Thứ Ba, ngày 18 tháng 01 năm 2022

BIDV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày đăng:09:20 24/04/2017
Lượt xem: 1.744
Cỡ chữ
Ngày 22/4/2017, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017.
 
Ngày 22/4/2017, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017.
 
Toàn cảnh Đại hội
 
Tham dự Đại hội có 295 người đại diện cho 3.285.169.624 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,0937% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại ĐHĐCĐ, BIDV đã thông qua nhiều nội dung quan trọng: Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2012-2016, định hướng 2017-2022, trọng tâm 2017; Báo cáo kết quả kinh doanh 2016, kế hoạch kinh doanh 2017; Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 đã được kiểm toán, Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2016; Ngân sách và mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát 2017; Phương án tăng vốn điều lệ 2017; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ BIDV; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập 2018; Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022…

Về kết quả kinh doanh, đến 31/12/2016, tổng tài sản BIDV đạt 1.006.404 tỷ đồng, tăng 18,3% so với 2015, chiếm 14% tổng tài sản toàn ngành ngân hàng; Nguồn vốn huy động đạt 940.020 tỷ đồng, tăng 21,1% so với 2015; Dư nợ tín dụng đạt 723.697 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 7.709 tỷ đồng, tăng 3,2% so với 2015. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu luôn thấp hơn tỷ lệ nợ xấu tối đa do ĐHĐCĐ đặt ra… Hoạt động kinh doanh trong Quý I/2017 ổn định, bám sát định hướng và lộ trình kế hoạch kinh doanh năm. Tổng tài sản đến hết Quý I/2017 đạt trên 1.025 nghìn tỷ, tăng 1,8% so với đầu năm; Dư nợ tín dụng tăng 4,85% so với đầu năm; Huy động vốn tăng 3,15% so với đầu năm; LNTT đạt 2.075 tỷ, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 27% kế hoạch năm 2017. Chất lượng tín dụng được kiểm soát theo mục tiêu.

Về cơ cấu hoạt động, năm 2017 BIDV tiếp tục chuyển dịch tích cực với dư nợ bán lẻ tăng trưởng gần 32%, chiếm tỷ trọng 25% tổng dư nợ; huy động vốn bán lẻ tăng trưởng gần 23%, chiếm 55% tổng huy động vốn; Phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đạt mức tăng khá với dư nợ tăng trưởng 34%, huy động vốn tăng trưởng 44% so với năm 2015.

Về mạng lưới kênh phân phối và nền khách hàng, BIDV không ngừng được mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng sự tín nhiệm và hài lòng của khách hàng. BIDV có mạng lưới hoạt động trải rộng khắp các tỉnh/thành phố trong cả nước với 191 chi nhánh và gần 1.000 phòng giao dịch; 13 công ty trực thuộc và đơn vị liên doanh, 06 Văn phòng Đại diện tại nước ngoài và trên 24.000 cán bộ, nhân viên. BIDV hiện có quan hệ với gần 300 nghìn khách hàng doanh nghiệp; gần 9 triệu khách hàng cá nhân, chiếm gần 10% dân số Việt Nam; hơn 2.300 định chế tài chính hàng đầu của 117 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 10 thành viên: Ông Trần Anh Tuấn, ông Phan Đức Tú, ông Bùi Quang Tiên, bà Phan Thị Chinh, ông Ngô Văn Dũng, ông Nguyễn Huy Tựa, bà Lê Thị Kim Khuyên, ông Nguyễn Văn Lộc, ông Trần Thanh Vân và ông Lê Việt Cường. HĐQT đã họp phiên thứ nhất và thống nhất bầu ông Trần Anh Tuấn đảm nhiệm vị trí Ủy viên phụ trách HĐQT, ông Phan Đức Tú đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc. ĐHĐCĐ nhất trí bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 thành viên: Bà Võ Bích Hà, ông Cao Cự Trí, bà Nguyễn Thị Tâm; Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất bầu bà Võ Bích Hà đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát.

image

HĐQT và BKS của BIDV nhiệm kỳ 2017 - 2022

Định hướng giai đoạn 2017-2022: Hoàn thiện thể chế; Hoạch định chiến lược; Nâng cao năng lực tài chính; Hoàn thiện mô hình tổ chức, tập trung sàng lọc, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng gắn với tái cơ cấu và hội nhập quốc tế; Củng cố, sắp xếp, nâng cao hiệu quả mạng lưới hoạt động; Triển khai các dự án CNTT cốt lõi; Phát triển hoạt động bán lẻ; Nâng cao hiệu quả hoạt động các hiện diện thương mại tại hải ngoại; Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; Phát triển thương hiệu, công tác ASXH; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kiểm toán nội bộ; Triển khai công tác quản trị rủi ro, sẵn sàng áp dụng các chuẩn mực Basel theo quy định của NHNN vào năm 2018. Trong đó mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017: Huy động vốn tăng trưởng 16,5%; Dư nợ tín dụng tăng trưởng ≤ 16%; Lợi nhuận trước thuế 7.750 tỷ đồng; Tỷ lệ nợ xấu < 3%; Tỷ lệ chi trả cổ tức ≥ 7% và không thấp hơn lãi suất tiết kiệm 12 tháng VND; Tập trung triển khai Đề án tăng cường năng lực tài chính toàn diện trong đó quyết tâm thực hiện các biện pháp tăng vốn điều lệ; Xây dựng Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2017-2020 gắn với Phương án Tái cơ cấu BIDV giai đoạn 2.

Châu Anh.
Nguồn: sbv.gov.vn


Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu