Thứ Tư, ngày 21 tháng 04 năm 2021

C.ĐỀ CN VÀ NHS số 02/2021

Ngày đăng:11:10 09/03/2021
Lượt xem: 674
Cỡ chữ
MỤC LỤC CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ VÀ NGÂN HÀNG SỐ - SỐ 2/2021


 
Chính sách và sự kiện

 
2 - Triển khai mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử an toàn, hiệu quả.
Phạm Minh Thư
 
6 - Hiệp định EVFTA thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
ThS. Vũ Thị Ngân

 
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 
9 - Ứng dụng Blockchain trong giao dịch l/c tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.
ThS. Nguyễn Nhi Quang
 
18 - Phân tích dữ liệu ngân hàng trên sàn giao dịch chứng khoán sử dụng ngôn ngữ Apache Pig.
Ngô Cơ Bản, ThS. Vũ Thị Nguyệt

 
AN NINH - BẢO MẬT

 
22 - Thúc đẩy điện toán đám mây Make in Vietnam.
Trịnh Thị Thu Hà

 
DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ VÀ NGÂN HÀNG SỐ

 
26 - API chuyển đổi cho Open Banking.
ThS. Bùi Thị Trà Ly
ThS. Phạm Tùng Hương
 
30 - Phân tích dữ liệu ngân hàng với Machine Learning.
ThS. Hoàng Thị Dung

 
SẢN PHẨM - GIẢI PHÁP

 
35 - Đánh giá hiệu quả sử dụng công nghệ sổ cái phân tán trong điều kiện nền kinh tế số.
TS. Nguyễn Đình Trung
 
41 - Các ứng dụng của công cụ Data Mining.
Nguyễn Minh Dũng

 
TIN TỨC
Xem tạp chí online

Tạp chí khác


Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao