Thứ Hai, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Tín dụng chính sách - Công cụ hữu hiệu giảm nghèo bền vững

Giai đoạn 2016 - 2020 chỉ là một khoảng thời gian nhỏ trong sự nghiệp giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Song với sự chủ động và những bước đi sáng tạo của NHCSXH trong việc thực thi tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Chính phủ ủy thác, đặc biệt là việc tham mưu Đảng, Chính phủ ban hành các chính sách tín dụng mang tính đón đầu đã tạo nên những bước chuyển mới trong công tác tín dụng chính sách xã hội hiện thực hóa quyết tâm của Đảng và Chính phủ trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo “không để ai bị bỏ lại phía sau” đưa Việt Nam phát triển bền vững.

Thúc đẩy chuyển đổi tài chính sang đóng vai trò đối tác kinh doanh trong hệ thống ngân hàng Việt Nam

18/10/2019 436
Thời gian qua, việc chuyển đổi chức năng tài chính sang vai trò đối tác kinh doanh đã trở thành xu hướng đối với nhiều doanh nghiệp. Bài viết tập trung đánh giá xu thế chuyển đổi này, nhận diện những điều kiện cần thiết để triển khai, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh trong ngành ngân hàng thời gian tới.

Nghị quyết 42 và Quyết định 1058 tạo dấu ấn rõ nét và chuyển biến tích cực

16/10/2019 354
Ngày 15/10/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm triển khai Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD (Nghị quyết 42) và Quyết định 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 (Quyết định 1058).

Yếu tố tạo động lực làm việc cho nhân viên các ngân hàng thương mại

10/10/2019 423
Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất đem lại thành công cho doanh nghiệp. Thậm chí, theo các chuyên gia, kể cả khi chúng ta đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 phụ thuộc khá nhiều vào máy móc thì vai trò quyết định của con người vẫn không thể phủ nhận.

Tạo động lực thể chế cho phát triển cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa

08/10/2019 342
Cách đây không lâu, tại buổi đối thoại giữa Chính phủ với 14 chủ tịch, tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam, trong khi nhấn mạnh các tập đoàn kinh tế tư nhân phải là trụ đỡ cho doanh nghiệp nhỏ và là người dẫn dắt nền kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu một số vấn đề có tính gợi mở cho việc thảo luận: Vì sao kinh tế tư nhân ở Việt Nam chưa phát triển? Nút thắt ở đây là gì? Do môi trường kinh doanh hay thuế khóa, lao động, tín dụng...?

Cần một hướng đi mới trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng Ngân hàng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

04/10/2019 444
Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ở Việt Nam nói riêng, khu vực kinh tế tư nhân nói chung, được xác định là một động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam tăng trưởng bền vững trong thời gian tới. Các SMEs còn được xác định là mảnh đất màu mỡ và giàu tiềm năng cho xu hướng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam. Các SMEs đang có đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm và góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho Việt Nam.

Đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nam Định

03/10/2019 309
Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Chi nhánh NHNN tỉnh Nam Định phối hợp cùng các ban ngành hữu quan và các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn, tổ chức triển khai phát triển các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, cùng các dịch vụ ngân hàng tiện ích khác; đồng thời chỉ đạo các TCTD đẩy mạnh huy động vốn, tích cực mở rộng cho vay.

Hoạt động Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang an toàn, hiệu quả

03/10/2019 227
Với chức năng là đơn vị quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn toàn tỉnh. Năm 2019, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Giang tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ. Nhìn chung trong 9 tháng đầu năm 2019 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định.