Thứ Tư, ngày 17 tháng 07 năm 2019

Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng:11:26 17/07/2019
Lượt xem: 11
Cỡ chữ


Cơ cấu tổ chức của Tạp chí Ngân hàng bao gồm:

2.1. Ban Thư ký - Biên tập
Trưởng ban: Ông Nguyễn Thanh Nghị
Điện thoại:  024.3939.2185

2.2. Phòng Phát hành - Quảng cáo
Trưởng phòng: Ông Hàn Mạnh Hùng
Điện thoại: 024.3939.2187

2.3. Phòng Tài chính - Kế toán
Trưởng phòng: Ông Hà Đăng Nhị      
Điện thoại: 024.3939.2190

2.4. Phòng Tổng hợp
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình
Điện thoại:  024.3939.2184

2.5. Phòng Tạp chí điện tử
Phó Trưởng phòng: Bà Trần Thị Hiền
Điện thoại: 024.3636.8618