Thứ Năm, ngày 02 tháng 12 năm 2021

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của NHNN

Ngày đăng:03:55 22/10/2020
Lượt xem: 433
Cỡ chữ
Ngày 16/10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1793/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của NHNN.


Hình ảnh minh họa

Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp đến các cán bộ, công chức, viên chức; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ cho đội ngũ người làm giám định tư pháp; Đưa Luật vào đời sống kinh tế, xã hội và hoạt động ngân hàng nhằm bảo vệ quyền lợi của các tổ chức và cá nhân, trên cơ sở đó đảm bảo hệ thống ngân hàng phát triển an toàn, bền vững; Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo đảm thống nhất, đồng bộ, kịp thời; Xác định rõ những nội dung cụ thể và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại đơn vị.

Kế hoạch này bao gồm các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến Luật; Rà soát, xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; Rà soát, củng cố đội ngũ cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo quy định của Luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

LG

Theo sbv.gov.vn


Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu