Công đoàn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tham dự Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày đăng:04:21 12/07/2018
Lượt xem: 1.616
Cỡ chữ
Trong 02 ngày 11 - 12/6/2018, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN), nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tới dự Đại hội có đồng chí (đ/c) Lê Minh Hưng - Ủy viên TW Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN); đ/c Nguyễn Văn Giàu - Ủy viên TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; đ/c Bùi Văn Cường - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đ/c trong Ban lãnh đạo NHNN và 437 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 16 vạn đoàn viên, người lao động trong toàn ngành Ngân hàng.

Đ/c Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch CĐNHVN phát biểu khai mạc Đại hội
Phát biểu khai mạc Đại hội, đ/c Nguyễn Đồng Tiến - Phó Thống đốc NHNN, Chủ tịch CĐNHVN nhấn mạnh: Trong 05 năm qua, cán bộ đoàn viên và người lao động ngành Ngân hàng đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cùng với sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, đồng thời kế thừa, phát huy thành quả của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công đoàn đi trước, Ban Chấp hành CĐNHVN đã bám sát Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ của Đại hội VI CĐNHVN, nhiệm vụ chính trị của ngành để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI CĐNHVN đặt ra và đã đạt được những kết quả to lớn.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết, nhiệm vụ của toàn ngành Ngân hàng trong năm 2018 và các năm tới chắc chắn còn nhiều khó khăn, thách thức mới. Mục tiêu của toàn ngành Ngân hàng là tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, chặt chẽ, linh hoạt, phù hợp với diễn biến kinh tế, thị trường trong từng giai đoạn; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế. Theo đó, CĐNHVN cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, cụ thể hóa thành các mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới để thực hiện tốt nhiệm vụ Đại hội đề ra, đồng thời đóng góp thiết thực, hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Ngân hàng mà Đảng, Nhà nước giao cho. Tiếp tục, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến đoàn viên, người lao động các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Ngành; quan tâm nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động; giáo dục đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng thông qua Chương trình hành động của ngành Ngân hàng.
Thống đốc đề nghị, các đại biểu cần sáng suốt lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành mới có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn, có sự kế thừa và đổi mới, có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo hoạt động công đoàn toàn Ngành, đặc biệt là lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm, khả năng tập hợp được đoàn viên, người lao động. Đồng thời, bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, mang được tiếng nói tâm tư, nguyện vọng và quyết tâm của đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng tới Đại hội Công đoàn toàn quốc.
Đại hội đã thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội; nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành CĐNHVN khóa V, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và báo cáo cấu tạo Ban chấp hành  CĐNHVN khoá VI; Đề án nhân sự đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII... Các đại biểu tham dự Đại hội đã chia tổ thảo luận về nhân sự Ban chấp hành CĐNHVN khoá VI và đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Thảo luận Văn kiện Đại hội VI CĐNHVN, Văn kiện Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
Đại hội kêu gọi các cấp công đoàn cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng phát huy tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI CĐNHVN và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đóng góp vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của ngành Ngân hàng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ mới.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành CĐNHVN khóa VI gồm 51 đồng chí. Đ/c Đào Minh Tú - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch CĐNHVN. Các đ/c Nguyễn Văn Tân, đ/c Trần Hồng Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch CĐNHVN.
Ông Ngô Quang Lương - thành viên HĐQT Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được bầu là Ủy viên Ban chấp hành CĐNHVN nhiệm kỳ 2018-2023. 

CTV
 
(Tạp chí Ngân hàng số 13, tháng 7/2018)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu