năm học 2016-2017; tuyên dương 139 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc tế, quốc gia, thành phố, cấp quận huyện, trường năm học 2016-2017.
Có thể nói rằng, tất cả những hoạt động trên của CĐNHVN đã góp phần tạo niềm tin cho đoàn viên và người lao động, là động lực thúc đẩy đoàn viên và người lao động thi đua hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm cụ chính trị của đơn vị và của ngành Ngân hàng.
ĐT
 
(Tạp chí Ngân hàng số 24, tháng 12/2017)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu