Hội đồng Thanh toán và Công nghệ họp lần thứ 6

Hội đồng Thanh toán và Công nghệ họp lần thứ 6
Xem tất cả

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng: Xử lý nợ xấu thực chất và nhanh hơn

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng: Xử lý nợ xấu thực chất và nhanh hơn
Xem tất cả

01 năm triển khai Nghị quyết 42 và Quyết định 1058: Bước đột phá trong xử lý nợ xấu

01 năm triển khai Nghị quyết 42 và Quyết định 1058: Bước đột phá trong xử lý nợ xấu
Xem tất cả

Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025 định hướng đến năm 2030

Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
Xem tất cả

Diễn đàn Công nghệ Tài chính Việt Nam 2018: Fintech hướng tới mục tiêu phổ cập tài chính

Diễn đàn Công nghệ Tài chính Việt Nam 2018: Fintech hướng tới mục tiêu phổ cập tài chính
Xem tất cả

Danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia

Danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia
Xem tất cả

Chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống tại các tổ chức tín dụng

Chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống tại các tổ chức tín dụng
Xem tất cả

Điều gì đang xảy ra với 1/4 GDP thế giới?

02/03/2017 6.177
Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản đều đang theo đuổi các chính sách kinh tế cấp tiến. Dưới đây là bức tranh khái quát những gì đang diễn ra ở nhóm nước đóng góp tới 1/4 GDP thế giới.
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao