Thứ Tư, ngày 22 tháng 01 năm 2020

Ban Lãnh đạo Tạp chí Ngân hàng

Ngày đăng:08:35 01/11/2019
Lượt xem: 1.180
Cỡ chữ
1. Lãnh đạo Tạp chí Ngân hàng qua các thời kỳ
 
1. GS.,TS. Trần Linh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước trực tiếp phụ trách công tác tuyên truyền NHNN (1977-1987).
2. TS. Nguyễn Quốc Việt - Tổng Biên tập (1987- 5/1995).
3. TS. Nguyễn Võ Ngoạn - Tổng Biên tập (6/1995-8/1996).
4. TS. Nguyễn Thế Khải – Quyền Tổng Biên tập (9/1996-6/1997).
5. PGS.,TS. Phạm Ngọc Phong - Tổng Biên tập (8/1997-4/1998).
6. PGS.,TS. Lê Đình Hợp - Tổng Biên tập (5/1998-5/2002).
7. PGS.,TS. Nguyễn Đình Tự - Tổng Biên tập (6/2002-5/2010).
8. TS. Nguyễn Đình Trung - Phó Tổng Biên tập phụ trách (6/2010-22/7/2010).
9. TS. Nguyễn Thị Thanh Hương - Tổng Biên tập (23/7/2010-6/2014).

2. Ban lãnh đạo hiện nay
 
1. Tổng Biên tập: PGS.,TS. Đào Minh Phúc 
    Điện thoại: 024.39361492; 
    Email: phuc.daominh@sbv.gov.vn
2. Phó Tổng Biên tập: TS. Nguyễn Đình Trung
    Điện thoại: 024.39361512; 
    Email:trung.nguyen@sbv.gov.vn
3. Phó Tổng Biên tập: ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình
    Điện thoại: 024.39361494
    Email: binh.nguyenthanh4@sbv.gov.vn