Thứ Tư, ngày 01 tháng 12 năm 2021

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN

Ngày đăng:08:26 20/02/2020
Lượt xem: 600
Cỡ chữ
Ngày 10/02/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung lĩnh vực hoạt động thanh toán, lĩnh vực khác thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Hình minh họa

Theo đó, NHNN công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động khác, được thực hiện tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, cụ thể: Thủ tục tặng thưởng “Tập thể lao động xuất sắc” đối với các tổ chức tài chính vi mô; Thủ tục khen thưởng đột xuất đối với các tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân; Thủ tục khen thưởng chuyên đề đối với các tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân; Thủ tục khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngoài ngành Ngân hàng có nhiều thành tích đóng góp trực tiếp, thiết thực cho hoạt động của ngành Ngân hàng trên địa bàn. Văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung của các thủ tục hành chính này là Thông tư số 17/2019/TT-NHNN ngày 31/10/2019 của NHNN.

Cùng với đó, NHNN công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực hoạt động thanh toán, được thực hiện tại NHNN, cụ thể: Thủ tục đề nghị cấp mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng (gọi tắt là mã BIN). Văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung sửa đổi, bổ sung của thủ tục hành chính này là Thông tư số 26/2019/TT-NHNN ngày 23/12/2019 của NHNN.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đối với các thủ tục hành chính quy định tại Thông tư số 17/2019/TT-NHNN và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2020 đối với các thủ tục hành chính quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-NHNN. Quyết định này bãi bỏ nội dung về công bố thủ tục hành chính có mã: 1.001862 được công bố tại Quyết định số 1731/QĐ-NHNN ngày 31/8/2015.

CKH

Nguồn:https://sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitietleftWidth=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV404484&rightWidth=0%25&centerWidth=80%25&_afrLoop=36782553916051577#%40%3F_afrLoop%3D36782553916051577%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DSBV404484%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dsai0oaihn_54

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu