Thứ Tư, ngày 22 tháng 05 năm 2019

Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng:03:11 23/10/2018
Lượt xem: 25.749
Cỡ chữ
Cơ cấu tổ chức của Tạp chí Ngân hàng bao gồm:
2.1. Ban Thư ký - Biên tập
Trưởng ban: Ông Nguyễn Thanh Nghị
Điện thoại:  04.3939.2185
2.2. Phòng Phát hành - Quảng cáo
Trưởng phòng: Ông Hàn Mạnh Hùng
Điện thoại: 04.3939.2187
2.3. Phòng Tài chính - Kế toán
Trưởng phòng: Ông Hà Đăng Nhị      
Điện thoại: 04.3939.2190
2.4. Phòng Tổng hợp
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình
Điện thoại:  04.3939.2184
2.5. Phòng Tạp chí điện tử
 
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao