Thứ Bảy, ngày 25 tháng 09 năm 2021

Hoàn thiện chính sách đại lý ngân hàng: Hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn thanh toán

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định về thanh toán không dùng tiền mặt thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định) trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh chuyển đổi số và khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt. Một trong những chính sách được chờ đợi nhất tại Dự thảo Nghị định là chính sách về đại lý thanh toán (hay còn gọi là đại lý ngân hàng).

Hành lang pháp lý về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhìn từ thực tiễn

18/08/2021 3.083
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (LDN 2020). Văn bản luật này có khá nhiều quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cả trên phương diện chỉ định lẫn trên phương diện quyền và nghĩa vụ của chức danh này. Bài viết tập trung phân tích các ưu điểm và hạn chế của các quy định này dưới góc nhìn từ thực tiễn, đồng thời đánh giá một số tác động tới hoạt động cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng.

Giải pháp tiếp cận tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

04/08/2021 6.622
Kinh nghiệm của các nước phát triển và Việt Nam trong thời kỳ hội nhập cho thấy, vai trò của DNNVV ở giai đoạn đầu phát triển kinh tế là vô cùng quan trọng.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện 10 nội dung hạn chế rủi ro tín dụng

12/05/2021 14.259
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có công văn số 3029/NHNN-TTGSNH gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) yêu cầu thực hiện nghiêm một số nội dung trong hoạt động.

Cơ chế phòng, chống rửa tiền khi triển khai Mobile money - Kinh nghiệm một số nước và khuyến nghị cho Việt Nam

26/11/2020 26.090
Theo Hiệp hội di động toàn cầu (Global System Mobile Associations - GSMA), Mobile Money được định nghĩa là một dịch vụ, trong đó, các giao dịch tài chính được thực hiện thông qua điện thoại di động (GSMA, 2010).

Tái cơ cấu tổ chức tín dụng - Những kết quả đạt được

20/11/2020 22.040
Triển khai trong nhiều năm qua, đến nay, toàn ngành Ngân hàng đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên nhiều phương diện về tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam.

Kết quả đạt được trong công tác xử lý nợ xấu của ngành Ngân hàng và một số đề xuất trong giai đoạn 2021-2025

21/10/2020 17.012
Với chủ trương tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, giúp xử lý nhanh và dứt điểm nợ xấu của các TCTD trong giai đoạn 2016 - 2020, trên cơ sở tinh thần chỉ đạo tại các Nghị quyết của......

Điều hành chính sách tiền tệ kiên định với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô

28/09/2020 12.000
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã khẳng định như vậy tại phiên họp toàn thể lần thứ 14 thẩm tra Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức vào cuối tuần qua. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì phiên họp.