Thứ Năm, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Ban Lãnh đạo Tạp chí Ngân hàng

Ngày đăng:03:17 06/08/2020
Lượt xem: 7.179
Cỡ chữ
1. Lãnh đạo Tạp chí Ngân hàng qua các thời kỳ
 
1. GS.,TS. Trần Linh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước trực tiếp phụ trách công tác tuyên truyền NHNN (1977-1987).
2. TS. Nguyễn Quốc Việt - Tổng Biên tập (1987- 5/1995).
3. TS. Nguyễn Võ Ngoạn - Tổng Biên tập (6/1995-8/1996).
4. TS. Nguyễn Thế Khải – Quyền Tổng Biên tập (9/1996-6/1997).
5. PGS.,TS. Phạm Ngọc Phong - Tổng Biên tập (8/1997-4/1998).
6. PGS.,TS. Lê Đình Hợp - Tổng Biên tập (5/1998-5/2002).
7. PGS.,TS. Nguyễn Đình Tự - Tổng Biên tập (6/2002-5/2010).
8. TS. Nguyễn Đình Trung - Phó Tổng Biên tập phụ trách (6/2010-22/7/2010).
9. TS. Nguyễn Thị Thanh Hương - Tổng Biên tập (23/7/2010-6/2014).
10. PGS.,TS. Đào Minh Phúc - Tổng Biên tập (6/2014-5/2020).
11. TS. Nguyễn Đình Trung - Phó Tổng Biên tập phụ trách (6/2020-7/2020).

2. Ban lãnh đạo hiện nay
 
 Phó Tổng Biên tập: ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình
(Phụ trách Tạp chí Ngân hàng kể từ ngày 01/8/2020 theo Công văn số 5521/NHNN-TCCB ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
Điện thoại: 024.39361494
Email: binh.nguyenthanh4@sbv.gov.vn
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao